Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: miss Tihana Babin
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX

SPEKTAKL U VODICAMA

Izbor za Miss Supranational Croatia 2018.

  AUTOR:
  • Jutarnji.hr

 • OBJAVLJENO:
 • 07.06.2018. u 11:38

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: miss Tihana Babin
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: miss Tihana Babin

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: miss Tihana Babin
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: miss Tihana Babin

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: miss Tihana Babin
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: miss Tihana Babin

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: miss Tihana Babin
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: miss Tihana Babin

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: miss Tihana Babin
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: miss Tihana Babin

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: miss Tihana Babin
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: miss Tihana Babin

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: miss Tihana Babin
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: miss Tihana Babin

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: miss Tihana Babin
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: miss Tihana Babin

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: miss Tihana Babin
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: miss Tihana Babin

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: Ana Batarelo i Marina Tomasovic
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: Ana Batarelo i Marina Tomasović

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: Rajko Dujmic
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: Rajko Dujmić

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: Vjekoslava Bach
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: Vjekoslava Bach

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: Mladen Grdovic i Rajko Dujmic
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: Mladen Grdović i Rajko Dujmić

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Na fotografiji: Mladen Grdovic
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
 • Na fotografiji: Mladen Grdović

Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Vodice, 070618.
Na bazenu hotela Olympia odrzan je finalni izbor Miss Supranational Hrvatske za 2018. godinu Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX