NOVI PRIJEVOD

JAHVE POSTAJE GOSPODIN, A JAGANJAC BOŽJE JANJE Nakon 50 godina dovršava se novi hrvatski prijevod Biblije u kojem se izbjegava arhaični kičasti jezik

Zagreb, 110613.
Biblijsko drustvo.
Prevoditelji Biblija, Boris Beck i Danijel Berkovic u Biblijskom drustvu proucavaju razna izdanja i prijevode Biblija.
Na fotografiji: Boris Beck i Danijel Berkovic citaju Biblije. Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Krišto / CROPIX

Boris Beck i Danijel Berković

 

Nakon pauze od pola stoljeća upravo se dovršava novi hrvatski prijevod Biblije. Preostalo je još da se prevedu tri knjige, Ezekiel, Druga knjiga o Kraljevima i Estera, i naprave sve neophodne lingvističke obrade, lekture i stilizacije, ekskluzivna je vijest koju je jučer objavio tjednik Globus.

Bude li sve išlo prema planu, nova Biblija mogla bi ugledati svjetlo dana iduće, 2020. godine. Jutarnji list još je 2013. objavio razgovor s Danijelom Berkovićem i Borisom Beckom, koji su radili na novom, sada skoro gotovom izdanju. Nositelj projekta je Hrvatsko biblijsko društvo (osnovano 1995.) u suradnji sa Sjedinjenim biblijskim društvima (United Bible Societies, osnovano 1804. u Londonu), međunarodnom ekumenskom institucijom za prevođenje i širenje Biblije.

Nova Biblija unosi velike jezične promjene, recimo, sintagmu “Jaganjac Božji” zamjenjuje novi izraz “Božje Janje”, a budući da se postpozicije u novom prijevodu općenito ukidaju, neće se više pisati i govoriti “Duh Sveti” nego “Sveti Duh”, ne “Sin Božji” nego “Božji Sin” i, važnije od svega, nigdje se neće upotrebljavati riječ “Jahve” kao ime koje označava Boga, nego samo “Gospodin”. Bit će zanimljivo vidjeti kako će na ovakvu modernizaciju reagirati ovdašnji biskupi, koji su većinom tradicionalisti i čitav život su se služili tzv. Zagrebačkom Biblijom koju bi trebalo zamijeniti novo izdanje Hrvatskog biblijskog društva.

25 suradnika

Na projektu “Hrvatskog standardnog prijevoda Biblije”, kako glasi službeni naziv, angažirano je ukupno 25 suradnika. Riječ je o vodećim hrvatskih bibličarima, doktorima biblijskih znanosti, među kojima su Božo Lujić, Mato Zovkić, Mario Cifrak, Danijel Berković i drugi. Projekt je ekumenskoga karaktera, tako da su među okupljenim suradnicima i trojica koji nisu katolici, nego pripadaju različitim protestantskim denominacijama.

Kako su u Globusu objasnili izvršni direktor Hrvatskog biblijskog društva Damir Lipovšek i redaktor za stil i vanjski urednik novog prijevoda Biblije, inače docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Boris Beck, ovo će biti prvi integralan prijevod Biblije na uistinu suvremenom i modernom hrvatskom jeziku, i upravo se u tome sastoji njegov najveći povijesni značaj.

Damir Lipovšek

 

Boris Beck ističe da je novi prijevod Biblije namijenjen ponajprije mladima sa željom da to bude tekst koji će im biti razumljiv i koji će potaknuti ljude da o njemu razmišljaju. “Taj će jezik biti ozbiljan i dostojanstven, nipošto kolokvijalan, ali u svakom slučaju moderan i suvremen. U njemu, primjerice, neće biti arhaizama. Pogrešno je kada se jezik Biblije želi namjerno postariti, to je kič-pristup. Mi to radimo za Crkvu, a ne za Društvo književnika ili Nacionalnu knjižnicu. Uostalom, Novi zavjet su napisali ribari, za obične ljude, a ne akademici. Ovaj naš novi prijevod Bibliju ne želi mistificirati, pa da djeluje uzvišenije - Biblija je već sama po sebi dovoljno uzvišena”, smatra Beck.

