SLOŽENA INFRASTRUKTURA

VAŽAN POMAGAČ U BORBI PROTIV POŽARA Obavljena regionalna primopredaja inteligentnog sustava za video nadzor i rano otkrivanje šumskih požara

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 06.07.2018. u 13:49

Damir Krstinić (FESB) i Mate Botica (OiV)

Odašiljači i veze te Hrvatske šume 6. su srpnja u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe grada Splita održali regionalnu primopredaju Inteligentnog sustava za video nadzor i rano otkrivanje šumskih požara.

Primopredaju su prisustvovali član uprave-direktor Odašiljača i veza Mate Botica, predstavnika Fakulteta elektrotehnike, strojastva i brodogradnje u Splitu Damir Krstinić, predstavnice Hrvatskih šuma Sanja Delić i upravitelj Šumarije Split Ante Taraš.

Inteligentnim sustavom za video nadzor i rano otkrivanje šumskih požara omogućeno je automatizirano protupožarno motrenje sa motrilačkih lokacija uz automatsku ranu detekciju šumskog požara naprednim postupcima analize podataka, video nadzor štićene površine ručnim upravljanjem kamerama na lokacijama što je pogotovo korisno za vrijeme gašenja požara jer dislociranim zapovjednicima omogućava uvid u stanje na terenu, te arhivsku pohranu svih snimki koje se naknadno mogu pregledati i pretraživati kako bi se naknadno utvrdilo stanje i olakšalo izvještavanje.

U predmetnom sustavu OiV je projektirao i implementirao složenu komunikacijsku i serversku infrastrukturu, montirao kamere na antenske stupove dok je FESB je razvio programsku podršku.

Aktiviranjem OiV-ovog Inteligentnog sustava za video nadzor i rano otkrivanje šumskih požara hrvatsko vatrogastvo je dobilo važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju akcije gašenja požara otvorenog prostora.

Više na Jutarnjem...


Izdvajamo