SRCE HRVATSKE

Najljepši gradovi Sjeverne Hrvatske - Karlovac, Ozalj, Ogulin

    AUTOR:
    • Arhiva

  • OBJAVLJENO:
  • 14.08.2010. u 07:40

Karlovac je građen u obliku pravilne šesterokrake zvijezde i jedan je od rijetkih na svijetu za koji se zna točan datum kada je položen kamen temeljac

Najbliži aerodrom - 55 km, Zagreb • Autobusni kolodvor: 060 338 833 • Željeznički kolodvor: 060 333 444 • INFO: www.tzkz.hr • TZ Karlovačke županije, A. Vraniczanya 6, 047 615 320

Današnji Karlovac razvio se iz srednjovjekovne tvrđave namijenjene obrani od turskih provala u srednju Europu. Jedan je od rijetkih gradova u svijetu koji zna točan datum svog osnutka - karlovački kamen temeljac postavljen je 13. srpnja 1579. Od svog postanka Karlovac je jedan od najvećih prometnih čvorišta u Hrvatskoj i regiji. Karlovac i njegovu okolicu posjeti svake godine mnogo turista koje zadive četiri rijeke, Kupa, Korana, Mrežnica te Dobra i njihovi pritoci te mogućnosti za najraznovrsnije oblike rekreacije, lov i ribolov, razgledavanje mnogih spomenika povijesti i kulture te turističkih atraktivnih lokaliteta na širem području.

ŠTO POSJETITI

Karlovačka Zvijezda

Popularni naziv renesansne urbanističke jezgre grada na prostoru bivše tvrđave, omeđene šančevima koji prate oblik pravilne šesterokrake zvijezde. Karlovac se kasnije razvio u barokni grad s brojnim primjerima “pučkog baroka” koji i danas daje jedinstveni ugođaj ovom dijelu grada.

Stari grad Dubovac

Cjelovit pogled na Karlovac pruža se sa Starog grada Dubovca kojim su u 15. i 16. stoljeću gospodarili kneževi Frankopani i Zrinski, a potom i karlovački generali. Smješten je na prapovijesnom humku povrh Kupe, a u najvišoj kuli smješteni su muzej i vidikovac.

Miljokaz

Simbol je gospodarskog razvoja, a nalazi se na početku ceste Jozefine čija je gradnja prema Senju bila započeta za doba Josipa II., kad je Karlovac postao slobodni kraljevski grad (1781.).

Vrbanićev perivoj

Zamišljen je kao botanički vrt otvorenog tipa. Uređen u engleskom i francuskom stilu parkova, sadrži rijetke vrste drveća i biljaka, a ime je dobio po gradonačelniku Josipu Vrbaniću koji ga je osnovao 1886. godine.

Crkva Presvetog Trojstva sa samostanom

Crkva je najstarija građevina Karlovca, podignuta istodobno s tvrđavom, a samostan nadograđen u 17. stoljeću. Nalaze se na središnjem trgu Zvijezde (Trg bana J. Jelačića). Cijeli kompleks pokazuje barokni lik, a čuva bogat inventar, koji se može razgledati uz slobodan ulaz.

OZALJ

Poput širom otvorene povijesne knjige, ozaljsko je područje još nebrušen turistički dragulj. Drevni Ozalj, gradić na prijelazu Kupe iz brdskog u ravničarski tok, ugnijezdio se između šumovitih brežuljaka i smaragdne rijeke. Nad njim lebdi duh zrinsko-frankopanskog kulta, duh drvenog izvorišta hrvatske opstojnosti i samobitnosti, ozračje blistavog ozaljskog jezično-kulturnog kruga iz 17. stoljeća. “Da, duša veli, tu je mjesto sveto!”, napisao je August Šenoa, nadahnut ponositim Starim gradom, simbolom Ozlja i stožerom njegova povijesna razvoja.