Inače, dosad je objavljeno 11 integralnih (sa Starim i Novim zavjetom) biblijskih izdanja u hrvatskom prijevodu. Bilo je i bizarnih pothvata, poput odluke zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca da Bibliju prevede na kajkavski. U to vrijeme, Ljudevit Gaj i ilirci su snažno promovirali štokavsko narječje, dok je Vrhovac bio zagriženi branitelj kajkavskog te je odlučio kajkavizirati Stari i Novi zavjet.

Usporedbe

Jaganjac Božji - Božje Janje

Duh Sveti - Sveti Duh

Sin Božji - Božji Sin

Jahve - Gospodin

I reče Bog: “Neka bude svjetlost!”. I bi svjetlost.

Tada je Bog rekao: “Neka nastane svjetlost” - i pojavila se.

 

Unatoč propustima

Najčešće korišteni prijevod nakon Drugog svjetskog rata, onaj Zagrebačke Biblije, koji je objavila Kršćanska sadašnjost, star je više od pedeset godina, a radilo se o kompilaciji različitih prijevoda s raznih jezika. Vjerojatno ni Zagrebačka Biblija ne bi bila tiskana da nakon dva desetljeća sukoba komunističkih i crkvenih vlasti nije nastupilo zatopljavanje odnosa. Jugoslavenske vlasti godinama su sprečavale prevođenje i objavljivanje Biblije, sve dok sredinom šezdesetih Josip Broz Tito nije inicirao proces uspostave diplomatskih odnosa s Vatikanom. U Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj odlučili su iskoristiti ovo zatopljavanje i brže-bolje počeli s prijevodom Biblije.

Mario Cifrak

 

Biblija je, uostalom, unatoč ovim propustima udovoljavala visokim znanstvenim i umjetničkim kriterijima, postala je vrlo popularna te je do danas doživjela dvadesetak izdanja. Nije nevažno niti to da je glavni urednik Zagrebačke Biblije bio Jure Kaštelan, koji je uz pjesnički ugled imao i neupitnu partizansku prošlost.

No, dok se u Zagrebačkoj Bibliji inzistiralo na kićenom, svečanom i patetičnom jeziku, kojim se baš htjelo naglasiti da je Biblija sasvim drugačija vrsta literature u odnosu na sve ostale knjige, novi prijevod izrazito je moderniji i primjereniji sadašnjem vremenu.

Slično rezonira Božo Lujić, umirovljeni profesor biblijskih znanosti na Katedri Staroga zavjeta KBF-a u Zagrebu, koji je najavio da se sada Biblija po prvi put prevodi na suvremeni hrvatski standardni jezik - ne na jezik prošlosti, nego na jezik sadašnjosti, i po sintaksi, i po uporabi glagolskih vremena, i po novom fondu riječi.

U praksi to znači da se u potpunosti izbjegava imperfekt, dok se upotreba aorista smanjuje na minimum, samo tamo gdje treba ubrzati radnju.

Ciljane skupine za koje se radi ovaj novi prijevod Biblije jesu: teološki neobrazovani, a opet zainteresirani čitatelji, zatim mlada čitateljska publika, kao i čitatelji koji nisu samo konfesionalno određeni, nego u širem smislu pokazuju zanimanje za poruku Biblije.

Iz razgovora sa svećenicima na zagrebačkom Kaptolu primjetno je da su prilično suzdržani oko novog izdanja Biblije, međutim, još uvijek ne žele javno istupati jer projekt nije dovršen. “Biskupi ne vole novotarije, a treba uzeti u obzir da Crkva ubire prihod od prodaje sadašnje Biblije.

