Mate Botica, Odašiljači i veze

Kontrola leta dobit će panoramske kamere, a Tele2 jaču mrežu

Arhiva

Mate Botica

U sferi televizije u planu je uvođenje tehnologije koja na ekranu TV uređaja kombinira uslugu emitiranja s uslugama dostupnim preko interneta, a svoj prostor vidimo i u internetu stvari

Mate Botica, član uprave - direktor državne tvrtke Odašiljači i veze, u svom prvom intervjuu objašnjava razvojne planove tvrtke te najavljuje nove tehnološke proizvode koje će ponuditi na tržištu.

 

U kakvom ste materijalnom i tehničkom stanju preuzeli tvrtku Odašiljači i veze?

- Odgovornost za upravljanje tvrtkom Odašiljači i veze (OiV) preuzeo sam potkraj svibnja 2016. godine, i to u trenutku kad je dijelu članova tadašnje uprave istekao mandat, a dio je zbog određenih razloga opozvan odlukom Skupštine društva i još nije razriješen za poslovanje u prethodnom razdoblju. Također, Nadzornom odboru istekao je mandat pa je to vrijeme bilo puno izazova u pogledu održavanja kontinuiteta sveukupnog poslovanja, a istovremeno je bilo potrebno ispuniti očekivanja vlasnika i tvrtku dovesti u stabilnost vođenu samo jednim članom uprave.

Dakle prije vašeg dolaska tvrtku je vodila višečlana uprava?

- Točno. Osnivačkim aktom društva predviđeno je da se uprava može sastojati od jednog do četiri člana. Prije mog imenovanja tvrtkom je upravljala tročlana uprava s precizno razgraničenim nadležnostima, a odluke su donošene glasovanjem.

Nakon početne "snimke stanja" i "nulte revizije" koje su omogućili takozvani clean start, procijenio sam da ću konsolidaciju poslovanja najefikasnije provesti samostalno, dakako uz dogovor s predstavnicima vlasnika, što je u 100% dijelu Vlada Republike Hrvatske. Kasnije će se vidjeti da je to zapravo bilo ispravno rješenje i za tehnološke tvrtke podložne brzim promjenama poput OiV-a, koji ima tristotinjak zaposlenika, a uz ovo što sam naveo, ta je opcija izuzetno racionalna.

Moram spomenuti da osobno nisam bio zadovoljan zatečenim stanjem infrastrukture, u čije se neke dijele nije ulagalo posljednjih godina, te stanjem dugova kupaca ili drugih korisnika OiV usluga. Sada, nakon nešto više od godinu dana otkako rukovodim OiV-om, to je u većoj mjeri u prihvatljivim okvirima, a uz poštovanje svih uzanci i razumijevanje trećih strana. Također, po pitanju odnosa sa zaposlenicima zatečeni su određeni problemi, odnosno dugovi koje je valjalo riješiti jer su im bila uskraćena određena materijalna prava. Ovaj, vrlo bitan dio za poslovanje sada je u suradnji sa sindikalnim povjerenicima riješen ili je u fazi rješavanja.

U tehničkom smislu najveću vrijednost tvrtke čine ljudi koji su permanentnim stručnim usavršavanjem i znanjem osigurali preduvjete da OiV uistinu bude prepoznat kao lider u svojoj djelatnosti u Hrvatskoj, ali i šire u regiji.

Zatečen sam bio i nekim nedovoljno dorečenim projektima i potpisanim međunarodnim ugovorima bez jasnog poslovnog plana i cilja, a koje je valjalo poštovati i, uz određene promjene, na koliko-toliko prihvatljiv način staviti u stanje da dobiju smisao.

Koji su bili vaši motivi da se javite na natječaj za prvog čovjeka ove tvrtke?

- Odgovor je poprilično jednostavan. Želio sam ispuniti misiju koju sam započeo dolaskom u tvrtku. Godinu ili nešto više prekratko je da se ta misija provede i da se vizija koju sam imao i predstavio vlasniku pretvori u stvarnost.

Drugi snažan motiv bio je dokazati da s tom vizijom mogu pobijediti na ponovljenom javnom natječaju, koji je bio raspisan u ožujku ove godine te tom vizijom i odgovarajućim planovima pridobiti povjerenje vlasnika za puni mandat upravljanja tvrtkom u trajanju od četiri godine. Dodao bih i treći motiv, a to je da sam cijeli radni vijek profesionalno vezan uz telekomunikacijske tehnologije i mogu slobodno reći da taj posao volim i želim raditi dok god budem mogao.

I na kraju, ovo je treći put da sam izabran ili, bolje rečeno, potvrđen za direktora društva, i to je meni osobno dodatna motivacija da poslovne promjene dovršim u ritmu u kojem su započete.

Kakvi su financijski rezultati tvrtke na kraju prošle godine i u prvoj polovici ove godine?

- S ponosom mogu reći da su bolji nego ikada ranije. To je postignuto racionalnim ponašanjem i pristupom te uštedama na rashodovnoj strani budžeta tvrtke uz istovremeno održanje i djelomičnu preraspodjelu planiranih investicija.

