Impressum

GLAVNI UREDNIK

Goran Ogurlić

ZAMJENICI GLAVNOG UREDNIKA

Vladimir Janković
Nino Đula

IZVRŠNI UREDNIK

Vladimir Marinović

ZAMJENIK IZVRŠNOG UREDNIKA

Dražen Arapović

UREDNIK

Dalibor Miljuš

VODITELJICA ODJELA DISTRIBUCIJE SADRŽAJA HANZA MEDIJE

Gordana Jankoska Vranić

NOVINARI

Aleksandra Vladić
Marijan Brala
Tihana Lohinski
Sanja Žordić
Ana Sorić
Ivana Vašarević
Silvija Novak
Damjan Raknić
Goran Šikić
Vjeko Staničić

KONTAKT ZA ČITATELJE

Telefon: +385 1 610 3100 
E-mail (tiskano izdanje): [email protected]
E-mail (online izdanje): [email protected] 
Fotografije: MMS +385 99 2111 112

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: [email protected]
Telefon:  01 617 39 39

NAKLADNIK

HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2

MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: [email protected]
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA

Ana Hanžeković / članica Uprave

PROKURISTI

Zorica Vitez Sever
Amalija Bilušić

NADZORNI ODBOR

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET

Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić
Vesna Barić Punda
Dragan Ljutić
Mario Zovak

DIREKTOR IZDAVAŠTVA DIGITALNIH IZDANJA

Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnje)
Drago Havranek (CROPIX i video produkcija)

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Stipe Grubišić
[email protected]

JUTARNJI LIST TISKANO IZDANJE

GLAVNI UREDNIK

Goran Ogurlić
[email protected]

ZAMJENICI GLAVNOG UREDNIKA

Nino Đula
[email protected]

Vladimir Janković
[email protected]

CROPIX FOTO SERVIS

tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: [email protected]

PRETPLATA ZA TISKANO IZDANJE

Tuzemna i inozemna pretplata: +385 1 225 5374, fax: +385 1 617 3958 
E-mail: [email protected]

WEB IZDANJE jutarnji.hr

Koranska 2, Zagreb
www.jutarnji.hr
Tel. 01/6103 100
Fax. 01/6103 148, 6103 115
E-mail: [email protected]