OKRENULI LEĐA HEP-U

VLADA ĆE KUPOVATI STRUJU OD SLOVENACA Ponudili jeftiniju struju od HEP-a

Niti država više neće kupovati struju od HEP-a. Ministarstva i druga državna tijela u iduće dvije godine struju će kupovati od slovenske tvrtke GENI-I, a ne od državne kompanije koja će stoga samo zbog gubitka ugovora sa dijelom državnih institucija izgubiti više od 100 milijuna kuna prihoda.

Državni ured za središnju javnu nabavu u travnju je raspisao natječaj za opskrbu električnom energijom za 35 ministarstva i njihova tijela odnosno urede po cijeloj Hrvatskoj te sudove, policijske postaje... Ponude su otvorene 5. lipnja, a jučer je donesena i konačna odluka odnosno izabran je najbolji ponuditelj -slovenski GEN-I.

Bolja ponuda

Njihova je ponuda dobila maksimalni 100 bodova, 14 više od HEP-a čija ponuda je bila gotovo 10 milijuna kuna veća. Državna kompanija ponudila je cijenu od 102,1 milijun kuna bez PDV-a, a GENI-I -93,1 milijun. Na natječaj se javila i tvrtka Profectio energija sa ponudom na 93,9 milijuna kuna koja je ocjenjena sa 96,02 bodova.

Dvije godine

GENI-I je izabran, objašnjavaju u državnom uredu, jer je dao ekonomski najpovoljniju ponudu koja obuhvaća cijenu ali i postotak energije iz obnovljivih izvora.

Nakon odabira sa GENI-I će biti sklopljen okvirni sporazum na razdoblje od 2 godine.

Premda time što neće ministarstva i njihove urede više opskrbljivati strujom HEP gubi oko 50 milijuna kuna godišnje puno veći gubitak trpe na simboličkoj razini jer je čak i država odlučila da više neće poslovati s tom državnom tvrtkom koja je dosad bila gotovo monopolist u tom području.

Slobodno tržište

U postupku javne nabave Državni ured za središnju javnu nabavu kao naručitelj obvezan je poštivati načela javne nabave, a između ostalih to su i načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana i načelo zabrane diskriminacije. Svaki gospodarski subjekt u postupku javne nabave ima pravo podnijeti ponudu i biti odabran. Kada bi država u postupcima javne nabave za svoje potrebe davala prednost samo tvrtkama u državnom vlasništvu, naprijed navedena načela bila bi ozbiljno narušena -objašnjavaju u Državnom uredu.

HEP je već ranije izgubio opskrbu Grada Zagreba i Rijeke. Da im je bilo itekako stalo dobiti ovaj posao za ministarstva svjedoči i podatak kako je njihova ponuda bila sedam milijuna kuna manja od one koja je tražena u natječaju. Središnji državni ured za javnu nabavu procjenio je da bi opskrbu strujom trebali platiti u dvije godine 109 milijuna kuna bez PDV-a, a na kraju će ju dobiti za 15 milijuna kuna manje - ali od Slovenaca.

Izdvajamo