PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom "Lesnina i Dom&Dizajn Vas nagrađuju dječjom sobom"!

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745

LESNINA H d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 106, OIB: 36998794856 (u daljnjem tekstu: Priredivači) donose:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom

Lesnina i Dom&Dizajn Vas nagraduju dječjom sobom!

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. i LESNINA H d.o.o. organiziraju nagradni natječaj pod nazivom „Lesnina i D&D Dorn i dizajn Vas nagraduju dječjom sobom!“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima ureduje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priredivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priredivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja D&D Dorn i dizajn i društva LESNINA H d.o.o.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 25.08.2023. godine na portalu www.jutarnji.hr/domidzajn

2. Nagradni natječaj

2.1.1. Nagradni natječaj se organizira na web portalu www.jutarnii.hr/domidizajn u razdoblju od 25.08.2023. do 18.09.2023. godine.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji web portalu www.jutarnji/domidizajn koji se prijave od 25.08.2023. do 18.09.2023. godine do 23:59 sati putem prijavnice i upišu svoje podatke (ime i prezime, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i odgovore na nagradno pitanje „Zašto baš Vaše dijete treba novu sobu?“

2.3. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media d.o.o. i društva Lesnina H d.o.o. lzmedu dostavljenih odgovora na postavljeno pitanje žiri će prema kriteriju originalnosti izabrati 1 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

2.4. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena dana 25.09.2023.g. na web portalu www.jutarnji.hr/domidizajn

2.5. Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

1x soba za mlade Luna 1 (05860042/06) vrijednosti 699 EUR (s uključenim PDV-om)

2.6. Odgovori na nagradno pitanje koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji web portala www.jutarnji.hr/domidizajn. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci društva HANZA MEDIA d.o.o. i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade. Posloprimci društva LESNINA H d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješteni o osvajanju nagrade kao i putem telefona, te će biti obavješteni o terminu i načinu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati dana 25.09.2023.g. na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priredivača.

4.2. Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priredivača.

4.3. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.4. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravilnika Priredivači prikupljaju u svrhu provodenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priredivače da koriste njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj

5.3. Priredivači se obvezuju da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji ureduju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priredivači koriste fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priredivači i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priredivač obavještava sudionika o sljedećem:

- Voditelji obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka su HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2 i LESNINA H d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 106, OIB: 36998794856

Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka za HANZA MEDIJU: na brojeve telefona: 01/6173939, ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; za LESNINU H d.o.o. na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- U svrhu provodenja Nagradnog natječaja, Priredivači će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrdene djelatnosti primatelja.

- Priredivači će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obraduju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priredivači u razumnom roku i bez nepotrebnog odgadanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priredivači zadržavaju pravo obradivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava te za potrebe izravnog marketinga društva LESNINA H d.o.o.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.ili na adresu: LESNINA H d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 106, ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po prijemu takvog prigovora Priredivači se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priredivači nagradnog natječaja snose troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priredivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priredivači mogu zastati s provodenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ih razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nisu znali niti su mogli znati, spriječe da nagradni natječaj nastave sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski gradanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.jutarnji.hr/domidizajn dana 25.08.2023.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrdene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.
Ana Hanžeković Krznarić, predsjednica Uprave

LESNINA H d.o.o.
Rajko Magdalenc, predsjednik Uprave
Nives Kompare, prokurist

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
27. studeni 2023 05:19