PRAVILA NAGRADNE IGRE

  AUTOR:
  • Promo

 • OBJAVLJENO:
 • 22.02.2019. u 12:55

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, MB: 00575682, OIB: 79517545745, KLASA:  UP/I-460-02/19-01/77, UR.BROJ: 513-07-21-01-19-3  (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje slijedeća:

 

Zagreb, 11. veljače 2019.

 

 

PRAVILA  NAGRADNE IGRE

pod nazivom

„Glasuj za najbolji restoran u Hrvatskoj i osvoji nagrade!“

 

1.  Predmet Pravila

1.1 HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2, MB: 00575682, OIB: 79517545745 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom „Glasuj za najbolji restoran u Hrvatskoj i osvoji nagrade“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrade, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanje nagradne igre je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i projekta Dobri restorani.

2.  Nagradna igra

2.1. Nagradna igra organizira se na portalu www.dobri-restorani.hr u razdoblju od 25.02.2019.g. do 24.05.2019. godine. Nagradna igra se organizira u 13 kola.

Trajanje kola:

1. kolo od 25.02. do 01.03.2019.g. u 11:59 sati

2. kolo od 04.03. do 08.03.2019.g. u 11:59 sati

3. kolo od 11.03. do 15.03.2019.g. u 11:59 sati

4. kolo od 18.03. do 22.03.2019.g. u 11:59 sati

5. kolo od 25.03. do 30.03.2019.g. u 11:59 sati

6. kolo od 01.04. do 05.04.2019.g. u 11:59 sati

7. kolo od 08.04. do 12.04.2019.g. u 11:59 sati

8. kolo od 15.04. do 19.04.2019.g. u 11:59 sati

9. kolo od 22.04. do 26.04.2019.g. u 11:59 sati

10. kolo od 29.04. do 03.05.2019.g. u 11:59 sati

11. kolo od 06.05. do 10.05.2019.g. u 11:59 sati

12. kolo od 13.05. do 17.05.2019.g. u 11:59 sati

13. kolo od 20.05. do 24.05.2019.g. u 11:59 sati

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju čitatelji koji se prijave putem prijavnice na www.dobri-restorani.hr , pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail)  i glasaju za svoj najdraži restoran.

2.3. Javno izvlačenje dobitnika održati će se nakon svakog kola u prostorijama Priređivača (Koranska 2, Zagreb) uz prisutnost Povjerenstva za izvlačenje, i to:

1. kolo 01.03.2019.g. u 12 sati

2. kolo 08.03.2019.g. u 12 sati

3. kolo 15.03.2019.g. u 12 sati

4. kolo 22.03.2019.g. u 12 sati

5. kolo 30.03.2019.g. u 12 sati

6. kolo 05.04.2019.g. u 12 sati

7. kolo 12.04.2019.g. u 12 sati

8. kolo 19.04.2019.g. u 12 sati

9. kolo 26.04.2019.g. u 12 sati

10. kolo 03.05.2019.g. u 12 sati

11. kolo 10.05.2019.g. u 12 sati

12. kolo 17.05.2019.g. u 12 sati

13. kolo 24.05.2019.g. u 12 sati

 

2.4. Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom izvlačenjem sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri. Povjerenstvo za izvlačenje će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti Zapisnik s podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja.

2.5. Rezultati izvlačenja te ime i prezime dobitnika bit će objavljeni na www.dobri-restorani.hr :

1. kolo 01.03.2019.g. u 13 sati

2. kolo 08.03.2019.g. u 13 sati

3. kolo 15.03.2019.g. u 13 sati

4. kolo 22.03.2019.g. u 13 sati

5. kolo 30.03.2019.g. u 13 sati

6. kolo 05.04.2019.g. u 13 sati

7. kolo 12.04.2019.g. u 13 sati

8. kolo 19.04.2019.g. u 13 sati

9. kolo 26.04.2019.g. u 13 sati

10. kolo 03.05.2019.g. u 13 sati

11. kolo 10.05.2019.g. u 13 sati

12. kolo 17.05.2019.g. u 13 sati

13. kolo 24.05.2019.g. u 13 sati

 

