DEMANTI

Ispravak informacije o v.d. ravnateljici gospođi Gabrijeli Krmpotić Kos

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 16.11.2017. u 08:10

Ispravak informacije objavljene na portalu www.jutarnji.hr pod naslovom 'ZAŠTO KOLEGE ZAPOSLENICI NE ŽELE OVU ŽENU ZA ŠEFICU Radnici je teško optužuju: 'Ta maligna individua sistematski ugrožava ljudske egzistencije' od dana 6.  studenoga 2017. godine.

"Netočno je da se u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji, što je njegov ispravan naziv, a ne kako se pogrešno navodi u spornom tekstu Muzej hrvatskog turizma u Opatiji, nižu optužbe na nezdravu atmosferu koju v.d. ravnateljica Krmpotić Kos širi među zaposlenicima. Nastavno na navedeno, netočno je da v.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos širi nezdravu atmosferu među zaposlenicima. U svrhu objektivnog i istinitog izvještavanja javnosti navodi se da je atmosfera u Hrvatskom muzeju turizma izuzetno dobra, apsolutno se potiče međusobna suradnja i komunikacija svih zaposlenika, njihova kreativnost i nove ideje. Nadalje, svi zaposlenici su uključeni u radne zadatke te su ostvareni brojni kontakti, a dokaz tome je, između ostalog, priprema i organizacija međunarodnog projekta koji je planiran za 14.11.2017. Osim toga, svaki tjedan zaposlenici muzeja sudjeluju na radnim kolegijima koje organizira v.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos. Također, na inicijativu v.d. ravnateljice gospođe Gabrijele Krmpotić Kos, svi zaposlenici Hrvatskog Muzeja turizma su sudjelovali na međunarodnom kongresu muzealaca u Vukovaru.

U odnosu na imenovanje gospođe Gabrijele Krmpotić Kos na mjesto v.d. ravnateljice Hrvatskog muzeja turizma i navod u tekstu da je Krmpotić Kos u Opatiju stigla 10. srpnja ove godine, i to po svojevrsnom dekretu ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek koja je, kako se navodi, ovu magistricu glazbene pedagogije direktno postavila za vršiteljicu dužnosti ravnateljice muzeja, navodi se da se gospođa Gabrijela Krmpotić Kos javila na javni natječaj za ravnatelja Hrvatskog muzeja turizma s još dva kandidata od kojih je jedan kandidat bila gospođa Nataša Babić. Nakon provedenog intervjua, gradonačelnik Grada Opatije je predložio, a Ministrica kulture Republike Hrvatske, je sukladno svojim ovlastima prema Zakonu o muzejima (Narodne novine broj 110/2015), gospođu Gabrijelu Krmpotić Kos imenovala v.d. ravnateljem.

Naime, prema odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 110/2015) „Ravnatelja javnog muzeja i galerije kojima je osnivač Republika Hrvatska imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu. Ako je Republika Hrvatska suosnivač javnog muzeja i galerije, ravnatelja imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu uz prethodno pribavljeno mišljenje suosnivača.“ 

S obzirom da su osnivači Hrvatskog muzeja turizma, Republika Hrvatska i Grad Opatija, gradonačelnik Grada Opatije je gospođu Gabrijelu Krmpotić Kos predložio za ravnateljicu Muzeja, a Ministrica kulture Republike Hrvatske ju je imenovala v.d. ravnateljicom Hrvatskog muzeja turizma.

Dakle, netočno je, a kako se navodi u spornom tekstu, da je v.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos u Opatiju stigla po svojevrsnom dekretu ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, gospođa Gabrijela Krmpotić Kos, imenovana je v.d. ravnateljicom Hrvatskog muzeja turizma sukladno postupku propisanom Zakonom o muzejima (Narodne novine broj 110/2015). 

Netočan je nadalje navod da je način kako je Krmpotić Kos tamo imenovana krajnje neobičan, a kako je prethodno obrazloženo. 

Nastavno na navedeno, u odnosu na navode koji se odnose na postupanje Ministrice kulture Republike Hrvatske, gospođe Nine Obuljen Koržinek prema kojem je ista najavila raspisivanje novog natječaja do kojeg će funkciju v.d. ravnateljice obnašati gospođa Gabrijela Krmpotić Kos, navodi se da je, a kao i prethodno navedeno, Ministrica kulture Republike Hrvatske u konkretnom slučaju postupala sukladno zakonskim ovlastima te da navedeno nije krajnje neobičan način imenovanja v.d. ravnateljice gospođe Gabrijele Krmpotić Kos.

