ZA PROIZVODNJU HRANE

Grad Zagreb daje vrtne parcele na korištenje na dvije godine bez naknade. Evo gdje se nalaze

 Tomislav Krišto/Cropix
Javni poziv je objavljen 8. svibnja, a odnosi se na ukupno 36 vrtnih parcela u površini od 50 kvadrata

Grad Zagreb objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje na području grada.

"Predmet ovoga poziva je prikupljanje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima Grada Zagreba u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe", navodi se.

Javni poziv odnosi se na ukupno 36 vrtnih parcela u površini od 50 kvadrata: dvije se nalaze na području gradske četvrti Novi Zagreb - Zapad, na lokaciji Čavoglavska ulica; 30 ih je na području gradske četvrti Peščenica - Žitnjak, na lokaciji I. gardijske brigade "Tigrovi"; te četiri na području gradske četvrti Sesvete, na lokaciji Ulica Rimski put.

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od dvije godine bez naknade s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

"Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Zagreba koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište. Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva", navodi se u javnom pozivu.

Kriteriji za utvrđivanje Liste za davanje na korištenje vrtnih parcela na obradivom zemljištu, koji se izražavaju bodovima, su: vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Zagreba, prebivanje na području gradske četvrti u kojoj se nalazi vrtna parcela, socijalni status podnositelja zahtjeva, status hrvatskog branitelja, status umirovljenika i broj članova zajedničkog kućanstva.

Javni poziv objavljen je 8. svibnja 2023., a Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele i sva potrebna dokumentacija podnosi se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva, i to u pisanom obliku Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektoru za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu gradske uprave, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12.

Lista će biti objavljena na web stranici Grada Zagreba.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
23. rujan 2023 13:53