Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX

19. NASTUP NA MANIFESTACIJI

Maja Šuput otvorila 32. karlovačke Dane piva

Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
  • Maja Šuput na 32. karlovačkim Danima piva

Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Na fotografiji: modni macak Marko Grubnic.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
  • Marko "Modni mačak" Grubnić

Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Na fotografiji: modni macak Marko Grubnic.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
  • Marko "Modni mačak" Grubnić

Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Na fotografiji: zarucnik Maje Suput Nenad Tatarov i modni macak Marko Grubnic.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
  • Marko "Modni mačak" Grubnić i Nenad Tatarinov, zaručnik Maje Šuput

Karlovac, 310818.
Pjevacica Maja Suput svojim koncertom otvorila je 10-dnevnu manifestaciju Dana piva.
Na fotografiji: zarucnik Maje Suput Nenad Tatarov i modni macak Marko Grubnic.
Foto: Mario Pusic / CROPIX
Mario Pusic / CROPIX
  • Marko "Modni mačak" Grubnić i Nenad Tatarinov, zaručnik Maje Šuput