Neustavan zakon

Pismo premijeru: Izmjene Zakona o prostornom uređenju suprotne su načelima prostornog uređenja

 SANDRA SIMUNOVIC/CROPIX/CROPIX
Struka smatra da je zakon neustavan. Doći će do potpune anarhije i devastacije najvrednijeg nacionalnog resursa

Strukovne institucije iz područja arhitekture i urbanizma najoštrije se protive predloženim izmjenama Zakona o prostornom uređenju za koje je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 16. listopada objavilo savjetovanje s javnošću u trajanju od samo 15 dana.

Na savjetovanje s javnošću pristiglo je nešto manje od 500 komentara, i to u 15 dana, što je visok broj za tako kratak rok i kompleksan sadržaj predloženih izmjena i dopuna zakona.

Nemamo više "kredita" za puno krivih koraka jer je stanje u prostoru na mnogim lokacijama loše, što je posljedica i dosadašnjeg zakona o prostornom planiranju

Zbog toga su strukovne institucije prošli tjedan uputile i otvoreno pismo predsjedniku Vlade na temu predloženih izmjena Zakona o prostornom uređenju kako bi se na najvišoj razini osvijestilo da predložene izmjene predstavljaju još jedan korak prema potpunom urušavanju sustava prostornog uređenja i omogućuju krajnju devastaciju prostora.

Predloženim izmjenama derogiraju se prostorni planovi svih razina i omogućava direktna provedba zahvata u prostoru, pri čemu se ne poštuje važeća prostorno-planska dokumentacija. Tako je građanima, smatraju stručnjaci, onemogućeno sudjelovanje u donošenju odluka što će se i kako graditi u njihovoj lokalnoj zajednici i susjedstvu.

image

Rajka Bunjevac, predsjednica Hrvatske komore arhitekata (HKA)

HKA

Pogoduje se određenim interesima i omogućava neplanska devastacija prostora

Strukovne institucije iz područja arhitekture i urbanizma, a pritom mislim na Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsku komoru arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruženje hrvatskih urbanista i Društvo arhitekata Zagreba, jedinstvenog su mišljenja da je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ozakonjenje konačne i potpune devastacije prostora Hrvatske. Odredbama zakona nasilno se omogućava da se pojedini zahvati u prostoru, na primjer solarne elektrane, zgrade za palijativnu skrb i slično, mogu graditi u prostoru bilo gdje, pa čak i izvan građevinskih područja te čak i ako nisu predviđeni prostornim planom. Tako se pogoduje određenim pojedinačnim interesima te omogućava neplanska devastacija prostora i narušavanje ekosustava. Nitko ne spori da Hrvatska treba energetsku neovisnost i to svakako zagovaramo kao struka, ali se protivimo omogućavanju pojedinačnim investitorima da grade bilo gdje, bez ikakvih ograničenja. Zbog toga i postoji prostorno planiranje kojim se utvrđuje, prije svega, javni interes, interes svih građana, za kvalitetu životnog okoliša, a onda unutar prostorno-planskih mogućnosti odabiru najbolje lokacije za razne investicije, pa i investicije u solarne elektrane, tako da najmanje utječu na kvalitetu prostora i života građana. Naš nacionalni prostor je prije svega zelena, održiva priča i građani su svjesni pojedinačnih slučajeva devastacije koji se pojavljuju u prostoru. Ovim zakonom to više neće biti pojedinačni slučajevi, nego potpuna anarhija i sustavna devastacija najvrednijeg nacionalnog resursa.

image

Nikša Božić, predsjednik Odbora za urbanizam HKA

Romeo Ibrišević/UHA

Još jedan korak prema potpunom urušavanju sustava prostornog uređenja

Stanje u prostoru naše države sve više je zabrinjavajuće i možemo reći da oko toga postoji konsenzus i stručne i opće javnosti. Dio odgovornosti za to svakako snose i prostorni planeri, a javnost nas često doživljava kao jedine krivce koji omogućuju nered i nesklad u prostoru. Mi, međutim, kontinuirano upozoravamo na činjenicu da je glavni uzrok nezadovoljavajućeg stanja u prostoru neodrživ sustav prostornog uređenja i nekvalitetan zakonodavni okvir koji regulira to područje. HKA je posljednjih nekoliko godina izradio cijeli niz prijedloga za unapređenje zakonodavnog okvira iz područja prostornog planiranja i graditeljstva, koji se temelje na našem stručnom znanju i iskustvima usporedivih zemalja. Svi je te prijedloge sustavno ignoriralo resorno Ministarstvo s kojim nema nikakvog dijaloga.

