RAZVRSTAVANJE SMEĆA NA EUROPSKI NAČIN

Vrećama za različiti otpad i čipiranim kantama u Čakovcu su smanjili odvoz smeća na odlagalište za 50 posto!

    AUTOR:
    • Luka Špac

  • OBJAVLJENO:
  • 25.08.2013. u 22:42

Biorazgradivi otpad, poput ostataka hrane, stavlja se u smeđu kantu. Papir, plastika, staklo, metali, tetrapak, toneri i catridgei u namjenske vreće koje su posebno označene za vrstu otpada, a preostali miješani komunalni otpad u crnu kantu. Sav preostali neopasni i opasni otpad, poput odjeće, tekstila, autoguma, stakla, lijekova, baterija, akumulatora, elektroničke opreme, drva s opasnim tvarima, ulja, otapala, kiselina i lužina, pesticida, boja, ljepila i deterdženata odvoze bez dodatnog troška građanima koji odvoz otpada plaćaju po količini otpada koji proizvedu, a ne po veličini obiteljske kuće, ili stana u kojem žive, ili po broju članova kućanstva. Tako se otpad sortira , odvozi i odlaže u Čakovcu.

I dok većina hrvatskih gradova i općina muku muči kao uskladiti odvoz i skladištenje otpada s europskom regulativom i Zakonom o gospodarenju otpadom, koji je u Hrvatskoj na snagu stupio 23. srpnja, u gradu koji je sjedište Međimurske županije s tim nemaju tako velikih problema. Građani Čakovca, naime, već neko vrijeme sortiraju otpad, a njihova komunalna tvrtka Čakom sav iskoristivi dio, poput papira, plastike, stakla, metala i tetrapaka, posebno skladišti i po mogućnosti plasira na tržište, dok se preostali opasni i neopasni otpad skladišti u njihovom reciklažnom dvorištu. Na taj način ne samo da su smanjili količinu otpada koji se trajno pohranjuje na njihovu odlagalištu, nego uspijevaju još nešto i zaraditi. Prodajom iskoristivog dijela otpada godišnje zarade oko 400 tisuća kuna.

Nova rješenja

- Nije lako, ali uspijevamo naći kupce za iskoristivi dio otpada. Za metale i papir lakše je naći kupce, a za tetrapak i plastiku malo teže, ali uspijevamo se snaći. Nedavno smo prodali više tona miješane plastike u Kinu - ističu u tvrtki Čakom.

Sortiranjem otpada tvrtka Čakom je uspjela postići to da je prošle godine samo oko 57% ukupno proizvedena otpada na području grada Čakovca trajno zbrinuto na deponiju tvrtke u obližnjem mjestu Totovec. Preostalih 43% otpada odnosi se na iskoristivi otpad koji je ponovno vraćen u upotrebu ili o opasnom i neopasnom otpadu koji je zbrinut u reciklažnom dvorištu u Čakovcu i za njegovo zbrinjavanje su potrebna drukčija rješenja, izvan odlagališta.

- U sustavu koji smo postavili i koji konstantno pokušavamo dodatno unaprijediti, najvažniji su čimbenik građani. Oni su ti koji sortiraju otpad na mjestu nastajanja i na taj način nam olakšavaju posao. Moram priznati da je, kad smo uvodili novi sustav, bilo i skepse, ali građani Čakovca, koji su ekološki osviješteni, brzo su shvatili da sortiranjem otpada ne samo da čine dobru stvar za prirodu, nego mogu i uštedjeti - ističe direktorica Čakoma Snježana Tkalčec Avirović.

Kante i vreće

Sustav sortiranja otpada u tvrtki Čakom je vrlo jednostavan i, pokazalo se, vrlo učinkovit. Građanima Čakovca koji su dužni plaćati odvoz otpada dodjeluju se smeđa kanta za biorazgradivi otpad, crna kanta za miješani komunalni otpad te određeni broj namjenskih vreća za posebne vrste otpada kao što su papir, plastika, tetrapak i slično. Na kuponu koji se početkom svake godine dostavlja kućanstvima, građani sami mogu odlučiti trebaju li više vreća, na primjer, za papir ili za tonere i cartridgeve. Određeni broj vreća je besplatan, a ako građani imaju potrebu za više namjenskih vreća, moraju ih platiti, i to od 1 do 30 kuna, ovisno o vrsti otpada. Građanima se dostavljaju i dva besplatna kupona za odvoz glomaznog otpada te jedan besplatni kupon za odvoz opasnog i neopasnog otpada u reciklažno dvorište. Smeđu i crnu kantu te namjenske vreće djelatnici Čakoma prazne naizmjence svaka dva tjedna, a po glomazni otpad te otpad koji se odvozi u reciklažno dvorište dolaze po potrebi, odnosno kako građani podnose zahtjev.

(...)

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju Nedjeljnog Jutarnjeg

Tagovi

Izdvajamo