Pravila nagradne igre

Portal domidizajn.hr vam poklanja Daikin klimu

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13 i 158/13) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Europa Digital d.o.o., Koranska 2, Zagreb, MB: 02369133, OIB: 06180899478, u daljnjem tekstu: Priređivač, utvrđuje sljedeća:PRAVILA NAGRADNE IGRE

Portal domidizajn.hr vam poklanja Daikin klimu”

Članak 1.

Europa Digital d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) Koranska 2, Zagreb, MB: 02369133, OIB: 06180899478 priređuje nagradnu igru pod nazivom „ Portal domidizajn.hr vam poklanja Daikin klimu “ koja se provodi na portalu www.domidizajn.hr, a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrade, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanje nagradne igre je promidžba portala.

Članak 2.

Nagradna igra održava se na portalu www.domidizajn.hr u razdoblju od 03. srpnja u 11:00 sati do 10. srpnja 2015. godine u 11:00 sati.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena najkasnije 03. srpnja 2015. na internet stranici www.domidizajn.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre pronađu igru na www.domidizajn.hr te ostave svoje podatke kroz predloženi obrazac – ime, prezime, adresa, broj mobitela i e-mail.

Članak 5.

Svaki sudionik (jedna e-mail adresa) može u nagradnoj igri sudjelovati maksimalno 5 puta za vrijeme trajanja nagradne igre.

Članak 6.

Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrade.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

NAGRADA KOLIČINA JED. CIJENA (S PDV-om)
Daikin klima Comfort Plus FTX35K/RX35K 1 5.794,00 kn
Ukupna vrijednost nagradnog fonda 5.794,00 kn

Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održat će se 10. srpnja 2015. u 12:00 sati u prostorijama Europa Digital d.o.o. u Koranskoj 2, Zagreb, gdje će se slučajnim odabirom putem računala izvući dobitnici nagradne igre koji su stekli pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Dobitnici se izvlače između svih sudionika prijavljenih unutar trajanja nagradne igre. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena u na internetskoj stranici www.domidizajn.hr najviše 8 dana nakon javnog izvlačenja.

Članak 10.

Sudionici dobitnici nagrade sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

Članak 11.

Europa Digital će u mailom obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika. Dobitnici svoje nagrade mogu podići u prostorijama Europa Digital d.o.o. u Zagrebu, Koranska 2 u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku svoje nagrade, Europa Digital će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u prostorijama priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 12.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ako je dobitnik maloljetan ili bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Članak 13.

U trenutku preuzimanja nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

Članak 14.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 15.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 16.

Sudionik pristaje na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pristaje da njegovi osobni podaci budu objavljeni u skladu sa člankom 10. ovih Pravila, te izjavljuje da prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na internet stranici www.domidizajn.hr.

Članak 17.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 19.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

Europa Digital d.o.o.

Tomislav Wruss, direktor

KLASA: UP/I-460-02/15-01/376

URBROJ: 513-07-21-01/15-2

Zagreb, 29. lipnja 2015.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
06. lipanj 2023 18:23