Saniranje katastrofalnih posljedica smrtonosne prošlogodišnje ljetne oluje

CROFOR 2024 - tradicionalni šumarski forum održan na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tibor Pentek i dekan Fakulteta prof. dr. sc. Josip Margaletić

Štete u šumarstvu uzrokovane prošlogodišnjim olujnim nevremenima su velike, a njihove posljedice sanirat će se godinama. Oluje takvih razmjera i na tako velikom području nisu zabilježene više od 250 godina koliko baštinimo organizirano šumarstvo na ovim prostorima - naglasio je dekan Josip Margaletić

Aktualni izazovi u gospodarenju šumskim ekosustavima tema je o kojoj je raspravljao ovogodišnji šumarski forum CROFOR - središnje mjesto razmjene znanja i iskustava u području šumarstva i drvne industrije, sektoru iznimno važnom za naš svakodnevni život.

"Cilj ovog skupa jest isticanje potrebe za umrežavanjem i suradnjom svih dionika ključnih za opstanak ideje očuvanja vedre i zelene budućnosti šumskih ekosustava ove predivne zemlje. Jednako tako u fokusu je rasprava o najvažnijim pitanjima koja snažno i višeslojno obilježavaju šumarstvo i drvnu tehnologiju u Republici Hrvatskoj.", rekao je dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Josip Margaletić otvarajući tradicionalni šumarski forum CROFOR. Pozdravivši ugledne goste među kojima su bili i prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tibor Pentek i akademik Igor Anić. Dekan Margaletić je nadalje napomenuo kako je važna zadaća akademskoj zajednici, studentima, šumarskoj i drvno-tehnološkoj struci te sveukupnoj javnosti predstaviti aktualne izazove u očuvanju šuma u ozračju klimatskih promjena koje sve intenzivnije utječu na njih. "Prošlogodišnjim zbivanjima na velikoj površini ugrožena je prva sentenca gospodarenja prirodnim šumama akademika Dušana Klepca koja glasi: "Šuma je obnovljivi prirodni resurs; ona se može obnoviti ako se njome pravilno gospodari, ukoliko nije poremećen šumski ekosustav"…a on je kroz izlomljene i izvaljene kubike drvne mase doživio svoju katarzu. Pred nama su izazovna vremena. Put do ponovnog ostvarenja sentenci akademika Klepca u oštećenim sastojinama, neće biti niti lagan, niti jednostavan. Dobro poznajući sposobnosti, volju i upornost svih dionika šumarske i drvnotehnološke struke, imajući na umu njihovu motiviranost i predanost radnim zadaćama, uz tradicionalno prisutno zajedništvo i kolegijalnost te dobru i iskrenu suradnju, siguran sam da za nas nema nepremostivih prepreka.", zaključio je dekan Margaletić.

image

dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zgrebu prof. dr. sc. Josip Margaletić

Uvodno predavanje o razmjerima prošlogodišnjih katastrofalnih šteta pod nazivom "Izazovi održivog gospodarenja" održao je mr. spec. Krešimir Žagar, direktor Sektora za šumarstvo u Hrvatskim šumama. Tom su prigodom detaljno predstavljene katastrofalne posljedice oluje u srpnju prošle godine kao i sveobuhvatne aktivnosti sanacije te ogromne štete. U panelu koji je uslijedio govorilo se o obnovi oštećenih sastojina, posljedicama oluje u Spačvanskom bazenu, utjecaju nepogoda na urbane šume i zaštićena područja kao i o inovativnim proizvodima u preradi drva. Uz Krešimira Žagara, sudionici rasprave bili su: prodekanica Šumarskog odjela na Fakultetu, doc. dr. sc. Andreja Đuka, pomoćnik ravnateljice Hrvatskog šumarskog instituta i predstojnik Zavoda za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku, dr. sc. Ivan Balenović, direktor Centra kompetencija za istraživanje i razvoj u Vinkovcima, dr. sc. Ivan Ambroš te voditelj UŠP Vinkovci u Hrvatskim šumama, Krasnodar Sabljić, dipl. ing. šum.. Moderatorica rasprave je bila ugledna HRT-ova novinarka i urednica Zrinka Grancarić. Na koncu skupa dodjeljene su nagrade i priznanja zaposlenicima u povodu Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. I ove godine u dijelu rasprave pozornost je bila usmjerena na prijediplomski i diplomski studij Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša (UŠZPO) čiji su magistre struke nakon dekanova prošlogodišnjeg obećanja uvrstili u Registar standarda zanimanja pri Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. "Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu bio je i bit će predvodnik u kreiranju promjena u šumarskom i drvnotehnološkom području s prepoznatljivim znanstvenicima i studentima visokih moralnih i etičkih kvaliteta spremnih na rad i unapređenje društvene zajednice, a kao zalog stvaranju bolje i kvalitetnije budućnosti.", podvukao je dekan Josip Margaletić.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
17. lipanj 2024 08:04