ŠTO POSJETITI

Stari grad Ozalj

Na vapnenačkoj stijeni, ponad tihe, zrcalne Kupe, osovio se zrinsko-frankopanski stari grad, simbol Ozlja i srce njegova povijesnog razvitka. Unutar zidina, kao i u okolici mjesta nađeni su prapovijesni, starorimski i srednjovjekovni arheološki nalazi. Prema svojoj vrijednosti, stari grad Ozalj pripada prvoj spomeničkoj kategoriji. U njemu je smještena bogata zbirka Zavičajnog muzeja.

Munjara

Kamena je neorenesansna palača s krunastim nazubljenim ukrasima i skladnim arkadama, okružena stražom visokih smreka. Neupućeni putnik nikada ne bi pomislio da se iza ljupkih pročelja krije stara hidroelektrana, Munjara grada Karlovca, podignuta 1907., gospodarski objekt s tri ugrađena generatora.

Svetice

Vrijedan sakralni sklop koji povrh osunčanih voćnjaka i vinograda dominira cijelim krajem. Svetice su stoljećima bile svetište vjere, ali i svetište hrvatske povijesti, umjetnosti i kulture. I u gospodarstvu ovoga kraja u doba pavlina imale su zapaženu ulogu.

Etno selo

Uz cestu prema Trgu smješten je slikovit Etno park. Iz obližnjih naselja prenesene su lijepe drvene kuće, pokrivene slamom (“škopom”) te popratni gospodarski objekti s autentičnim inventarom.

OGULIN

Između Zagreba i Rijeke, smjestio se grad Ogulin. Nastao je u prostranoj kotlini kojom teku dvije rijeke: Dobra i Zagorska Mrežnica. Ogulinski potkapelski kraj tipično je prijelazno područje koje se ne može izravno svrstati ni u jednu od uobičajenih regija ovog dijela Hrvatske. Riječ je, zapravo, o zasebnoj mikroregiji koja ne pripada izravno Gorskom kotaru, ni Lici, ni Kordunu, a ni Gornjem Pokuplju. No, ogulinsko-modruška udolina čini zajedno s Gorskim kotarom i Likom veću zemljopisnu cjelinu koju zovemo Gorskom Hrvatskom.

U ovom je gradu rođena i slavna spisateljica Ivana Brlić-Mažuranić koja ga je možda i najbolje opisala u svojoj autobiografiji.

ŠTO POSJETITI

Frankopanski kaštel

Nastao je oko 1500. godine, iznad ponora rijeke Dobre - Đulinog ponora. Osnivač grada bio je Bernardin Frankopan, jedan od najmoćnijih velikaša svog doba, feudalni gospodar Modruša, Plaškog, Vitunja, Tounja, Zvečaja, Bosiljeva, Novigrada i Dubovca.

Tounj

Veće je značenje Tounj dobio u drugoj polovici 18 st. kad je kroz njega prošla Jozefinska cesta i sagrađen kameni most preko rijeke Tounjčice s tri otvora. Godine 1836. most je preuređen, dograđen je još jedan most s tri otvora. Tako je nastao dvokatni most visok 12 metara. To je jedini dvokatni kameni most u Hrvatskoj.

Modruš

Gotovo u svim kartama starih kartografa upisano je ime drevnog Modruša. Do danas nije poznato vrijeme nastanka starog grada sagrađenog na živoj stijeni stožastog brijega (678 m), ni oni koji ga tu podigoše.

Vivodina

Vrlo staro selo Vivodina u 16. stoljeću zvala se Vojvodina (Herzoghtum). To je vinogradski kraj sa sedamstoljetnom tradicijom.

Oštarije

Marmontov most u Oštarijama sagradio je francuski maršal Marmont, upravitelj ilirskih provincija. Most ima 12 otvora, a dug je oko 76 m.

