NOVI DAR DUŽNICIMA

VELIKO SNIŽENJE Ministar Miljenić spušta tarife - saznajte koliko ćete odsad plaćati usluge javnih bilježnika!

CROPIX

Sa stupanjem na snagu izmjena Zakona o trgovačkim društvima, od 1. studenoga pojeftinit će i dio usluga javnih bilježnika.

Uglavnom se to odnosi na smanjivanje troškova za likvidaciju tvrtke, no ministar pravosuđa Orsat Miljenić intervenirao je i u tarifu prema kojoj bilježnici naplaćuju solemnizaciju ugovora.

Ovaj će trošak ovisi (što ostaje i dalje) o vrijednosti ugovora, no ako se naknadno korigira koja od odredbi ugovora, javni bilježnik neće naplatiti još jednu solemnizaciju, nego maksimalno četvrtinu prijašnjeg troška.

Troškovi kompanija

Primjerice, ako je solemnizacija stajala 500 kuna, aneks ugovora ne smije doći više od 125 kuna. Ovo smanjenje tarife trebalo bi obuhvatiti konverzije kredita u švicarcima, njih oko 53.000. Odluka ministra Miljenića razveselit će građane i banke, no za javne bilježnike to znači izbijanje gotovine iz džepa.

Smanjenje tarifa koje se izravno veže za izmjene Zakona o trgovačkim društvima ipak za glavni cilj ima rezanje troškova likvidacije tvrtki. Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i dioničkog društva (d.d.) iznosila je od 7500 kuna na više. Od toga iznosa 1800 kuna išlo je samo na objave u Narodnim novinama koje će se sada potpuno izostaviti, a plaćat će se samo 100 kuna za objavu likvidacije na internetskim stranicama Sudskog registra.

Likvidacije tvrtki

Troškovi koji će preostati kod javnog bilježnika iznosit će ukupno 2000 kuna za d.o.o i d.d. te još 30 kuna za ovjeru prijave likvidacije društva. Za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) likvidacija će biti još jeftinija.

Događalo se, naime, da je bilo jednostavno otvoriti tvrtku jer je za njezino osnivanje bio dovoljan kapital od 10 kuna te 600 do 800 kuna troška za osnivanje, ali su problemi nastali kad posao nije išao, pa ju je trebalo zatvoriti.

Troškovi zatvaranja j.d.o.o. znali su na kraju iznositi i 15.000 kuna. Za j.d.o.o. također se ukida obaveza objave u Narodnim novinama, a troškovi likvidacije kod javnog bilježnika smanjuju se na 500 kuna. Još 30 kuna ide za prijavu promjene te 100 kuna za objavu na stranicama Sudskog registra.

Tvrtke će se rasteretiti još nekih troškova kod javnih bilježnika. Tako će se, prenosi nam pomoćnica ministra pravosuđa Renata Duka, ukinuti pravilo prema kojemu za akte koji se tiču trgovačkih društava nagrada javnom bilježniku ne može biti manja od 1000 kuna, i na njih će se primjenjivati opća pravila.

Jeftinije ovjere

Bitno će pojeftiniti i ovjera prijave za upis u sudski registar.

Sada se za nju javnom bilježniku plaća 200 kuna, a od 1. studenoga će biti 30 kuna, koliko stoji i ovjera potpisa. Za izradu i ovjeru prijave za upis u sudski registar javnom bilježniku sada se plaća 3000 kuna, a od prvog dana idućeg mjeseca to će stajati 1000 kuna.

Izdvajamo