S djecom o seksu nikad ne razgovara 51% roditelja

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 15.01.2007. u 19:45

ZAGREB -  Iako većina Hrvata ima vrlo pozitivan stav o kondomima, a njih 83,3 posto smatra da bi djeca u školama trebala praktički vježbati stavljanje kondoma, više od polovice spolno aktivnih Hrvata - njih 65,3 posto -  pri spolnom odnosu ne koristi nikakvu kontracepciju!  Pokazalo je to istraživanje što ga je za Jutarnji list provela agencija Mediana.

MAJKE O SEKSU PRIČAJU SAMO S KĆERIMA, A SA SINOVIMA NITKO


U sklopu rasprave o programima spolnoga odgoja koji će iduće godine eksperimentalno ući u škole, odlučili smo istražiti što o seksu prije braka, masturbaciji, korištenju kondoma i nekim drugim pitanjima, koja su otvorena u raspravi o programima udruge Grozd i Foruma za slobodu odgoja, misle građani Hrvatske.

Istraživanje je provedeno telefonski, u razdoblju od 10. do 12. siječnja ove godine, a ispitana su 703 građana. Zbog podrške koju su programu udruge Grozd dale vjerske zajednice, posebno smo istražili u kakvom su odnosu seksualnost i vjera. Dobiveni su rezultati više nego zanimljivi, a usudili bismo se reći i zabrinjavajući.

Pokazalo se, naime, da većina Hrvata, osim što u velikom postotku pri spolnom odnosu ne koristi kontracepciju, o temama iz spolnosti izbjegava i razgovarati sa svojom djecom. Prema rezultatima istraživanja, svoju djecu o spolnosti informira samo 49 posto roditelja, i to u nešto većem postotku majke (49,3 posto) nego očevi (48,8 posto).

Istodobno, 51 posto Hrvata nikada sa svojom djecom ne razgovara o spolnosti.  Ono što je pritom posebice zabrinjavajuće jest profil visokoobrazovanih ispitanika koji ne smatraju važnim svoju djecu pripremiti za odgovorno spolno ponašanje. Takvih je u Hrvatskoj čak 46 posto. Donekle razumljivo ima li se u vidu da čak 58 posto visokoobrazovanih ni samo pri spolnom odnosu ne koristi nikakvu kontracepciju.

Spolno aktivnih Hrvata koji ne koriste kontracepciju najviše je među vjernicima, 74 posto. Među 14 posto vjernika koji pri spolnom odnosu koriste kontracepciju najzastupljeniji je kondom, koji koristi njih 53,2 posto, a slijede ostale vrste kontracepcije, sve osim metode prekinutog spolnog odnosa, koju građani koji su se izjasnili kao praktični vjernici ne koriste. 

Iznimno su zanimljivi i stavovi vjernika o kondomu. Iako ga osobno koristi u vrlo malom postotku većina vjernika, njih 86 posto, o kondomu ima pozitivno mišljenje, a njih 79,2 posto podržava i prijedlog Foruma za slobodu odgoja da djeca korištenje kondoma u školi vježbaju praktično na mrkvi ili tikvici.

Čak 74,3 posto vjernika podržava i masturbaciju, a njih 72,2 posto podržava i spolne odnose prije braka. Stavove Grozda da je masturbacija nešto neprirodno dijeli samo 21,2 posto anketiranih građana. Većina (njih 68,4 posto) ne podržava ni prijedlog udruge Grozd da djevojčice i dječaci imaju odvojena predavanja o spolnosti.U gradu kondom koristi 55,3%, a na selu 66,1% stanovništva

Muškarci koji koriste kontracepciju u najvećem postotku koriste kondom (njih 92,9 posto). Kod žena je najzastupljenija pilula (koristi ju 59,8 posto žena), a na drugom je mjestu ženski kondom koji koristi 18,7 posto žena. Ukupno gledano, od ženskih osoba koje koriste kontracepciju, njih 57,2 posto koristi kondom, 30,1 posto koristi pilulu, 7,6 posto dijafragmu, 3,8 posto koristi prirodne metode (primjerice, metodu plodnih dana), po 3,7 posto maternički uložak i prekinuti spolni odnos, a 0,6 posto koristi spermicidne preparate.

Prekinuti je snošaj kao kontracepcijska metoda najrašireniji na selu (koristi ga 6,8 posto seoskog stanovništva). Istraživanje je, začuđujuće, pokazalo da ljudi na selu i inače više koriste kontracepciju nego oni u gradu. Primjerice, kondom upotrebljava 66,1 posto seoskog i samo 55,3 posto gradskog stanovništva. 

Na selu se zaštita više koristiIvana Kalogjera-Brkić

Izdvajamo