ŠTO ĆE REĆI HNB?

UDRUGA FRANAK PRIJAVILA ERSTE BANKU 'Pritišću klijente da prihvate nove uvjete ugovora'

 Damjan Tadic / CROPIX

ZAGREB - Udruga Franak prozvala je danas Erste & Steiermaerkische banku za nezakoniti pritisak na svoje klijente da prihvate nove parametre za izračun promjenjivih kamatnih stopa u njihovim ugovorima o kreditu pod prijetnjom jednostranog raskida ugovora o kreditu ili sklapanja izmijenjenog ugovora ukoliko pismeno prigovore na te izmjene, zbog čega je Udruga tu banku prijavila Hrvatskoj narodnoj banci (HNB).

Rečeno je to na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj su iz Udruge Franak ujedno od Vlade zatražili da odustane od najavljenog amandmana na Zakon o potrošačkom kreditiranju te na treće čitanje u Sabor pošalje prvu verziju izmjena ZPK-a.

Objašnjavajući prijavu Erste banke HNB-u, članica i odvjetnica Udruge Nicole Kwiatkowski je kazala da je ta banka prošlog tjedna donijela novu "Metodologiju utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banaka na koje se obračunava ugovorna kamata", kojom se, kako je ocijenila, krše odredbe zakona o potrošačkom kreditiranju, obveznim odnosima i zaštiti potrošača, kao i dobri poslovni običaji.

Pojasnila je da se Metodologija smatra prihvaćenom od strane klijenta ukoliko on u roku od 15 dana banci ne dostavi pisani prigovor na izmijenjene uvjete ugovora. Ukoliko ipak dostavi prigovor, Erste banka ima pravo "jednostrano i svojevoljno" otkazati postojeći ugovor s klijentom ili postojeći ugovor otkazati i ponuditi klijentu sklapanje novog ugovora pod izmijenjenim uvjetima.

Jednostrano mijenjanje ugovora "zakonom je zabranjeno od kad postoji rimsko pravo", istaknula je Kwiatkowski te dodala da je ova izmjena pojašnjena prilagodbom odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju, no zapravo je s njim u suprotnosti, jer on traži da izmjene banka i klijent moraju dogovoriti. Krše se i prava potrošača, koji prema zakonu uvijek imaju pravo na prigovor.

Za Udrugu Franak sporan je i sam sadržaj izmjena koje donosi Metodologija, a koji se odnosi na novi način izračuna promjenjivih kamatnih stopa na način da se dio trenutne kamatne stope 'proglašava' fiksnim dijelom, a dio varijabilnim. Posebno diskriminatornim smatraju činjenicu da se nova Metodologija odnosi na korisnike kredita u kunama, eurima, dolarima i francima, osim korisnika stambenih kredita u francima, "jer oko tih kredita banke pregovaraju s Vladom pa im se valjda ne žele zamjeriti", kazala je Kwiatkowski.

Iz tih su razloga jučer u jednoj poslovnici Erste banke u Rijeci urudžbirali prigovor, a HNB-u su banku prijavili zbog nezakonitog prisiljavanja svojih klijenata da prihvate novu Metodologiju. Središnjoj banci ostavljaju da odluči da li će zbog kršenja spomenutih zakona podnositi kaznenu prijavu protiv Erste banke, za koju su podsjetili da je i prva uvela kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima.

Govoreći o aktualnostima vezanima uz izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju iz Udruge Franak su od Vlade zatražili da odmah prekine sve pregovore s bankama o tome te da poradi na nadzornim mehanizmima kojima će se poslovanje banaka svesti u zakonske okvire.

Član koordinacijskog tima Udruge Mladen Majetić ponovio je da neprihvatljivim smatraju najavljeni amandman na ZPK, prema kojem bi se kamate na kredite u francima svima umanjile za 30 posto. Od Vlade zahtjevaju da od tog amandmana odustane, odmah prekine pregovore s bankarima te na treće čitanje u Saboru pošalje prvu verziju izmjena ZPK-a, uz izmjenu kojom bi se u kredite koji su aprecirali više od 20 posto uvrstili i hipotekarni krediti, jer se radi o kreditima zbog kojih dužnici mogu završiti na ulici.

Erste banka: Usklađujemo se sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju

Erste & Steiermaerkische banka objavila je danas da je nova Metodologija utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banke na koje se obračunava ugovorna kamata, a na koju je Udruga Franak dostavila prigovor, napravljena u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju koji su sve banke obavezne primijeniti.

Iz Erste banke odgovaraju da se Metodologija, u skladu s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju koje su stupile na snagu 9. siječnja ove godine, od 21. studenog počinje primjenjivati kod ugovora o kreditima s promjenjivom kamatnom stopom sklopljenih prije tog datuma, jer se kod ugovora sklopljenih nakon 9. siječnja parametar promjenjivosti kamatne stope definira u samim ugovorima.

Uz objašnjenje da se radi o usklađivanju s postojećim odredbama Zakona koji se odnosi na sve banke na hrvatskom tržištu, od kojih su neke već ranije objavile svoja usklađenja, iz Erstea navode kako im nije bila namjera da se objava o novoj Metodologiji protumači na način da banka želi prekinuti ugovorni odnos sa klijentom, već pojasniti da ga je dužna uskladiti s pozitivnim propisima.

Napominju da je važećim odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju regulirano i za ugovore o kreditu sklopljene prije njegovog stupanja na snagu pravo klijenta na prijevremenu otplatu kredita, ako uslijed promjene promjenjive kamatne stope treba provesti povećanje kamatne stope.

O takvom povećanju vjerovnik je dužan potrošaču poslati obavijest 15 dana prije provedbe povećanja, a u roku od 3 mjeseca od primitka takve obavijesti, potrošač ima pravo na prijevremeno vraćanje kredita bez obveze plaćanja bilo kakve naknade vjerovniku, uključujući i ugovorenu naknadu za raniji povrat kredita. Dakle, sam zakonodavac je predvidio mogućnost prijevremene otplate kredita uslijed povećanja kamatnih stopa - dakle, prestanak ugovora o kreditu, iniciran od strane klijenta i to protegnuo i na ugovore sklopljene prije ove verzije Zakona, ističu iz Erste banke.

Dodaju i da je nova Metodologija sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Erste banke s građanima, koji su sastavni dio ugovora o kreditu, a prema kojima klijent ima pravo ne složiti se s predloženim promjenama te u roku od 15 dana o tome dostaviti pisani prigovor banci te ističu da su tu mogućnost jasno i transparentno istaknuli u obavijesti klijentima.

Pojašnjavaju i da se, također u skladu s važećim Zakonom o potrošačkom kreditiranju, kao promjenjivi dijelovi kamatne stope definiraju 6-mjesečni EURIBOR važeći na dan 1.12.2013. za kredite uz valutnu klauzulu u eurima, 6-mjesečni LIBOR za CHF važeći na dan 1.12.2013. za kredite uz valutnu klauzulu u CHF-u (osim stambenih), 6-mjesečni LIBOR za USD važeći na dan 1.12.2013. za kredite uz valutnu klauzulu u američkom dolaru te 6-mjesečni NRS2 za kune važeći na dan 1.12.2013. za kredite u kunama.

Na stambene kredite uz valutnu klauzulu u švicarskim francima ta se Metodologija neće primjenjivati jer će taj segment biti definiran najavljenim promjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju, za koje se očekuje da će se početi primjenjivati početkom iduće godine, zaključuju iz Erste banke.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
14. travanj 2024 03:36