FESTIVAL U GAETI

Matvejeviću međunarodna nagrada za životno djelo o moru

Predrag Matvejević, hrvatski pisac i emeritirani profesor Rimskog sveučilišta La Sapienza, dobitnik je nagrade za životno djelo dodijeljene na Prvome međunarodnom festivalu nakladništva o moru, održanome od petka do nedjelje u Gaeti i na Tirenskome moru pred tom drevnom lukom.

Upravo na školskom brodu Giorgio Cini, na kojemu se školuju financi u zemlji koja ipak kontrolira svoje more, raspoređena je i međunarodna izložba knjiga o moru i prostor za debatu o njima.

Knjiga u 60-ak zemalja

Žiri, kojemu je na čelu bio istaknuti dokumentarist i ambijentalist Folco Quillici, nagradio je Matvejevića kao paradigmatskog pisca o moru, kao autora ponajprije Mediteranskog brevijara, knjige o Sredozemlju koja je u prodaji, kako su naglasili, u šezdesetak zemalja. Naime, među 23 jezika na koje je prevedena ima i onih - poput arapskoga, engleskoga i španjolskoga - koji se koriste u više zemalja.

Nagrađen i Cavanna

Uostalom, u samoj Italiji Mediteranski brevijar objavljen je u 11 izdanja i prodan u gotovo 400.000 primjeraka. To ga sve čini i svjetski najpopularnijom knjigom napisanome na hrvatskome, ali nije to bila tema u Gaeti.

Godišnje nagrade dobili su milanska nakladnička kuća Mursia, čija je Morska biblioteka možda najbolja u svome žanru u Evropi, te Alberto Cavanna, brodograditelj, pisac i slikar, što bi samo po sebi bilo dovoljno da ga kvalificira, sve da i nije među knjigama koje je napisao i Iz šume i s obale.

Izdvajamo