Netočno je da je v.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos neovlašteno nadzirala e-mail korespondenciju gospođe Nataše Babić nakon što je ista već dala redoviti otkaz zbog malicioznog odnosa nove v.d. ravnateljice. Tek nakon što je Nataša Babić dala kako se navodi u teksu, izvanredan otkaz, 19.10.2017., v.d. ravnateljica gospođa Gabrijele Krmpotić Kos je dala uputu da joj se prosljeđuju e-mailovi koji su bili upućeni gospođi Nataši Babić na službenu e-mail adresu koju je imala kao ravnateljica Hrvatskog muzeja turizma. S obzirom da gospođa Gabrijela Krmpotić Kos sada obavlja funkciju v.d. ravnateljice, ista mora imati uvid u e-mailove koji se upućuju na službenu adresu Hrvatskog muzeja turizma.

Netočno je da je gospođa Nataša Babić osigurala sve uvjete da Krmpotić Kos u miru preuzme ovu „opatijsku“ instituciju (nije samo opatijska već i nacionalna institucija). Štovišeu trenutku kad je trebala biti izvršena primopredaja, gospođa Nataša Babić je otišla na godišnji odmor.

Netočno je da je v.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos omalovažavala gospođu Natašu Babić i da se ponašala kao da je gospođa Nataša Babić nestručna za kustoski posao na koji je vraćena. V.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos je pokušala ostvariti komunikaciju i suradnju s gospođom Natašom Babić, međutim, gospođa Nataša Babić je odbijala suradnju.

Netočno je da je v.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos pronašla izgovor da odbije prijavu projekata za programe javnih potreba u kulturi gospođe Nataše Babić. Točno je da je gospođa Nataša Babić koristila bolovanje u vrijeme kad je bio rok za prijavu predmetnih projekata. 

Netočno je da je v.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos smanjila planirana sredstva za izložbu gospođe Nataše Babić „Opatija na razglednicama iz fundusa HMT-a“. Točno je da je ugovorom o korištenju proračunskih sredstava, Hrvatski muzej turizma dobio za organizaciju dviju izložbi, iznos od deset tisuća kuna. Od dvije predviđene izložbe je realizirana samo jedna za koju nisu utrošena sva sredstva, slijedom čega bi se ostatak sredstava iskoristio za preostalu od dvije planirane izložbe. Istine radi navodi se da je gospođi Nataša Babić dodijeljen radni zadatak kao kustosici koji nije nikada nije ni na koji način, niti usmeno niti pismeno, predstavila gospođi Gabrijeli Krmpotić Kos kao v.d. ravnateljici. Točno je da je navedena izložba „Opatija na razglednicama iz fundusa HMT-a“ osmišljena prijedlogom v.d. ravnateljice gospođe Gabrijele Krmpotić Kos (navedeno je bio projekt Hrvatskog muzeja turizma, a ne gospođe Nataše Babić osobno), kao dio svečanog programa obilježavanja desete godišnjice osnutka Hrvatskog muzeja turizma, što je bio prioritet v.d. ravnateljice gospođe Gabrijele Krmpotić Kos, za organizaciju u trenutku dolaska na mjesto v.d. ravnateljice.

Netočno je da je v.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos čitala službene mailove gospođe Nataše Babić kao što je netočno da je mailove prosljeđivala nekim drugim osobama.

Netočno je da v.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos dala izvanredni otkaz gospođi Nataši Babić te je ovaj navod kontradiktoran navodu s početka spornog teksta gdje se navodi da je gospođa Nataša Babić sama dala otkaz. Naime, u tekstu se pogrešno navodi  sljedeće „Ipak, ubrzo nakon izvanrednog otkaza Nataši Babić…“ iz čega proizlazi da je otkaz Nataši Babić bio uručen od strane v.d. ravnateljice Gabrijele Krmpotić Kos što je netočno.

Nadalje, netočno je da je muzej od Grada Opatije već dobio novac za putujuću izložbu Ive Friščića. Za predmetnu izložbu, financijska sredstva nisu bila osigurana slijedom čega je ista morala biti otkazana.

Netočno je da je Krmpotić Kos unijela vrlo lošu klimu među zaposlenike i suradnike. Komunikacija između svih zaposlenika Hrvatskom Muzeju turizma je izuzetno dobra.

Netočno je da v.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos svojim stručnim kvalifikacijama teško udovoljava uvjetima vođenja Hrvatskog muzeja turizma. V.d. ravnateljica gospođa Gabrijela Krmpotić Kos apsolutno svojim obrazovanjem, znanjem i iskustvom udovoljava uvjetima vođenja Hrvatskog muzeja turizma.

