SNIJEG, A GUME ĆELAVE...

Upute za Šoping u Sloveniji: Više se ne isplati zatajiti nove gume

ZAGREB - Od 1. siječnja 2010., zbog ubrzavanja slobodnog putničkog prometa, carinjenju ne podliježu iznosi do 1000 kn neto. Carine je oslobođena sva roba proizvedena unutar EU, ali nažalost nije i PDV-a (23%). Tu postoje dvije situacije:

1. Ako je guma proizvedena unutar EU, nema potrebe priložiti pismenu izjavu proizvođača, dovoljno je to usmeno napomenuti cariniku, što on može jednostavno očitati na samoj gumi (npr. Made in Germany). U tom slučaju, na neto iznos mogu vam, ako baš nemate sreće, naplatiti samo PDV od 23% (1000 kn + 230 kuna PDV-a).

2. Ako guma nema porijeklo proizvodnje unutar EU, postupak je sljedeći:

Na račun 1000 kn neto plaća se jedinstvena carinska stopa od 10%, što iznosi 100 kn. PDV se plaća na carinsku osnovicu (neto cijenu) uvećanu za iznos carine (100 kn). Jednostavnije, 1100 kuna + 23 posto koji iznosi 353 kn jednako je 1453 kune. Pritom, nema nikakve veze je li guma namontirana na vozilo ili se nalazi u prtljažniku. Važno je da se u vozilu nalaze članovi obitelji, što se utvrđuje uvidom u putovnicu. Dovoljno je podijeliti račun na više manjih (do 1000 kn), kako ne bi bilo problema. Pritom valja imati na umu da automobilska guma nije djeljiv proizvod, stoga u slučaju da košta 1100 kn neto, carina se plaća na ukupni iznos, a ne samo na 100 kn koji premašuju navedenu granicu. U slučaju da su na jednom računu dvije gume koje zajedno koštaju 1500 kuna, tada je jedna oslobođena carinjenja, a druga nije. Ako kupac prilikom prelaska granice ne prijavi nove gume, a carinik to otkrije, plaća se mandatna kazna u iznosu od 500 kn i obračunavaju se maksimalna davanja državi (10% carina i 23% PDV), bez obzira na porijeklo gume.

Članak o vulkanizerskom turizmu pročitajte u tiskanom izdanju Jutarnjeg

Izdvajamo