Kastel Stari, 291018.
Dolaskom dugo najavljivanog pogorsanja vremenske prilike u Dalmaciji obiluju olujnim vjetrom i valovima.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX

ORKANSKO JUGO

Olujno nevrijeme i poplave diljem Jadrana

Kastel Stari, 291018.
Dolaskom dugo najavljivanog pogorsanja vremenske prilike u Dalmaciji obiluju olujnim vjetrom i valovima.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštel Stari

Kastel Stari, 291018.
Dolaskom dugo najavljivanog pogorsanja vremenske prilike u Dalmaciji obiluju olujnim vjetrom i valovima.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštel Stari

Kastel Stari, 291018.
Dolaskom dugo najavljivanog pogorsanja vremenske prilike u Dalmaciji obiluju olujnim vjetrom i valovima.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštel Stari

Kastel Stari, 291018.
Dolaskom dugo najavljivanog pogorsanja vremenske prilike u Dalmaciji obiluju olujnim vjetrom i valovima.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštel Stari

Opatija, 281018.
Plaza Slatina. Jako jugo popraceno visokim valovima privlacilo paznju mnogobrojnih turista i gradjana.
Na fotografiji: valovi udaraju o stijene.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Opatija

Opatija, 281018.
Plaza Slatina. Jako jugo popraceno visokim valovima privlacilo paznju mnogobrojnih turista i gradjana.
Na fotografiji: valovi udaraju o stijene.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Opatija

Opatija, 281018.
Plaza Slatina. Jako jugo popraceno visokim valovima privlacilo paznju mnogobrojnih turista i gradjana.
Na fotografiji: valovi udaraju o stijene.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Opatija

Opatija, 281018.
Plaza Slatina. Jako jugo popraceno visokim valovima privlacilo paznju mnogobrojnih turista i gradjana.
Na fotografiji: valovi udaraju o stijene.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Opatija

Opatija, 281018.
Plaza Slatina. Jako jugo popraceno visokim valovima privlacilo paznju mnogobrojnih turista i gradjana.
Na fotografiji: valovi udaraju o stijene.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Opatija

Opatija, 281018.
Plaza Slatina. Jako jugo popraceno visokim valovima privlacilo paznju mnogobrojnih turista i gradjana.
Na fotografiji: valovi udaraju o stijene.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Opatija

Opatija, 281018.
Plaza Slatina. Jako jugo popraceno visokim valovima privlacilo paznju mnogobrojnih turista i gradjana.
Na fotografiji: valovi udaraju o stijene.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Opatija

Opatija, 281018.
Plaza Slatina. Jako jugo popraceno visokim valovima privlacilo paznju mnogobrojnih turista i gradjana.
Na fotografiji: valovi udaraju o stijene.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Opatija

Opatija, 281018.
Plaza Slatina. Jako jugo popraceno visokim valovima privlacilo paznju mnogobrojnih turista i gradjana.
Na fotografiji: valovi udaraju o stijene.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Opatija

Opatija, 281018.
Plaza Slatina. Jako jugo popraceno visokim valovima privlacilo paznju mnogobrojnih turista i gradjana.
Na fotografiji: valovi udaraju o stijene.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Opatija

Premantura, 291018.
Jak jugo mjestimicno puse i do 110 kilometara na sat cime podize velike valove na moru. Takodjer je i dosao visoki plimni val te je podigao razinu mora.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran Sebelic / CROPIX
 • Premantura

Premantura, 291018.
Jak jugo mjestimicno puse i do 110 kilometara na sat cime podize velike valove na moru. Takodjer je i dosao visoki plimni val te je podigao razinu mora.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran Sebelic / CROPIX
 • Premantura

Premantura, 291018.
Jak jugo mjestimicno puse i do 110 kilometara na sat cime podize velike valove na moru. Takodjer je i dosao visoki plimni val te je podigao razinu mora.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran Sebelic / CROPIX
 • Premantura

Premantura, 291018.
Jak jugo mjestimicno puse i do 110 kilometara na sat cime podize velike valove na moru. Takodjer je i dosao visoki plimni val te je podigao razinu mora.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran Sebelic / CROPIX
 • Premantura

Premantura, 291018.
Jak jugo mjestimicno puse i do 110 kilometara na sat cime podize velike valove na moru. Takodjer je i dosao visoki plimni val te je podigao razinu mora.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran Sebelic / CROPIX
 • Premantura

Premantura, 291018.
Jak jugo mjestimicno puse i do 110 kilometara na sat cime podize velike valove na moru. Takodjer je i dosao visoki plimni val te je podigao razinu mora.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran Sebelic / CROPIX
 • Premantura

