SPAŠAVANJE KATEDRALE

Sjeverni toranj se uklanja do razine južnoga, radovi će početi idući tjedan kad postave dizalice

    AUTOR:
    • Romina Peritz

  • OBJAVLJENO:
  • 02.04.2020. u 09:00

Jutarnji list

Donosimo sve detalje o oštećenjima zagrebačke katedrale, za koju su statičari ustanovili da se dio treba ukloniti jer prijeti urušavanjem

“Trenutno je najvažnije otkloniti najveću opasnost za katedralu, a to je sjeverni toranj. Neka narod moli Boga da ne padne sam i da ga mi spustimo”, rekao nam je monsinjor Ivan Hren, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, koji je i predsjednik Odbora za obnovu katedrale.

“Velika nam opasnost visi nad glavom, prije svega moramo zaštititi katedralu i živote ljudi. Ne treba plašiti ljude, ali to je realnost. Informacije se mijenjaju iz sata u sat i nepoznanica je još puno, ali to je pravac u kojem idemo. Nećemo biti proroci, ali katedrala je sigurno i na drugim svojim dijelovima statički oštećena.”

Hren kaže da se zaštićuju sve vrijednosti u katedrali, od groba kardinala Alojzija Stepinca do orgulja i kipova. “Sve sam isplanirao za završetak obnove koja je trebala biti ove godine, no Bog nam je dao novu zadaću i novi izazov.”

 

Do vrha križa

Damir Foretić, projektant obnove katedrale, kaže da se sada čekaju dvije dizalice koje trebaju stići u Zagreb, kako bi se počelo s radovima na sjevernom tornju. “Prva je faza da se s manjom dizalicom, koja je visoka 114 metara, ispita stanje, a to će učiniti alpinisti s užetom.

Moramo vidjeti kakva je sigurnost i izvršiti pripremne radove. Potom, kad sve bude osigurano, krećemo s većom dizalicom, od 120 metara, koja može podići teret od 90 tona”, kaže arhitekt Foretić. “Skidamo kompletni dio sjevernog tornja od laterne do vrha križa. Za to nam je dovoljno nekoliko sati.”

Teško je za sada reći točan razlog rušenja vrha južnog tornja, tvrdi Foretić. “Ovo je, naime, prvi veći potres koji su tornjevi doživjeli. Građeni su nakon velikog potresa 1880. godine. Statičke će studije pokazati zašto se to dogodilo.”

Procjena je da će se s radovima početi već sljedeći tjedan, kada budu postavljene dizalice, ali njihov će tijek ovisiti i o vremenskim prilikama. “Sve ovisi i o vjetru jer, kada je jak, dizalice ne mogu raditi”, tvrdi Foretić.

Nakon što se u potresu 22. ožujka srušio vrh južnog tornja katedrale, već se tijekom prvih izvida na terenu dalo naslutiti da je oštećen i sjeverni. Konačna potvrda nakon svih ispitivanja stigla je jučer. U priopćenju s Kaptola konstatirano je da su statičari nakon niza pregleda i snimanja dronom jednoglasno zaključili da treba ukloniti dio sjevernog zvonika jer prijeti urušavanje na stranu katedrale.

“Trenutno se radi na više polja: na utvrđivanju načina demontaže dijela tornja koji je međusobno povezan po visini šipkama i kao takav je krut, zbog čega je donesena odluka o skidanju kompletnog dijela zvonika koji ima oko 15 prostornih metara kamena i teži 30-ak tona, s dizalicom koja ima krak od 120 metara i može podići tu težinu. U isto vrijeme zaštićuje se krov katedrale neposredno uz sjeverni zvonik, i to drvenim platicama (d=5 cm).

U samoj katedrali zaštićuju se i oltari uz sam zvonik i kamenu propovjedaonicu iz XVII. stoljeća. U svetištu su zbog napuknuća svodova zaštićeni sarkofag blaženog Alojzija Stepinca i demontirani su dijelovi Ackermannova oltara, a ubrzano se vrše i pripreme za skidanje deset drvenih kipova proroka u apsidi.”

U potresu se srušio kameni vrh južnog tornja, a lom se dogodio u visini lanterne, na 92 metra. “Srušen je dio zvonika u visini od 10,3 metra, na čijem je vrhu bio pričvršćen pozlaćeni križ s gromobranskim šiljkom, ukupne visine 3,2 metra. Dio kamenih elemenata pao je na skelu, koja se upravo prilagođavala za radove završene treće faze obnove južnog zvonika, i pritom su oštetili dio treće galerije, dovršene neposredno prije Božića”, izvijestili su jučer s Kaptola.

 

Kako su nadalje pojasnili, jedan dio tornja pao je na krov katedrale, koji je također oštetio i probio na više mjesta, a najveći dio kamenih elemenata pao je, pak, u dvorište između katedrale i Nadbiskupskog dvora, dok je sam vrh - “jabuka” - pronađen na tavanu dvora, gdje se i zadržao. “Metalni pozlaćeni križ, obnovljen i postavljen 2013. godine, raspao se u brojne dijelove budući da je izrađen od ploča debljeg bakrenog lima s metalnom potkonstrukcijom. Dijelovi križa pronađeni su raspršeni na skeli, na krovu katedrale, a dio dijelova bio je ispod kamena na dvorištu”, ističu u izvješću.

Da su oštećenja na katedrali velika, potvrdio je i monsinjor Hren, koji s grupom stručnjaka obilazi katedralu posljednjih desetak dana. Na teren je izašao već drugi dan nakon potresa, sa stručnjacima koji su radili na obnovi katedrale.

Već kod prvog pregleda, neposredno iza potresa, uočeno je da je uz vrh južnog tornja srušena i balustrada iznad apside, srušeni su i vrhovi baldahini kontrafora, a u padu dijelova tornja znatno je oštećena druga kontrafora lađe na južnom pročelju.

“Na ulazu ispred sakristije srušen je vrh timpanonske kućice s križnom ružom. Srušeni su svi vrhovi baldahina nad kontraforama. Vidljivo je znatno oštećenje vrha piramide krova iznad južnog stubišta, koje vodi od katedrale do krova na apsidi, a dio vrha na sjevernom stubištu kod oltara sv. Ladislava ostao je nagnut i nije pao. U samoj katedrali bilo je puno žbuke koja je pala, a ima i komada kamenih rebara.”

 

Snimke iz drona

Odmah je pripremljen i građevinski lift za transport i pristup tavanskim prostorijama katedrale, gdje je uočen lom kamena južne zabatne kućice u koji je udario dio tornja i križa. Stručnjaci na terenu tijekom u idućim su danima uočili su i veća oštećenja svodova iznad apside, kao i puknuća zidova. “Ti pomaci zidova slomili su rozete u prozorima na apsidi, a znatno su oštećeni i vitraji u samom svetištu koji su izrađeni u prvoj polovici XIX. stoljeća.”

Penjajući se po sjevernom tornju do visine od 75 metara, uočili su da je oštećen zid kamenog stubišta, a vidljive su bile i manje pukotine u svodovima tornja.

Na snimljenim su fotografijama uočena i određena oštećenja na kamenim elementima sjevernog tornja. “Nakon pregleda videosnimaka iz drona potvrđena su znatna oštećenja, a nakon ponovnog snimanja u subotu zaključak statičara članova naše stručne komisije i kolega iz radne skupine bio je, na žalost, jednoglasan - treba ukloniti dio sjevernog zvonika jer prijeti urušavanjem, i to na stranu katedrale”, upozorili su s Kaptola.

Izdvajamo