POTICAJ ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA

EU daje 262 eura za svaku kravu koja dobije bolje životne uvjete

Srđan Vrančić / CROPIX

 

Ako Europska komisija da zeleno svjetlo, Hrvatska bi od ožujka ove godine trebala postati deseta članica EU u kojoj se provodi Mjera ruralnog razvoja - Dobrobit životinja. Svi stočari i peradari koji unaprijede uvjete držanja životinja tako će se moći kandidirati za godišnju novčanu potporu od ukupno 150 milijuna kuna, a pojedinačno potpora je za mliječne krave maksimalno 262 eura, za junad 152 eura, za telad 147 eura, krmače i nazimice 253 eura, svinje za tov 28 eura, odbijenu prasad 27 eura, za nesilice 64 eura, za brojlere 9 eura, za purane 24 eura.

Eto konačno i prilike da stočari, koji godinama traže ovu mjeru, dođu do daha s europskom konkurencijom. Trebaju samo poboljšati već postojeće uvjete držanja životinja jer u Hrvatskoj je još 1999. godine usvojen Zakon o dobrobiti životinja (N.N. 19/99) koji propisuje mjere njihove zaštite u gospodarskom uzgoju i u kojem su navedene sve obveze posjednika životinja oko smještajnih uvjeta, hranidbe, ispaše, napajanja, transporta bez mučenja, humanog klanja. Lani je taj zakon poboljšan, pa je za očekivati da svi vlasnici stoke već drže životinje u takvim uvjetima.

Ne trebaju patiti

- Dobrobit životinja ne obuhvaća samo zdravlje i fizičku dobrobit životinje nego i psihološku dimenziju i prirodno ponašanje, da životinje ne pate od neugodnih stanja kao što su bol, strah i tjeskoba. Sama mjera dobiva širi smisao radi dodane vrijednosti finalnih proizvoda koja je rezultat provedbe ove mjere. Meso i mlijeko proizvedeno na ovaj način, i adekvatno označeno, može postići bolju cijenu na tržištu. Proizvod biva prepoznatljiv na tržištu, povećava se njegova kvaliteta uz stroge kontrole za koje je potrebna institucionalna nadogradnja. Glavni cilj ove mjere jest osigurati poboljšane standarda u hranidbi, uvjetima smještaja, pristup ispaši i ispustu u uzgoju životinja - navode iz Ministarstva poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo je, nastavljaju, važnost ove mjere za oporavak stočarstva pa ju je krajem prošle godine uvrstilo u četvrtim izmjenama Programa ruralnog razvoja, a lobiranje za tu mjeru počelo je prije dvije godine. Mjera Dobrobit životinja u državama članicama EU počela je u programskom razdoblju 2007. - 2013., a najbolji rezultati bili su u Austriji gdje je sklopljeno 36.228 ugovora, Njemačkoj 16.529, Italiji 11.796, Finskoj 8722 ugovora...

Prvi korak

S obaveznim trajanjem od jedne godine potpora će se dodijeliti korisnicima koji u uzgoju i držanju domaćih životinja provode propisane dodatne obveze i zahtjeve koji su iznad temeljnih zakonskih odredbi za pojedinu vrstu životinje. Korisnici su fizičke i pravne osobe koje su aktivni poljoprivrednici te su upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Registar farmi. Moraju i završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev. Minimalni broj životinja za goveda je četiri grla, a za svinje i perad pet, dok maksimalni broj nije propisan. Detaljni uvjeti za ulazak u sustav potpore za ovu mjeru bit će propisani u pravilniku koji će biti objavljen u ožujku 2018. godine.

Kako će to izgledati u praksi?

Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore i obvezuje se da se na cijelom gospodarstvu u uzgoju i držanju iste kategorije životinja mora pridržavati propisanih obveza i zahtjeva. Visina potpore ovisi o izabranoj kategoriji životinje i izabranih zahtjeva kojih se korisnik odlučio pridržavati. Potpora po korisniku nije jedinstvena, nego ovisi koje zahtjeve je prijavio da će provoditi u uzgoju životinja na svom gospodarstvu. Uvjete koje je korisnik poboljšao na terenu će kontrolirati APPRRR.

Stroga kontrola

Inače, sredstva za ruralni razvoj koja je EU izdvojio za plaćanja za dobrobit životinja u razdoblju 2014. - 2020. iznose oko 1,5 milijardi eura. Europski revizorski sud najavio je početkom godine da će ići u kontrolu u pet zemalja kako bi vidjeli kako se ta mjera provodi. Procjenjuje se da se u EU uzgaja 4,5 milijardi pilića, kokoši nesilica i purica te oko 330 milijuna krava, svinja, koza i ovaca. Revizijom će se razmotriti ne samo uvjeti držanja životinja na gospodarstvu nego i njihov prijevoz te klanje.

- Ova će mjera izravno pomoći našim stočarima da budu konkurentniji na tržištu. Do dvije tisuće kuna dodatne potpore po mliječnoj kravi značajan je iznos, ali uz uvjet da stočari provode poboljšane uvjete, bolju hranidbu stoke te pristup stoci na otvorenom. Maksimalno smo olakšali proceduru pa nećemo raspisivati poseban natječaj za tu mjeru - nego će zahtjev za potporu u govedarstvu, svinjogojstvu i peradarstvu poljoprivrednici predavati kod prijave za izravna plaćanja koja počinje od 1. ožujka - rekao nam je ministar Tomislav Tolušić.

EU daje 262 eura za svaku kravu koja dobije bolje životne uvjete

Kod mliječnih krava korisnik može izabrati unutar tri područja dobrobiti (Poboljšana hranidba, Poboljšani uvjeti smještaja, Pristup na otvoreno).

Unutar područja dobrobiti - Poboljšana hranidba korisnik mora primijeniti sve zahtjeve; izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe, u hranidbu uključiti dodatnu količinu od 1 kg sijena ili slame ili 2 kg sjenaže više od standardnog obroka sukladno planu hranidbe, analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje i iznos potpore mu iznosi 41,14 EUR/UG plus 65,13 eura godišnje za izradu plana hranidbe = 106,27 eura za poboljšanu hranidbu.

Unutar područja dobrobiti - Poboljšani uvjeti smještaja - korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva: osigurati najmanje 6,6 kvadrata podne površine po kravi ili u ležišta postaviti najmanje 2 kg stelje/slame dnevno po životinji ili postaviti madrace. Ako korisnik odabere i Poboljšanu hranidbu i Poboljšane uvjete i Pristup na otvoreno ti svi iznosi se zbrajaju i dobije ukupan iznos. Teoretski, ako odabere da će poštivati sve gore navede zahtjeve po jednoj mliječnoj kravi može dobiti maksimalno 262,78 eura.

 

Više na Jutarnjem...


Izdvajamo