2.6. Nagradni fond čini:  

NAGRADE PO TJEDNIMA:- Sve nagrade su marke KitchenAid

 

Rb.Nagrada (slika)Nagrada šifraKoličinaCijena (MPC, sa uključenim PDV-om)Ukupno za paket (sa uključenim PDV-om)

1 kolo

5KHM9212EER

1

1.199 kn

1.199 kn

2 kolo

5KMT3115EER

1

1.099 kn

1.099 kn

3 kolo

5KEK1565EER

1

1.099 kn

1.099 kn

4 kolo

5KFC3516EER

1

699 kn

699 kn

5 kolo

paket: pjenjača, otvarač za boce i valjak

Kg060e, kg115e, kg318

1

Kg060e = 199 kn
kg115e = 199 kn
kg318 = 399 kn

797 kn

6 kolo

5KHB1231EOB

1

799 kn

799 kn

7 kolo

paket: pie pan, pan long, turner i spatula

Kbnso06mp, Kbnso12sf,
Kaks001OB, kaks03ob,

1

Kbnso06mp= 299 kn, Kbnso12sf= 239 kn,
Kaks001OB=199 kn, kaks03ob= 199 kn,

936 kn

8 kolo

5KEK1222EER

1

799 kn

799 kn

9 kolo

5KFC3516EER

1

699 kn

699 kn

10 kolo

paket, pjenjača, otvarač za boce i valjak

Kg060e, kg115e, kg318

1

Kg060e = 199 kn
kg115e = 199 kn
kg318 = 399 kn

797 kn

11 kolo

paket: pie pan, pan long, turner i spatula

Kbnso06mp, Kbnso12sf,
Kaks001OB, kaks03ob,

1

Kbnso06mp= 299 kn, Kbnso12sf= 239 kn,
Kaks001OB=199 kn, kaks03ob= 199 kn,

936 kn

12 kolo

5KFC3516EER

1

699 kn

699 kn

13 kolo

5KFP0719EER

1

999 kn

999 kn

 

TOTAL KITCHENAID:

11.557 kn

      

 

2.8. Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, nagrade koje preostanu   priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 30 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.

2.9. Prijavnice koje ne sadrže podatke o sudionicima nagradne igre, odnosno sadrže nerazumljive podatke o sudionicima nagradne igre, kao i prijavnice koje ne sadrže glas za najdraži restoran,  smatrati će se nevažećima.

 

                                                          3. Pravo sudjelovanja u nagradnim igrama

3.1.     Nagradna igra vrijedi samo na području RH te u istoj mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2.     Svaki čitatelj može sudjelovati u nagradnoj igri neograničeni broj puta, ali može biti izvučen

            samo jedan put.

3.3.     Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrade.

3.4.     Ova Pravila bit će objavljena na www.dobri-restorani.hr dana 25.2.2019. g.

 

                                                          4.  Preuzimanje nagrade

 1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
 2. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 30 dana, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem, te mu odrediti dodatni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a dalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o priređivanju nagradne igre.
 3. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.
 4. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.
 5. Priređivač nije obvezan isporučiti nagradu upravo onih karakteristika (boja) proizvoda koji su prikazani na ilustraciji.

 

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

                             

5.1.      Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradne igre i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradne igre.

5.2.         Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

5.3.        Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ove Nagradne igre, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

 • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;
 • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili e-mail [email protected];
 • U svrhu provođenja Nagradne igre, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja;
 • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradne igre, te po završetku nagradne igre, sve do opoziva Sudionika;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4.        Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5.        Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2,  pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail [email protected]

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnoj igri.

                                                                  

6. Troškovi

6.1.         Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično.

6.2.         U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1.         Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1.        Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2.       Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

9.1.        Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.dobri-restorani.hr 25.2.2019. godine.

9.2.         Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA  d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik uprave

Ana Hanžeković, članica uprave