izolirati znači živjeti bolje

TOPLINSKA IZOLACIJA Povećava kvalitetu stanovanja i štedi novac

Najveća stavka među režijskim troškovima za energente troškovi su grijanja. Njihova visina ponajviše ovisi o toplinskoj izolaciji kuće koja, ako je kvalitetna, može dovesti do velikih ušteda.
 

Što je toplinska izolacija i koja je njezina svrha?
Osnovna je svrha toplinske izolacije smanjenje provođenja topline iz grijanog prostora u vanjski negrijani okoliš, odnosno iz jedne prostorije u drugu. Cilj primjene kvalitetne toplinske izolacije nije samo ušteda na kućnom proračunu, već i osiguranje povoljne mikroklime stambenih prostora. Pod tim osim temperature unutarnjeg zraka podrazumijevamo i temperaturu unutarnjih površina omotača prostorija te vlažnost zraka. Općenito – ugodnu osjetnu, ambijentalnu temperaturu. Osim toga, ugradnjom toplinske izolacije osiguravamo i sprečavanje građevinskih šteta kao posljedice procesa zbog promjena temperatura i vlažnosti zraka, produljujemo vijek trajanja građevine, štitimo okoliš itd.

Koje materijale koristiti za toplinsku izolaciju?

Učinkovitost toplinske izolacije u prvom redu ovisi o primjeni na određenom građevinskom dijelu i o očekivanim mehaničkim opterećenjima, klimatskim i biološkim utjecajima i sl. Kao učinkovit toplinsko-izolacijski materijal glede mehaničkih i izolacijskih svojstava izdvajamo kamenu vunu kao odličnu toplinsku, ali i zvučnu i protupožarnu izolaciju. Kamena vuna predstavlja vrlo kvalitetno rješenje toplinske, zvučne i protupožarne izolacije vanjskih zidova, te ravnih i kosih krovova.

Koliki je udio troškova postavljanja toplinske izolacije u ukupnom trošku izgradnje kuće?
Uzmemo li u obzir podatke o cijeni građenja i pribrojimo li toj cijeni ostale troškove u vezi s izgradnjom (projektiranje, nadzor i dr.), te troškove koji se odnose na uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu, dolazimo do podatka da će ulaganje u toplinsku izolaciju iznositi 6 do 7 posto ukupne investicije izgradnje obiteljske kuće, pri čemu naravno ne treba posebno naglašavati da je u ovom slučaju izvođenja bolje upotrebljavati izraz ulaganje, budući da se radi o investiciji koja dugoročno ima siguran povrat, odnosno povećanje dobiti.

Kolika se ušteda može postići boljom izolacijom i koji je rok njezine isplativosti?

Kvalitetnom izolacijom, a pritom mislimo na korištenje izolacije u skladu s važećom regulativom i pravilima struke, moguća je ušteda od najmanje 50% u odnosu na isti takav, ali toplinski neizoliran objekt. Primjenom debljih izolacija u odnosu na minimalno zahtijevane propisom, kvalitetnim rješavanjem ventilacije i paropropusnosti objekta uštede se kreću i do 70-80%.

Koji se efikasni zahvati mogu napraviti na gotovom objektu?

Ako se radi npr. o objektu sa stropom prema negrijanom tavanu, vrlo kvalitetno i jeftino rješenje može biti postavljanje toplinske izolacije s gornje, negrijane strane stropne konstrukcije.
U slučaju da objekt nema toplinski izolirane vanjske zidove, zidovi se vrlo kvalitetno mogu izolirati postavljanjem toplinske izolacije preko postojeće završne obloge. Potrebno je samo dobro pripremiti površine skidanjem trošnih, šupljih dijelova, izravnavanjem površina podložnom žbukom i postavljanjem tzv. ETICS sustava s toplinskom izolacijom od primjerice mineralne vune.

 

Izdvajamo

Iz drugih medija