Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani Savice inicijativom cuvamo nas park potpisuju peticiju protiv preuredjenja parka
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX

PETICIJA

Građani se izjašnjavaju za ili protiv gradnje parka na Savici

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 29.04.2017. u 13:57

Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani Savice inicijativom cuvamo nas park potpisuju peticiju protiv preuredjenja parka
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani se izjasnjavaju jesu li za ili protiv preuredjenja parka na standu inicijative gradjana odobrene od grsdske uprave
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani se izjasnjavaju jesu li za ili protiv preuredjenja parka na standu inicijative gradjana odobrene od grsdske uprave
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani se izjasnjavaju jesu li za ili protiv preuredjenja parka na standu inicijative gradjana odobrene od grsdske uprave
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani se izjasnjavaju jesu li za ili protiv preuredjenja parka na standu inicijative gradjana odobrene od grsdske uprave
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani se izjasnjavaju jesu li za ili protiv preuredjenja parka na standu inicijative gradjana odobrene od grsdske uprave
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani se izjasnjavaju jesu li za ili protiv preuredjenja parka na standu inicijative gradjana odobrene od grsdske uprave
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani se izjasnjavaju jesu li za ili protiv preuredjenja parka na standu inicijative gradjana odobrene od grsdske uprave
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: transparenti protiv gradnje parka
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: transparenti protiv gradnje parka
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: transparenti protiv gradnje parka
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani Savice inicijativom cuvamo nas park potpisuju peticiju protiv preuredjenja parka
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani Savice inicijativom cuvamo nas park potpisuju peticiju protiv preuredjenja parka
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX
Zagreb, 290417.
Gradjani Savice su mogli na dva mjesta potpisati peticiju za ili protiv preuredjenja parka Trnjanska Savica. Jednu peticiju je organizirala inicijativa gradjana koju je odobrila gradska uprava a drugu su organizirali gradjani koji su protiv preuredjenja parka. Na fotografiji: gradjani se izjasnjavaju jesu li za ili protiv preuredjenja parka na standu inicijative gradjana odobrene od grsdske uprave
Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
Željko Puhovski / CROPIX