Zorkovac

Zorkovac je reprezentativan dvor ozaljskog plemićkog kruga. Građen je u vrijeme barokne graditeljske obnove 18. stoljeću. Glavni mu je ulaz uokviren kamenim dovratnicama s profiliranim kapitelima i zaglavnim kamenom u koji je uklesan motiv šipka.

Pavlinski samostan Kamensko

Sagrađen darovnicom Katarine Frankopan 1404. Istraživanja su otkrila najranije gotičke faze crkve i samostana, od kojih su višestranično svetište i sakristija najočuvaniji dijelovi. Na 600. godišnjicu pavlinskog samostana posvećen je obnovljeni drveni oltar, koji se ubraja u najljepše marijanske žrtvenike.

Spomenik kralju Tomislavu

U Parku kralja Tomislava, koji danas pokazuje samo djelomičnu klasicističku utemeljenost (planiran i ostvaren u 18. stoljeću), nalazi se spomenik kralju Tomislavu podignut na 1000. obljetnicu kraljevstva.

Vrelo Cesarovac

Spomenik je to gradnji prvog vodovoda u Ogulinu. Dao ga je sagraditi ogulinski pukovnik Štefan Šuplikac 1847. Voda je u početku iz izvora ispod Kleka tekla u drvenim cijevima. U blizini Cesarovca 1974. postavljena je bista Ivani Brlić-Mažuranić.

Etno galerija Žunac u Rečici

Etno galerija otvorena je 6. travnja 1995., a riznica je to narodnog blaga ovog kraja. U kući staroj više od 200 godina, koja je sama po sebi jedan veliki vrijedni izložak, pohranjeni su predmeti koji su nekada bili u upotrebi.

MUZEJI I GALERIJE:

Gradski muzej Karlovac

Gradski muzej Karlovac utemeljen je 1904. radi očuvanja i predstavljanja baštine Karlovca i njegovih stanovnika javnosti. Svoju zadaću ostvaruje prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta baštine i suvremene umjetnosti, predstavljajući ih javnosti na izložbama.

Zavičajni muzej Ozalj

Smješten je u Starom gradu Ozlju, s građom izloženom u pet dvorana. Izlošcima je obuhvaćena povijest od 6000 godina, koliko se može pratiti putem arheoloških artefakata, do pisane povijesti.

Zavičajni muzej Ogulin

U etnografskom odjelu ističu se predmeti iz tradicijske kulture ogulinskog kraja. U arheološkom dijelu postave posjetitelj će naći sadržaje iz starije prošlosti, vremena prapovijesti i antike. Od arheloškog materijala izloženi su japodski i rimski nalazi pronađeni na širem području ogulinskog kraja.

Muzej Domovinskog rata

Smješten je ispred stare austrougarske vojarne na Turnju, karlovačkom gradskom naselju koje je u neprijateljskim napadima početkom 90-ih pretrpjelo najveća razaranja. Sadrži na desetke eksponata borbene tehnike i fortifikacijskih objekata korištenih u Domovinskom ratu.

Karlovačka županija

Karlovačka županija područje je na kojem se susreću alpski, panonski i kraški kraj. Ljepote nadaleko poznatih četiriju karlovačkih rijeka Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre, šumovitost gorja Velike i Male Kapele, zelenilo kordunskog krša, tranzitni položaj i bogata povijesna baština trajne su vrijednosti ovoga kraja. Ovo je područje od starih povijesnih vremena najvažnije tranzitno područje Hrvatske. Od utemeljenja, 13. srpnja 1579. godine, grad Karlovac postaje strateško, gospodarsko i prometno središte i okosnica krajiške i civilne Hrvatske. Uz povijesne ceste Karolinu (Karlovac - Bakar), Josephinu (Karlovac - Senj) i Louisianu (Karlovac - Rijeka), Karlovac u naše vrijeme dobiva suvremenu autocestu koja povezuje srednju Europu i podunavske zemlje s Jadranskim morem.

Tagovi

Izdvajamo