Mladi čitatelji

Postoje i dijametralno suprotna mišljenja. Vijest da će se uskoro dovršiti novi prijevod Svetog Pisma svakako je radosna jer govori u prilog pretpostavci da postoji zanimanje za Sveto Pismo, vjerojatno ne samo kod vjernika, katolika, evangelika, nego možda i izvan tih krugova, smatra teologinja Anna-Maria Gruenfelder: “Vjerujem da se skupina koja se bavila novim prijevodom Biblije u Hrvatskoj osvijestila za krug čitatelja kojima bi njihov prijevod morao pomagati u razumijevanju, pa su se fokusirali na mlado čitateljstvo.

Bit će mi zanimljivo vidjeti s kakvim su se još translacijsko-komunikacijskim i hermeneutičkim pitanjima morali suočavati. Voljela bih o tome više saznavati, a mediji bi se trebali zanimati upravo za proces prevođenja jer bi svojim čitateljima time prenosili i pozadinske informacije o suvremenim vjernicima, njihovim interesima i njihovim susretima sa starim tekstovima u novom ruhu”.

Zagrebačka Biblija - Prvi čovjekov grijeh

Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve, Bog. Ona reče ženi: “Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?” Žena odgovori zmiji: “Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: ‘Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj, da ne umrete!’” Nato će zmija ženi: “Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo.” Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se obadvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače.

Navještenje Isusova rođenja

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!” Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.”

Nato će Marija anđelu: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?” Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!”

Nato Marija reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” I anđeo otiđe od nje.

Nova Biblija - Čovjekov neposluh

Zmija je bila lukavija od svih poljskih životinja koje je stvorio Gospodin Bog. Ona je upitala ženu: “Zar vam je Bog zbilja rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?” Žena je odgovorila zmiji: “Smijemo jesti plodove sa svakog drveta, osim onih sa stabla u sredini vrta. Bog je rekao “Ne smijete ga niti jesti niti dirati, inače ćete umrijeti”.

Tada je zmija rekla ženi “Uopće nećete umrijeti! Čim pojedete njegov plod, otvorit će vam se oči, a Bog to zna. Bit ćete kao Bog i spoznavat ćete što je dobro, a što zlo”.

Žena je primijetila da je stablo ukusno za jelo, privlačno za oči i poželjno za mudrost. Stoga je ubrala njegove plodove i jela. Potom ih je dala i mužu koji je bio s njom pa je jeo i on. Nakon toga su im se otvorile oči. Uvidjeli su da su goli pa su si oko bokova spleli nekoliko smokvinih listova načinivši sebi pojas.

Najava Isusova rođenja

U šestom mjesecu Elizabetine trudnoće Bog

je poslao anđela Gabrijela u galilejski grad Nazaret. Poslao ga je djevici zaručenoj s čovjekom zvanim Josip, koji je bio iz Davidove loze. Njezino je ime bilo Marija. Anđeo joj je došao i rekao: “Zdravo! Ti si puna milosti jer je Gospodin s tobom.”

Mariju su te riječi zbunile i razmišljala je što bi taj pozdrav mogao značiti. Anđeo joj je rekao: “Ne boj se Marijo! Bog ti je milostiv. Zatrudnjet ćeš i roditi sina kojemu ćeš dati ime Isus. On će biti velik, a zvat će ga Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, njegova pretka. Jakovljevim potomcima kraljevat će u

vjekove - i njegovu kraljevanju neće biti kraja.”

Marija reče anđelu: “Djevica sam. Kako se to onda može dogoditi?”

Anđeo joj odgovori: “Sveti Duh sići će na tebe i zasjenit će te sila Svevišnjega. Zato će to novorođenče biti sveto, a zvat će se Božji Sin.

I tvoja rođakinja Elizabeta, premda je bila neplodna i u starosti, začela je sina. Sada je već u šestom mjesecu trudnoće - jer Bogu ništa nije nemoguće.”

“Služim Gospodinu”, rekla je Marija, “neka mi bude kako si rekao.” I anđeo je otišao od nje.

 

Više na Jutarnjem...


Tagovi

Izdvajamo