OBVEZUJUĆI NAPUTAK

STIGLA NAREDBA CRKVENOG VRHA U AMERICI Katolicima zabranjena nazočnost istospolnim vjenčanjima

Colourbox

Katolička hijerarhija u Sjedinjenim Državama Amerike poziva svoje vjernike da ne prisustvuju sklapanjima istospolnih zajednica, tj. istospolnim vjenčanjima, te smatraju da bi građanski neposluh bio ispravna reakcija katolika javnih službenika koji bi takvu zajednicu morali registrirati ili se njome na neki ini način baviti. To je gledište, i to kao obavezujući naputak u svojoj dijecezi, obznanio Michael Jarrell, biskup Lafayettea.

Predsjednik Konferencije katoličkih biskupa SAD Joseph E. Kurtz, nadbiskup Louisvillea u Kentuckyju, u službenoj obznani Konferencije nazvao je presudu Vrhovnog suda „tragičnom pogreškom“ koja škodi „zajedničkom dobru i najranjivijima među nama“ (čime aludira na homoseksualne). Prema Kurtzu, ni presuda kojom su prije četiri desetljeća odobreni abortusi, a niti sadašnja kojom je odobren istospolni brak, „nisu utemeljene u istini, pa će obje pasti“.

Treba imati na umu da u katoličkom rječniku „istina“ znači Božju riječ u Svetom pismu a ne podudarnost iskaza sa činjenicama.

Katolički biskupi Michigana – savezne države čiju je zabranu jednospolnih brakova u petak srušio Vrhovni sud – tvrde da je Vrhovni sud svojom presudom narušio vjersku slobodu zajamčenu Prvim amandmanom na Ustav SAD i stvorio „neprocjenjiv sukob“ između države i vjernika odnosno vjerskih tijela.

Iako je papa Frane pokrenuo katoličku crkvu ka većoj otvorenosti prema homoseksualnima i njihovu dostojanstvu, on je jasno rekao da ta Crkva ni na koji način ne odobrava istospolne brakove, a irski referendum koji ih je u toj katoličkoj zemlji odobrio nazvan je „porazom čovječanstva“.

Izdvajamo