Premantura, 291018.
Jak jugo mjestimicno puse i do 110 kilometara na sat cime podize velike valove na moru. Takodjer je i dosao visoki plimni val te je podigao razinu mora.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran Sebelic / CROPIX
 • Premantura

Premantura, 291018.
Jak jugo mjestimicno puse i do 110 kilometara na sat cime podize velike valove na moru. Takodjer je i dosao visoki plimni val te je podigao razinu mora.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran Sebelic / CROPIX
 • Premantura

Premantura, 291018.
Jak jugo mjestimicno puse i do 110 kilometara na sat cime podize velike valove na moru. Takodjer je i dosao visoki plimni val te je podigao razinu mora.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran Sebelic / CROPIX
 • Premantura

Premantura, 291018.
Jak jugo mjestimicno puse i do 110 kilometara na sat cime podize velike valove na moru. Takodjer je i dosao visoki plimni val te je podigao razinu mora.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran Sebelic / CROPIX
 • Premantura

Rijeka, 291018.
Rijecki Akvatorji.
Katamaranske linije prema otocima u prekidu su zbog jakog juga.
Na fotografiji: Katamaran Adrijana, privezan u luci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Rijeka

Rijeka, 291018.
Rijecki Akvatorji.
Katamaranske linije prema otocima u prekidu su zbog jakog juga.
Na fotografiji: Katamaran Dubravka, privezan u luci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Rijeka

Rijeka, 291018.
Rijecki Akvatorji.
Katamaranske linije prema otocima u prekidu su zbog jakog juga.
Na fotografiji: Katamaran Adrijana, privezan u luci.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Rijeka

Rijeka, 291018.
Rijecki Akvatorji.
Katamaranske linije prema otocima u prekidu su zbog jakog juga.
Na fotografiji: valovi udaraju u lukobran Molo Longo.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Rijeka

Rijeka, 291018.
Rijecki Akvatorji.
Katamaranske linije prema otocima u prekidu su zbog jakog juga.
Na fotografiji: valovi udaraju u lukobran Molo Longo.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Rijeka

Rijeka, 291018.
Rijecki Akvatorji.
Katamaranske linije prema otocima u prekidu su zbog jakog juga.
Na fotografiji: valovi udaraju u lukobran Molo Longo.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Rijeka

Rijeka, 291018.
Rijecki Akvatorji.
Katamaranske linije prema otocima u prekidu su zbog jakog juga.
Na fotografiji: valovi udaraju u lukobran Molo Longo.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Rijeka

Rijeka, 291018.
Jugo u kombinaciji s plimom i velikom kolicinom padalina potopili su gradsku trznicu.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Riječka tržnica

Rijeka, 291018.
Jugo u kombinaciji s plimom i velikom kolicinom padalina potopili su gradsku trznicu.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Riječka tržnica

Rijeka, 291018.
Jugo u kombinaciji s plimom i velikom kolicinom padalina potopili su gradsku trznicu.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Riječka tržnica

Rijeka, 291018.
Jugo u kombinaciji s plimom i velikom kolicinom padalina potopili su gradsku trznicu.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Riječka tržnica

Rijeka, 291018.
Jugo u kombinaciji s plimom i velikom kolicinom padalina potopili su gradsku trznicu.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Riječka tržnica

Rijeka, 291018.
Jugo u kombinaciji s plimom i velikom kolicinom padalina potopili su gradsku trznicu.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Riječka tržnica

Rijeka, 291018.
Jugo u kombinaciji s plimom i velikom kolicinom padalina potopili su gradsku trznicu.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Riječka tržnica

Rijeka, 291018.
Jugo u kombinaciji s plimom i velikom kolicinom padalina potopili su gradsku trznicu.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Riječka tržnica

Rijeka, 291018.
Jugo u kombinaciji s plimom i velikom kolicinom padalina potopili su gradsku trznicu.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Riječka tržnica

Sibenik, 291018. Orkansko jugo puse punom snagom u cijelom priobalju, tako i na sibenskom podrucju, gdje more dize visoke valove. Jako Jugo stvara i probleme vlasnicima brodova koji strahuju da im brodovi ne stradaju.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanicev / CROPIX
 • Šibenik

Sibenik, 291018. Orkansko jugo puse punom snagom u cijelom priobalju, tako i na sibenskom podrucju, gdje more dize visoke valove. Jako Jugo stvara i probleme vlasnicima brodova koji strahuju da im brodovi ne stradaju.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanicev / CROPIX
 • Šibenik

Sibenik, 291018. Orkansko jugo puse punom snagom u cijelom priobalju, tako i na sibenskom podrucju, gdje more dize visoke valove. Jako Jugo stvara i probleme vlasnicima brodova koji strahuju da im brodovi ne stradaju.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanicev / CROPIX
 • Šibenik