No, pravi financijski izazovi tek slijede jer se u idućem razdoblju zbog određenih tehnoloških promjena i novih projekata očekuju povećana investicijska ulaganja u dugotrajnu imovinu. Na žalost, zbog određenih dugova iz prošlosti sada se neplanirano moraju izvršiti određena financijska ulaganja. Bez obzira na to, u ovoj godini planira se završiti s takvim slučajevima kako bismo od početka iduće imali čistu situaciju.

Koji su najvažniji projekti koje sada provode Odašiljači i veze?

- Proširenje mreže digitalnih zemaljskih televizijskih odašiljača za MUX C i E za pružanje usluge naplatne televizije EvoTV već je u tijeku. Također, u ovoj smo godini pokrenuli novi posao, a to je usluga održavanja infrastrukture i opreme baznih postaja mobilnog operatora Tele2, koju uspješno izvršavamo te je planiramo proširiti na druge operatore elektroničkih komunikacija, proširenje postojeće svjetlovodne mreže na aktivnom nivou (DWDM oprema), ugradnja panoramskih kamera za potrebe Hrvatske kontrole zračne plovidbe kao i daljnji razvoj te usluge, projekt izgradnje mreže kamera za rano otkrivanje šumskih požara samo je dio projekata kojima proširujemo spektar svojih usluga.

U području infrastrukturnih objekata također se dosta toga pokrenulo: otkupljeni su vlasnički dijelovi nekih objekata koji su nam važni u strateškom smislu, grade se novi objekti i dorađuju postojeći. U planu su i dodatna proširenja djelatnosti društva i izgradnja nove poslovne zgrade kako bi poslovanje tvrtke bilo učinkovitije, a troškovi najma poslovnog prostora znatno umanjeni.

U kojoj je fazi projekt razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja i koja je tu uloga Odašiljača i veza?

- U lipnju ove godine Europska komisija odobrila je Nacionalni program razvoja agregacijske infrastrukture (NP-BBI), to jest potvrdila da je program u skladu s pravilima državnih potpora koje propisuje EU. Prije pokretanja program još mora odobriti hrvatska Vlada, za što je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, koje je i nositelj projekta, izvršilo predradnje iz svoje nadležnosti i uputilo u proceduru usvajanja. OiV bi trebao upravljati provedbom NP-BBI programa i širokopojasnom agregacijskom infrastrukturom izgrađenom unutar obuhvata programa.

Koji su vaši daljnji planovi za razvoj tvrtke Odašiljači i veze?

- Pred nama je vrlo skoro reorganizacija, koja će dodatno racionalizirati poslovanje i osigurati učinkovitije upravljanje. Smanjit će se broj menadžera na najvišim razinama objedinjavanjem srodnih poslova, ali i povećati odgovornost onih koji budu postavljeni za upravljanje pojedinim poslovnim procesima.

U idućem razdoblju očekujem i probitak u nove poslove održavanja telekomunikacijske infrastrukture za potrebe drugih, čime će se osigurati značajni dodatni prihodi za ulaganja u poboljšanje poslovanja i nove investicije. Novi proizvodi koje smo pokrenuli i koji su sada u razvojnoj fazi trebali bi zaživjeti u punom smislu i također osigurati dodatne prihode.

U sferi televizije u planu je uvođenje HbbTV usluge (Hybrid Broadcast Broadband TV), odnosno tehnologije koja na ekranu TV uređaja kombinira uslugu emitiranja s uslugama dostupnim preko interneta. Također, u idućih nekoliko godina očekuje nas prelazak na novi standard digitalne zemaljske televizije DVB-T2/HEVC, za koji je u tijeku izrada nacionalne strategije. U planu je i daljnji razvoj nacionalne mobilne radiokomunikacijske mreže za profesionalne službe CRONECT te širenje i unapređenje multimedijskih usluga baziranih na OTT (Over the Top) platformi. Tu je i segment IoT (Internet of Things), koji se sve brže razvija i gdje OiV vidi priliku s obzirom na dugogodišnje iskustvo u radiokomunikacijama i telekomunikacijama.

Tomislav Čuljak pomoći će u poslovima s državom i lokalnom samoupravom

U medijima je objavljeno da ste Tomislava Čuljka imenovali svojim savjetnikom. Ako je to točno, u kojim će vas područjima on savjetovati i koji su razlozi da ste njega imenovali?

- Tomislav Čuljak prijavio se na javni natječaj te je nakon njegove provedbe u skladu sa svim propisima tvrtke izabran za savjetnika Uprave, i to za poslove suradnje s državnom upravom i lokalnom samoupravom. Budući da je veliki dio poslova OiV-a, kako onih redovitih iz osnovne djelatnosti tako i komercijalnih, usmjereno prema tijelima državne uprave, županijama, gradovima i općinama, smatram da će Čuljak svojim znanjem i iskustvom stečenim u svom dosadašnjem radu, a među ostalim bio je i zamjenik gradonačelnika te saborski zastupnik u više mandata, znatno pridonijeti još boljim poslovnim rezultatima i razvoju OiV-a u cijelosti.

 

ELIPSO

Izdvajamo