Netočno je da je gospođa Gabrijela Krmpotić Kos kao ravnateljica KIC-a inzistirala na suvišnim procedurama s ciljem ometanja normalnog funkcioniranja. Netočno je da su se zakidali honorari suradnicima te je netočno da su se događale zabrane već tiskanih plakata neposredno pred izložbu uz prijetnju da u protivnome neće platiti troškove dizajna i tiska. Točno je da je gospodin Antun Maračić predlagao gospodina Tomislava Turkovića, nepriznatog umjetnika, kao dizajnera za sve tiskovine namijenjene za sve izlagačke djelatnosti Galerije Forum. S obzirom da gospodin Tomislav Turković nije imao status slobodnog umjetnika niti je imao tvrtku ili obrt za obavljanje tih poslova, gospođa Gabrijela Krmpotić Kos je bila primorana potrošiti znatna sredstva, veća od planiranih, na autorske honorare za gospodina Tomislava Turkovića što je gospođa Gabrijela Krmpotić Kos isprva plaćala, a kasnije odbila jer za navedeno nije bilo financijskih sredstava. Gospođa Gabrijela Krmpotić Kos je naknadno saznala da je gospodin Tomislav Turković član obitelji gospodina Antuna Maračića nakon čega je ista, a uzevši u obzir i činjenicu dagospodin Tomislav Turković nije imao status slobodnog umjetnika niti je imao tvrtku ili obrt za obavljanje tih poslova te da bi njegov daljnji angažman prouzrokovao znatne materijalne troškove, ista odbila daljnju suradnju s njim s time da se navodi da je gospođa Gabrijela Krmpotić Kos zatražila još jednu ponudu, a u skladu s procedurom i pravilnicima te da je navedena ponuda bila znatno povoljnija od ponude gospodina Tomislava Turkovića.

U odnosu na netočan navod da su se događale zabrane već tiskanih plakata neposredno pred izložbu navodi se da je točno je da je gospodin Antun Maračić, s obzirom da je surađivao s gospodinom Tomislavom Turkovićem, bez znanja i odobrenja gospođe Gabrijele Krmpotić Kos, tadašnje ravnateljice KIC-a, dogovarao sadržaj i konačni izgled plakata, kataloga i pozivnica, za što nije imao ovlast niti odobrenje gospođe Gabrijele Krmpotić Kos. Gospođa Gabrijela Krmpotić Kos je zbog neprimjerenosti izgleda plakata, kataloga i pozivnica primala kritike brojnih uglednih građana.

Netočno je da je gospođa Gabrijela Krmpotić Kos, kao ravnateljica KIC-a, bez ikakvog opravdanog razloga, dala opomenu pred otkaz gospodinu Petru Bujasu. Točno je da je nakon dolaska na mjesto ravnateljice KIC-a, gospođa Gabrijela Krmpotić Kos svim zaposlenicima uputila pisanu zamolbu da je obavijeste što su radili, što rade i što će raditi kao i da se izrade troškovnici za njihove djelatnosti. Gospodin Petar Bujas nije odgovorio na zahtjev gospođe Gabrijele Krmpotić Kos što je bio razlog izricanja opomene pred otkaz. S obzirom na navedeno, gospođi Gabrijeli Krmpotić Kos je kao ravnateljici bilo nemoguće upravljati ustanovom i saznati koje poslove gospodin Petar Bujas obavlja.

Netočno je da je gospođa Gabrijela Krmpotić Kos pokušala iz KIC-ovih prostorija istjerati knjižaru Jesenski i Turk. Točno je da je u trenutku stupanja na mjesto ravnateljice KIC-a gospođa Gabrijela Krmpotić Kos utvrdila da Ugovor o najmu sklopljen između KIC –a i knjižara Jesenski i Turk  nije bio solemniziran, slijedom čega nije bilo odgovarajuće pravne zaštite ustanove u slučaju ne postupanja knjižare Jesenski i Turk sukladno odredbama Ugovora o najmu.

Netočno je da je rukovođenje KIC-om na kraju završilo ostavkom gospođe Gabrijele Krmpotić Kos zbog brojnih nepravilnosti u poslovanju centra. Gospođi Gabrijeli Krmpotić Kos je zbog medijskih pritisaka bilo narušeno zdravlje te je ista bila primorana odstupiti s mjesta ravnateljice KIC-a.

U svrhu objektivnog i istinitog izvještavanja javnosti, molim Vas da u eventualnim daljnjim napisima o ovoj temi ne koristite netočne informacije.“

Gabrijela Krmpotić Kos, koju zastupa odvjetnik Milko Križanović

Više na Jutarnjem...


Izdvajamo