PRAVILA

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom „Auto klub vas vodi VW Buzzom na skijanje“

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom „Auto klub vas vodi VW Buzzom na skijanje“

Volkswagen, Nassfeld

ARENA d.d., Koranska 2, Zagreb,

OIB: 93439147186, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

Zagreb, 17. siječnja 2023. godine

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom „Auto klub vas vodi VW Buzzom na skijanje“

1. Predmet Pravila

1.1. ARENA d.d. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Auto klub vas vodi VW Buzzom na skijanje“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva ARENA d.d. i njegovog izdanja Auto klub.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 20.01.2023. godine na portalu www.jutarnji.hr/autoklub.

2. Nagradni natječaj

Nagradni natječaj organizira se u magazinu Auto klub te na portalu www.jutarnji.hr/autoklub u razdoblju od 20.01.2023. do 05.02.2023. godine.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji Auto kluba koji se prijave od 20.01.2023. do 05.02.2023. godine u 11:59 sati putem prijavnice koja će se nalaziti na portalu www.jutarnji.hr/autoklub i pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), i odgovore na nagradno pitanje „Zašto želite VW Buzzom na skijanje“

Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika Priređivača. Između dostavljenih komentara na postavljeno pitanje žiri će prema kriteriju originalnosti izabrati 4 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena na portalu www.jutarnji.hr/autoklub 06.02.2023.g.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

4 x prijevoz Zagreb- Tropolach električnim VW Buzz automobilom, smještaj u Hotelu Arena Franz Ferdinand Nassfeld – 2 noćenja na bazi polupansiona u razdoblju od 08.-10.02.2023. i skipass za 2 dana za skijalište Nassfeld za 09. i 10.02.2023. godine

Dobitnici moraju imati vlastitu skijašku opremu. Iznajmljivanje skijaške opreme nije uključeno u nagradni fond.

Odgovori na nagradno pitanje koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji magazina Auto klub. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina. U nagradnom natječaju mogu sudjelovati samo osobe koje imaju važeću vozačku dozvolu te skijaško iskustvo.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješteni o osvajanju nagrade kao i putem telefona dana 06.02.2023. godine. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača. Ako dobitnik u roku od 1 dana ne odgovori na e-mail, nagradu neće moći realizirati.

Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime, fotografije i video snimke objavljuju u izdanjima Priređivača te tiskanim i digitalnim izdanjima i društvenim mrežama HANZA MEDIJE .

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu. Nagradu nije moguće zamijeniti za drugi termin putovanja.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i

radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke, fotografije i video snimke, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj, uključujući objave u tiskanim i digitalnim izdanjima i društvenim mrežama HANZA MEDIJE.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu

ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je ARENA d.d., Zagreb, Koranska 2;

Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

marketinga svih izdanja Arena d.d. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se

odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,

Koranska 2, pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih

podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na

sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

5.6. Ukoliko Sudionik u prijavi na nagradni natječaj, na za to predviđenom mjestu, da suglasnost za ustupanjem svojih osobnih podataka Sponzoru nagradnog natječaja, Priređivač će postupiti u skladu s privolom Sudionika. Neovisno o stavku 1., ukoliko Sudionik u prijavi na nagradni natječaj označavanjem dodijeljenog polja, uskrati suglasnost za ustupanjem svojim osobnih podataka Sponzoru nagradnog natječaja, Priređivač će postupiti u skladu s iskazanom voljom Sudionika i neće ustupiti podatke Sponzoru nagradnog natječaja. Ukoliko Sudionik u prijavi za nagradni natječaj ne izrazi svoju volju označavanjem dodijeljenih polja, smatrat će se da je isti uskratio suglasnost za ustupanjem svojih podataka sponzoru nagradnog natječaja, te se isti neće ustupiti. Po ustupanju podataka Sponzoru nagradne igre, Priređivač i s njime povezana društva više nemaju nadzor nad daljnjom obradom podataka od strane Sponzora, te je o detaljima obrade potrebno kontaktirati Sponzora.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.jutarnji.hr/autoklub dana 20.01.2023.g.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

ARENA d.d.

Igor Volarević, direktor

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
23. ožujak 2023 08:38