Lov na subvencionirane kredite

BESPOVRATNA SREDSTVA Država će 4 godine plaćati pola rate

Lov na subvencionirane kredite: najniža kamatna stopa iznosi 3,04 posto

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita od danas (04.09.) se može predavati u deset banaka s kojima je postignut sporazum o sudjelovanju u programu čija je svrha, pojašnjavaju u nadležnom ministarstvu, poticanje demografske obnove društva, urbana regeneracija naselja te smanjenje iseljavanja mladih obitelji.

Riječ je o kreditnim institucijama koje su ponudile kamatnu stopu do maksimalnih 3,75 posto: HPB, Erste, Podravska banka, OTP, Zaba, PBZ, Splitska banka, Raiffeisen banka, Karlovačka banka i Istarska banka.

Podsjetimo, država će četiri godine plaćati pola rate stambenog kredita koji će se odobravati za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika neće subvencionirati. Ograničen je i ukupan iznos kredita koji će se subvencionirati, i to do maksimalnih 100.000 eura, što u prosjeku daje veličinu kuće ili stana od 66 kvadrata.

Stambeni kredit može biti veći od spomenutog ukupnog iznosa, no razlika se neće subvencionirati. Također, rok isplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.
Prijaviti se mogu hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu, ali je prodaju radi kupnje veće.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita produljuje se za godinu dana, a za svako rođeno ili posvojeno dijete produljuje se za dvije godine.
Krediti će biti u kunama i eurima, a većina banaka koja sudjeluje u programu ponudila je kamatnu stopu nižu od maksimalnih 3,75 posto: HPB (EKS u eurima 3,04, u kunama: 3,61), Erste (3,33 do 3,50 u eurima, 3,47 do 3,59 u kunama), Podravska banka (3,71 u eurima, 3,71 u kunama) OTP (3,14 u eurima, 3,56 u kunama), Zaba (3,29 do 3,47 u eurima i 3,56 do 3,67 u kunama), PBZ (3,15 u eurima, 3,35 u kunama), Splitska banka (3,14 u eurima i 3,56 u kunama), Raiffeisen banka (3,75 u eurima i 3,75 u kunama), Karlovačka banka (3,29 u eurima i 3,49 u kunama), Istarska kreditna banka (3,66 u eurima i 3,66 u kunama).

Budući da će se krediti odobravati prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva, po principu “tko prvi, njegova djevojka”, svi koji tek sad planiraju pronaći odgovarajuću nekretninu te prikupiti svu dokumentaciju, kasne, s obzirom na to da je velik broj građana već prikupio dokumentaciju i potpisao predugovore o kupnji nekretnine te će u ponedjeljak samo predati zahtjev, a očekuje se realizacija 1000 do maksimalno 1500 kredita.

Nakon što se zahtjev preda, banka u roku osam dana svu dokumentaciju šalje APN-u koji je provjerava i donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju subvencija, koju dostavlja banci u roku od tri dana od njezina donošenja.
U slučaju više istodobno podnesenih zahtjeva, odobravanje će početi od zahtjeva s manjim iznosom traženog kredita.
Rok za zaprimanje zahtjeva isteći će kada iznos anuiteta dostigne 35 milijuna kuna na godišnjoj razini za 2018. i 2019. godinu.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
29. rujan 2023 16:23