Ministarstvo je pri izradi prijedloga izmjena Zakona ignoriralo čak i sugestije svojeg vlastitog savjetodavnog stručnog tijela - Savjeta za prostorni razvoj - te su samostalno, bez uključivanja stručne javnosti, izradili prijedlog izmjena Zakona o prostornom uređenju. Smatramo da je taj prijedlog štetan i opasan jer ustrajava na pokušaju unapređenja sustava planiranja prostora koji je uveden 2013. godine izvornim Zakonom o prostornom uređenju koji je, pak, neodrživ i nije ga nije moguće popraviti izmjenama koje ne ulaze u srž problema. Da stvar bude gora, izmjene koje se sada predlažu, donose i neka neprihvatljiva rješenja koja dovode u pitanje osnovna načela prostornog uređenja.

image

Kristina Perkov, predsjednica Odbora za zakonodavstvo HKA

DARKO TOMAŠ/CROPIX

Izmjene zahtijevaju ozbiljnu stručnu i širu javnu raspravu koja nije moguća u predloženoj proceduri

Prema Planu zakonodavnih aktivnosti koji je donesen na sjednici Vlade u prosincu 2020. godine, provođenje savjetovanja s javnošću za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju planirano je u trećem tromjesečju 2021. godine. Nakon nikad obrazloženog kašnjenja donošenje izmjena i dopuna zakona sada se predlaže po hitnom postupku. Osim razloga koji su navedeni u obrazloženju hitnosti postupka (digitalna tranzicija i solarne elektrane), ovim se izmjenama i dopunama zakona predlažu i izmjene i dopune zakona koje nemaju veze s navedenim razlozima, stoga smatramo kako predložene izmjene zahtijevaju ozbiljnu stručnu i širu javnu raspravu koja nije moguća u predloženoj proceduri. Zbog svega navedenog Komora je uputila povjereniku za informiranje molbu za provjeru opravdanosti nepridržavanja (skraćivanja) zakonskog roka za obvezno savjetovanje s javnošću.

Zakon o prostornom uređenju trebao bi predstavljati temeljni, krovni zakon kojim se osiguravaju zaštita i uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom i iz toga je vidljivo koliki utjecaj na interese građana taj zakon ima. Smatramo neprihvatljivim donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

image

Tihomir Jukić, Katedra za urbanizam i prostorno planiranje, Arhitektonski fakultet, bivši član Savjeta Ministarstva graditeljstva

IVANA NOBILO/CROPIX

Predložene izmjene derogiraju prostorne planove svih razina

Političke volje da se posluša struka očito nema, a nije je bilo ni prije. Zakon o prostornom uređenju je stupio na snagu još 2014. godine, a još uvijek se rade izmjene i dopune planova nastalih prije donošenja tog zakona jer u devet godina nije donesen državni plan o prostornom uređenju. Nalazimo se u apsurdnoj situaciji, odnosno imamo jedan nesređeni sustav koji današnjim prilikama ne može odgovoriti. Šansa da se stanje promijeni ponovno je propuštena. Budući da je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju u direktnoj suprotnosti s načelima integralnog planiranja prostora i da omogućava provedbe u nekim dijelovima suprotne prostornim planovima ili provedbe direktno iz zakona, a ne prema prostornim planovima donesenim demokratskom procedurom, hitno ga treba povući iz procedure jer šteti budućoj zaštiti i razvoju prostora, onog najvrednijeg, uz ljude, što imamo u našoj državi. Prema prijedlogu izmjene zakona vezano na državni plan prostornog razvoja, kao posljedica postoje i političke reperkusije. Državni plan prostornog razvoja, budući da je od interesa za RH, može donijeti jedino Sabor, a nikako samo Vlada.

image

Sandra Jakopec, predsjednica Udruge hrvatskih urbanista (UHU)

IVANA NOBILO/CROPIX

Predložene izmjene uzrokovat će višegodišnji zastoj u izradi i donošenju prostornih planova

Teško je povjerovati da za ovako radikalnu izmjenu načina izrade i donošenja prostornih planova transformacija, izmjene i dopune važećih i izradu novih planova u sustavu e-planova nije predviđeno prijelazno razdoblje. S obzirom na činjenicu da proces edukacije planera i ostalih dionika u procesu izrade, donošenja i provedbe prostornih planova, regionalne i lokalne samouprave i javnih ustanova nije niti počeo, a trajat će godinama, da je proces koji je predviđen pun nepoznanica, a da planera koji bi mogli sudjelovati u ovom stručno iznimno zahtjevnom i osjetljivom procesu nema ni približno dovoljno, nemoguće je ne prouzročiti blokadu u izradi i donošenju planova. To će za posljedicu imati i blokadu investicija, odnosno gospodarski zastoj u ovim iznimno zahtjevnim vremenima.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
21. ožujak 2023 12:48