STAVI OTPAD NA PRAVO MJESTO

Uz račune Čistoće u ožujku stiže letak o pravilima odvajanja

    AUTOR:
    • Matija Boltižar

  • OBJAVLJENO:
  • 06.02.2018. u 20:30

 

Čistoća će krajem ovog mjeseca započeti s edukacijom građana za novi sustav odlaganja i odvajanja otpada. Edukacija uključuje brojne tribine koje će se organizirati u svih 218 mjesnih odbora, kao i dijeljenje informativnih letaka koje će građani dobiti zajedno uz svoje račune.

Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, kaže kako će letke građani dobiti tek u ožujku jer do kraja veljače neće stići svima podijeliti nove spremnike za odvojeno odlaganje otpada.

 

- Letak će sadržavati osnovne informacije o novoj odluci za prikupljanje komunalnog otpada, ali i upute za građane o sortiranju. Dakle, objasnit će se građanima koja vrsta otpada može ići u koji spremnik - kaže Jozić te dodaje da će se za ovu potrebu napraviti i novi logo koji će imati u sebi sve boje spremnika za odlaganje otpada.

 

Tribine

Kako doznajemo, Grad će za kampanju o novom sustavu odlaganja i odvajanja dobiti 3,6 milijuna kuna od ministarstva. Drugi dio edukacije kreće već krajem mjeseca, a to su tribine koje će se održati u mjesnim odborima. Građani će  već ovaj mjesec uz svoje račune dobiti izjavu u kojoj će morati navesti koju veličinu spremnika žele, dok će se višestambene zgrade trebati dogovoriti oko udjela svakog kućanstva u zajedničkom spremniku.

 

- U slučaju da se ne dogovore, obračunavat će se svima jednako. Rok za predaju izjave je 90 dana od primitka, a za građane koji ne ispune izjavu će se smatrati da su odabrali najmanji oblik spremnika - veli Jozić.

Formira se i novi cjenik naplate odvoza komunalnog otpada. Kako kaže pročelnica Jozić, postoji fiksna i varijabilna cijena.

 

Odvoz

Fiksna obuhvaća minimalnu uslugu, odnosno činjenicu da radnici Čistoće moraju otići na teren i provjeriti je li kanta izvađena za odvoz ili ne. Varijabilni dio cijene uključuje pak broj odvoza. On je tre nutno fiksan, ali od 1. studenoga će Grad uvesti elektronsku evidenciju odvoza čime će se naplaćivati stvarni broj pražnjenja.

Miješani komunalni

Higijenski papir, pelene, zdjele...

Miješani komunalni otpad trenutačno je kategorija u koju građani bacaju sve moguće vrste smeća, ali i ona ima svoja pravila odlaganja. U miješani otpad spadaju, primjerice, vrećice iz usisavača, piljevina za kućne ljubimce, pelene i higijenski papir, ostaci hrane zapakirani u vrećicama, guma, stiropor, zdjele i lonci te indigo-papir.

To je otpad iz kućanstava te iz trgovina, industrije i ustanova koji je po svojstvima sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali. U spremnike za miješani komunalni otpad ne odlaže se ambalaža od metala i stakla, mali električni uređaji, ambalaža od mlijeka, božićna drvca te problematični otpad poput otpala, baterija i fluorescentnih svjetiljki.

Zbog velikih odloženih količina, takva vrsta otpada najčešće se odvozi, i to u principu po dva puta tjedno, i odvoz se naplaćuje.

Glomazni otpad

Stari namještaj, madraci, prozori

U glomazni otpad spadaju stvari koje svojim volumenom ili masom ne stanu u klasičan spremnik ili kontejner za otpad. U tu kategoriju ulazi stari namještaj, madraci, automobilske gume, prozori, vrata te slični veliki predmeti, a u glomazni otpad ne ulaze bačve, kante s uljima ili kiselinama, fluorescentne cijevi, akumulatori te azbestne ploče. Što se tiče odvoza, on se obavlja dva puta godišnje bez naplate ili se odvozi na zahtjev korisnika, ali se u tom slučaju usluga plaća. Krupni otpad može se bilo kada tijekom godine ostaviti i u reciklažnim dvorištima te se ni to odlaganje ne naplaćuje. Glomazni se otpad ne smije odlagati unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina, parkova te na mjestima koja nisu previđena za to.

 

Izdvajamo