Sibenik, 291018. Orkansko jugo puse punom snagom u cijelom priobalju, tako i na sibenskom podrucju, gdje more dize visoke valove. Na fotografiji: pogled na otok Krapanj.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanicev / CROPIX
 • Šibenik

Sibenik, 291018. Orkansko jugo puse punom snagom u cijelom priobalju, tako i na sibenskom podrucju, gdje more dize visoke valove. Jako Jugo stvara i probleme vlasnicima brodova koji strahuju da im brodovi ne stradaju.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanicev / CROPIX
 • Šibenik

Sibenik, 291018. Orkansko jugo puse punom snagom u cijelom priobalju, tako i na sibenskom podrucju, gdje more dize visoke valove. Jako Jugo stvara i probleme vlasnicima brodova koji strahuju da im brodovi ne stradaju.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanicev / CROPIX
 • Šibenik

Sibenik, 291018. Orkansko jugo puse punom snagom u cijelom priobalju, tako i na sibenskom podrucju, gdje more dize visoke valove. Jako Jugo stvara i probleme vlasnicima brodova koji strahuju da im brodovi ne stradaju.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanicev / CROPIX
 • Šibenik

Sibenik, 291018. Orkansko jugo puse punom snagom u cijelom priobalju, tako i na sibenskom podrucju, gdje more dize visoke valove. Jako Jugo stvara i probleme vlasnicima brodova koji strahuju da im brodovi ne stradaju.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanicev / CROPIX
 • Šibenik

Sibenik, 291018. Orkansko jugo puse punom snagom u cijelom priobalju, tako i na sibenskom podrucju, gdje more dize visoke valove. Jako Jugo stvara i probleme vlasnicima brodova koji strahuju da im brodovi ne stradaju.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanicev / CROPIX
 • Šibenik

Sibenik, 291018. Orkansko jugo puse punom snagom u cijelom priobalju, tako i na sibenskom podrucju, gdje more dize visoke valove. Jako Jugo stvara i probleme vlasnicima brodova koji strahuju da im brodovi ne stradaju.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Niksa Stipanicev / CROPIX
 • Šibenik

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Pula, 291018. Olujno jugo koje srusilo je stablo na parkirana vozila u naselju Sijana. Nastala je samo materijalna steta. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
Danijel Bartolic / CROPIX
 • Pula

Pula, 291018. Olujno jugo koje srusilo je stablo na parkirana vozila u naselju Sijana. Nastala je samo materijalna steta. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
Danijel Bartolic / CROPIX
 • Pula

Pula, 291018. Olujno jugo koje srusilo je stablo na parkirana vozila u naselju Sijana. Nastala je samo materijalna steta. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
Danijel Bartolic / CROPIX
 • Pula

Pula, 291018. Olujno jugo koje srusilo je stablo na parkirana vozila u naselju Sijana. Nastala je samo materijalna steta. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
Danijel Bartolic / CROPIX
 • Pula

Pula, 291018. Olujno jugo koje srusilo je stablo na parkirana vozila u naselju Sijana. Nastala je samo materijalna steta. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
Danijel Bartolic / CROPIX
 • Pula

Pula, 291018. Olujno jugo koje srusilo je stablo na parkirana vozila u naselju Sijana. Nastala je samo materijalna steta. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
Danijel Bartolic / CROPIX
 • Pula

Pula, 291018. Olujno jugo koje srusilo je stablo na parkirana vozila u naselju Sijana. Nastala je samo materijalna steta. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
Danijel Bartolic / CROPIX
 • Pula

Pula, 291018. Olujno jugo koje srusilo je stablo na parkirana vozila u naselju Sijana. Nastala je samo materijalna steta. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
Danijel Bartolic / CROPIX
 • Pula

Kastela, 291018. U Kastelima je orkansko jugo podiglo valove koji su udarali od obalu i prelijevali se na obliznju cestu.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštela

Kastela, 291018. U Kastelima je orkansko jugo podiglo valove koji su udarali od obalu i prelijevali se na obliznju cestu.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštela

Kastela, 291018. U Kastelima je orkansko jugo podiglo valove koji su udarali od obalu i prelijevali se na obliznju cestu.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštela

Kastela, 291018. U Kastelima je orkansko jugo podiglo valove koji su udarali od obalu i prelijevali se na obliznju cestu.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštela

Kastela, 291018. U Kastelima je orkansko jugo podiglo valove koji su udarali od obalu i prelijevali se na obliznju cestu.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštela

Kastela, 291018. U Kastelima je orkansko jugo podiglo valove koji su udarali od obalu i prelijevali se na obliznju cestu.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštela

Kastela, 291018. U Kastelima je orkansko jugo podiglo valove koji su udarali od obalu i prelijevali se na obliznju cestu.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštela

Kastela, 291018. U Kastelima je orkansko jugo podiglo valove koji su udarali od obalu i prelijevali se na obliznju cestu.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštela

Kastela, 291018. U Kastelima je orkansko jugo podiglo valove koji su udarali od obalu i prelijevali se na obliznju cestu.
Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX
Zvonimir Barisin / CROPIX
 • Kaštela

Big waves are seen in Opatija, Croatia, October 29, 2018. REUTERS/Antonio Bronic
Antonio Bronic / REUTERS
 • Opatija

People are seen watching waves in Opatija, Croatia, October 29, 2018. REUTERS/Antonio Bronic
Antonio Bronic / REUTERS
 • Opatija

A man takes pictures of waves in Volosko, Croatia, October 29, 2018. REUTERS/Antonio Bronic
Antonio Bronic / REUTERS
 • Volosko

A man runs away from waves in Volosko, Croatia, October 29, 2018. REUTERS/Antonio Bronic
Antonio Bronic / REUTERS
 • Volosko

A man collects chairs in Opatija, Croatia, October 29, 2018. REUTERSAntonio Bronic
Antonio Bronic / REUTERS
 • Opatija

People watch waves in Volosko, Croatia, October 29, 2018. REUTERSAntonio Bronic
Antonio Bronic / REUTERS
 • Volosko

People watch waves in Volosko, Croatia, October 29, 2018. REUTERSAntonio Bronic
Antonio Bronic / REUTERS
 • Volosko

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Jure Miskovic / CROPIX
Jure Miskovic / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Jure Miskovic / CROPIX
Jure Miskovic / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Jure Miskovic / CROPIX
Jure Miskovic / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Jure Miskovic / CROPIX
Jure Miskovic / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Jure Miskovic / CROPIX
Jure Miskovic / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Jure Miskovic / CROPIX
Jure Miskovic / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Jure Miskovic / CROPIX
Jure Miskovic / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju uzrokuje probleme u pomorskom prometu pa su tako u prekidu gotovo sve brzobrodske linije.
Foto: Jure Miskovic / CROPIX
Jure Miskovic / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju, veceras je znatno ojacalo i na Trpimirovu obalu nasukalo dvije jedrilice, a citava prometnica je zatvorena zbog kamenja koje je more izbacilo na cestu. Na fotografiji: iscupani rukohvati na gradskom mostu.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju, veceras je znatno ojacalo i na Trpimirovu obalu nasukalo dvije jedrilice, a citava prometnica je zatvorena zbog kamenja koje je more izbacilo na cestu. Na fotografiji: iscupani rukohvati na gradskom mostu.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju, veceras je znatno ojacalo i na Trpimirovu obalu nasukalo dvije jedrilice, a citava prometnica je zatvorena zbog kamenja koje je more izbacilo na cestu. Na fotografiji: iscupani rukohvati na gradskom mostu.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju, veceras je znatno ojacalo i na Trpimirovu obalu nasukalo dvije jedrilice, a citava prometnica je zatvorena zbog kamenja koje je more izbacilo na cestu. Na fotografiji: nasukana jedrilica na Trpimirovoj obali.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju, veceras je znatno ojacalo i na Trpimirovu obalu nasukalo dvije jedrilice, a citava prometnica je zatvorena zbog kamenja koje je more izbacilo na cestu. Na fotografiji: nasukana jedrilica na Trpimirovoj obali.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju, veceras je znatno ojacalo i na Trpimirovu obalu nasukalo dvije jedrilice, a citava prometnica je zatvorena zbog kamenja koje je more izbacilo na cestu. Na fotografiji: Trpimirova obala.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju, veceras je znatno ojacalo i na Trpimirovu obalu nasukalo dvije jedrilice, a citava prometnica je zatvorena zbog kamenja koje je more izbacilo na cestu. Na fotografiji: Trpimirova obala.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju, veceras je znatno ojacalo i na Trpimirovu obalu nasukalo dvije jedrilice, a citava prometnica je zatvorena zbog kamenja koje je more izbacilo na cestu. Na fotografiji: kamenje na Trpimirovoj obali.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar

Zadar, 291018.
Jako jugo koje vec danima puse na zadarskom podrucju, veceras je znatno ojacalo i na Trpimirovu obalu nasukalo dvije jedrilice, a citava prometnica je zatvorena zbog kamenja koje je more izbacilo na cestu. Na fotografiji: Trpimirova obala.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Luka Gerlanc / CROPIX
 • Zadar