Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX

VELIKO POLUFINALE

Navijači u Rijeci

  AUTOR:
  • Jutarnji.hr

 • OBJAVLJENO:
 • 11.07.2018. u 21:47

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Slavlje u satoru nakon pobjede Hrvatska nad Engleskom.
Na fotografiji: euforija navijaca.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Slavlje u satoru nakon pobjede Hrvatska nad Engleskom.
Na fotografiji: euforija navijaca.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Slavlje u satoru nakon pobjede Hrvatska nad Engleskom.
Na fotografiji: euforija navijaca.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Slavlje u satoru nakon pobjede Hrvatska nad Engleskom.
Na fotografiji: euforija navijaca.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Slavlje u satoru nakon pobjede Hrvatska nad Engleskom.
Na fotografiji: euforija navijaca.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Slavlje u satoru nakon pobjede Hrvatska nad Engleskom.
Na fotografiji: euforija navijaca.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci

Rijeka, 110718.
Gat Karoline Rijecke. Gradjani prate utakmicu Hrvatska - Engleska u satoru zbog losih vremenskih uvjeta.
Na fotografiji: navijaci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Navijači u Rijeci