RAZVOD

ŠTO ZAPRAVO PIŠE U ČLANKU 50 LISABONSKOG UGOVORA Pet točaka koje reguliraju izlazak iz EU

    AUTOR:

  • OBJAVLJENO:
  • 26.06.2016. u 15:48

Article 50 of the EU's Lisbon Treaty that deals with the mechanism for departure is pictured with an EU flag following Britain's referendum results to leave the European Union, in this photo illustration taken in Brussels, Belgium, June 24, 2016. REUTERS/Francois Lenoir/Illustration. TPX IMAGES OF THE DAY
Francois Lenoir / REUTERS

Lisabonski ugovor, Članak 50.

1. Svaka država članica može donijeti odluku o povlačenju iz Unije u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

2. Država članica koja donese odluku o povlačenju, o svojoj namjeri obavješćuju Europsko vijeće. S obzirom na smjernice koje daje Europsko vijeće, Unija pregovara i sklapa s tom državom sporazum kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja, uzimajući pritom u obzir okvir za njezin budući odnos s Unijom. Sporazum se pregovara u skladu s člankom 218. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Sporazum u ime Unije sklapa Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta.

3. Ugovori se na dotičnu državu prestaju primjenjivati od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od obavijesti iz stavka 2., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s dotičnom državom članicom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

4. Za potrebe stavaka 2. i 3. član Europskog vijeća ili Vijeća, koji predstavlja državu članicu koja se povlači, ne sudjeluje ni u raspravama Europskog vijeća ili Vijeća ni u donošenju odluka koje se na nju odnose. Kvalificirana se većina utvrđuje u skladu s člankom 238. stavkom 3. točkom (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 43

5. Ako država koja se povukla iz Unije ponovno zatraži pristupiti Uniji, njezin zahtjev podliježe postupku iz članka 49. (riječ je o novom procesu pregovaranja za pristup EU)


Besplatno se prijavite na portala Jutarnji.hr

Izdvajamo