Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce snimljeno iz zraka.
Robert Fajt / CROPIX

HE LEŠĆE

Zbog elektrane u selu nastalo 6 novih jezera

  AUTOR:
  • Jutarnji.hr

 • OBJAVLJENO:
 • 01.10.2019. u 11:01

Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce snimljeno iz zraka.
Robert Fajt / CROPIX
 • Elektrana koja je puštena u rad 2010. promijenila je život i krajolik uz Dobru

Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce snimljeno iz zraka.
Robert Fajt / CROPIX
Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce snimljeno iz zraka.
Robert Fajt / CROPIX
Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce snimljeno iz zraka.
Robert Fajt / CROPIX
Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce snimljeno iz zraka.
Robert Fajt / CROPIX
Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce snimljeno iz zraka.
Robert Fajt / CROPIX
Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
 • Ivan Mateša - Krkan i Josip Špehar

Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
 • Ivan Mateša - Krkan i Josip Špehar

Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Rijeka Dobra.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
 • Rijeka Dobra

Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Rijeka Dobra.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
 • Rijeka Dobra

Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce snimljeno iz zraka.
Robert Fajt / CROPIX
Bosiljevo, 260919.
Ivan Matesa - Krkan i Josip Spehar s podrucja opcine Generalski Stol svjedoce da se od punjenja akumulacijskog jezera HE Lesce nekoliko kilometara dalje u zaseoku Spehari stvorilo cak sedam manjih jezera.
Na fotografiji: Jezerce snimljeno iz zraka.
Robert Fajt / CROPIX