Puca kino na staroj streljani u Tuškancu

    AUTOR:
    • Zvonimir Milčec

  • OBJAVLJENO:
  • 12.11.2007. u 08:43

Da se puca u kinu nije vijest. Ali kad "kino puca", e to je već vijest, pa nije ni čudo da se gradske stranice u novinama ovih dana time bave. A kad kino "puca" na negdašnjoj gradskoj streljani, a na koju danas podsjeća još samo Streljačka ulica, to je već - kolumna. Ne preostaje mi drugo nego da čitatelje, zasićene pucnjavom iz svih oružja i u svim medijima, od velikih i malih ekrana do internetskih portala i blogova, povedem u stari Zagreb, gdje je već 1786. osnovano Zagrebačko građansko strelcah društvo i kad se na početku Tuškanca "iz kremenjača i kubura gađa u drvenu metu"... Gađalo se na uzbrdici današnjeg kina, iako još nije izgrađena streljana. Godine 1808. sklepana je prva drvena streljana s trijemom i nasipom, u kojem su se zaustavljali meci. A trideset godina kasnije, za rođenja Augusta Šenoe (1838.), grad, da ne velim Gradec, dobiva prvi streljački dom s dvoranom, u kojoj će biti uređena streljana za građanstvo. U međuvremenu zagrada u Tuškancu dvaput je dograđivana, a u kronikama ostaje ubilježena i kao prva javna ustanova koja je (1908.) osvijetljena električnom rasvjetom. Da su naši stari purgeri bili streljački nabrijani, svjedoči podatak da su već 1829. sudjelovali na međunarodnom streljaštvu u Beču, a kako su prošli, najbolje svjedoči podatak da o tome u kronikama ni zuc! Zanimljiv je jedan sačuvani novinski oglas iz 1847.: "Poziv na slobodno glavno streljanje u kr. glavnom i slobodnom varošu Zagrebu - Zagrebačko građansko strijelcah društvo ima čast očito obznaniti da će običajno svakodnevno glavno streljanje letos dana 12. rujna od 3 uri po podne pucanjem mužarah i udaranjem gradske bande započeti i do 16. istog mjeseca 6 ure navečer trajati. Obširnije se može u ovdašnjoj streljani saznati"...

Dvorana se u Tuškancu u preporoditeljsko doba pretvara u glavnu pozornicu građanskog društvenog i zabavnog života. Tako jedan od preporoditeljskih prvaka Ljubomir Vukatinović (danas ima ulicu u blizini Kvatrenikova trga) u duhu aktualnog narodnog pokreta zapisuje: "Na strelištu biahu tri bala u kojih su se građani, plemići i velikaši sastajali, i tako složni među sobom se zabavljali, kao da su svi od jednog staliža bili, što našem stanovništvu na osobitu slast služi, jer dokazuje da i mi u duhu vremena napredujemo"... Dolaskom znamenitog talijanskog tancmajstora Pietra Coronellija u Zagreb, kojega grof. Vranyczany angažira kao učitelja plesa svojoj kćeri Klotildi, u Streljani će se ubrzo otvoriti i škola za ples i lijepo ponašanje, dostupna svim staležima. Isprva, naravno, dolaze samo djeca iz imućnijih i uglednijih zagrebačkih domova, a kasnije s rastom grada raste i zanimanje za poduku iz plesa i lijepog ponašanja, kao temeljnog uvjeta za druženje i društveni život, kojega kultno mjesto postaje upravo Građanska streljana u Tuškancu. Streljanu današnje generacije znaju samo kao omiljeno kino Tuškanac, gdje smo rado vodili svoje trebe, mačke, ribe, kite i komade i odgledali velik dio svog repertoara vesterna i krimića, gdje se naveliko pucalo. A ove aktualne vijesti da sada naše kultno kino u Tuškancu puca, naravno da nas je pogodilo!
Zvonimir Milčec

Izdvajamo