PIŠE INOSLAV BEŠKER

Bergogliov gorak Božić: Tako govori svećenik koji je svašta vidio i koji svašta doznaje

ANDREAS SOLARO

Bergogliov gorak Božić

Protiv sladunjava ruha navučenoga na Božićni blagdan digao je jučer glas poglavar Katoličke crkve papa Frane, uoči molitve Anđelova pozdravljenja. Uistinu se može reći da su Papini istupi za ovaj Božić, od ponoćke do jučerašnjeg Angelusa, bili sve prije nego sladunjavi. Dapače, bilo je u njima iskrene gorčine iskusna svećenika koji je svašta vidio i koji svašta doznaje.

U Badnjoj noći spomenuo se mržnje u svijetu i u nama i pozvao sve da je zamijene nježnošću, koju je dosad zazvao mnogo puta, pa i u samom početku pontifikata. Na Božić, uz Djetešce, govorio je raznježen o suzama za svu djecu, ubijenu, maltretiranu, abortiranu, a jučer, o svetom Stjepanu prvomučeniku, na Sustipan ili Štefanje, pozvao je na molitvu za sve koji su progonjeni zbog svoje kršćanske vjere, ali i upozorio kršćane da žive kao kršćani, a ne kao pogani.

Upravo ovaj Papa, kome predbacuju što uz dogmu podjednako naglašava i milosrđe, koji je milosrdan u kritici, zna biti strog u samokritici kršćana i Katoličke crkve, kako je pokazao i kaustičnim popisom petnaestorih “bolesti” (da ne rekne: grijeha) među onima koji su poziv na apostolat shvatili pretežno kao čast, vlast - i mast, pa su ga nazočni kurijalni dužnosnici slušali masovno izduženih lica i spuštenih nosova.

Biskup rimski govori iz srca, to je očito, bez kalkuliranja, što ne znači: bez razborita promišljanja. Mimo napisana teksta Papa je dodao riječi kojima je zazvao Isusa u pomoć, dok mu je misao hrlila, kaže, “svoj djeci ubijenoj i maltretiranoj”, pa onoj “ubijenoj i prije negoli su ugledala svjetlo. Također i djeci prognanoj, silovanoj, izrabljivanoj pred našim očima i uz našu jatačku šutnju. Djeci masakriranoj pod bombama gdje je rođen Isus. I danas njihova nemoćna šutnja vapi pod sabljama tolikih Iruda, nad njihovom se krvlju tabori sjena aktualnih Heroda”. Pozvao je Isusa da spasi “premnogu djecu žrtve nasilja, podvođenja i trgovanja osobama, ili prisiljenu stupiti u vojsku”.

Imao je Papa riječi za žrtve ratova i oružanih sukoba, koje je naveo jedan po jedan, za one koji pate od boleština, “a osobito ebole”...

Bio je ovaj Božić specifičan i po tome što je u Sicilijanskom kanalu spašeno još 900 brodolomnika ilegalnih imigranata, od kojih se jedna porodila na palubi, što je trpeza za beskućnike u Zajednici svetog Egidija s početnih 35 narasla na 500 mjesta, što je mletački patrijarh Božićni marketing nazvao hulom i prispodobio s prostituiranjem.

Za bizarnu notu postarala se gologruda femenica koja je otela Djetešce iz vatikanskih megajaslica na Trgu Svetog Petra, urlajući: “Bog je žena”. Dovitljivo, nema što, samo što je to još 1978 rekao na istome mjestu, bez ekscesa, papa Ivan Pavao I, objasnivši da je Bog i majka.

Izdvajamo