ZDRAVLJE

OSIGURANJE OPTIMALNIH RADNIH UVJETA Senzori prate mikroklimu i koncentraciju opasnih plinova

    AUTOR:
    • Jutarnji list

  • OBJAVLJENO:
  • 26.09.2017. u 10:46

Hands typing on laptop keyboard.
Getty Images/Ingram Publishing

CARNet u sklopu nacionalnog pilot projekta „e-Škole’’ uz opremanje škola IKT opremom, izgradnju lokalnih mreža i spajanje škola na brzi Internet, edukaciju nastavnika i razvoj e-Usluga za poslovne i nastavne procese, posvećuje pažnju i zdravlju učenika i nastavnika u školama uvođenjem mogućnosti praćenja kakvoće zraka u školama.

Senzori i pametno upravljanje čine sustav za praćenje uvjeta rada u školi te obuhvaćaju praćenje uvjeta rada mikroklime u školama i praćenje koncentracije opasnih plinova. Temeljem podataka prikupljenih sa senzora, moći će se odlučivati o budućim investicijama, a u svrhu uštede energije i osiguranja optimalnih radnih uvjeta, objašnjavaju u CARNet-u.

Škole koje to žele same nabavljaju senzore, dok CARNet brine o centralnoj aplikaciji, njenom održavanju te nadogradnji.

Razvoj e-Usluga, kao što su Sustav informatizacije poslovanja ustanova, Sustav za upravljanje učionicom, Sustav za analitike učenja i organizacije te Ekosustav e-Škole usluga je dugotrajan proces koji će se nastaviti i dovršiti tijekom ove školske godine.

Tagovi

ELIPSO

Izdvajamo