SLIJEDITE PRAVILA

Pravila natječaja 'Želim na INmusic'

 Julien Duval

Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Natječaj, uz ili bez prethodne obavijesti Sudionicima.

Za rješavanje eventualnih sporova između Priređivača i bilo kojeg Sudionika ili Dobitnika nagrade nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

PRAVILA NATJEČAJA “ŽELIM NA INmusic“

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom ‘ŽELIM NA INmusic’ (u daljnjem tekstu: Natječaj) je Europapress Holding d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb, OIB: 79517545745 (u daljnjem tekstu Priređivač).

Natječaj se priređuje u cilju promidžbe Facebook stranice Jutarnji list (https://www.facebook.com/jutarnji.list).

Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook (www.facebook.com; u daljnjem tekstu: Facebook), niti je povezan s Facebookom.

PRAVILA NATJEČAJA

Ova će Pravila biti objavljena na internetskoj stranici Jutarnji list (https://www.facebook.com/jutarnji.list).

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik (kako je taj pojam određen u članku ‘Sudionici’ ovih Pravila) prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač pridržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Facebook stranici Jutarnji list.

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj održava se u razdoblju od 4. lipnja 2016. do 6. lipnja 2016. u 16:00 sati.

OPIS NATJEČAJA

Natječaj će se održati na Facebook stranici Jutarnji list (https://www.facebook.com/jutarnji.list).

Na zidu navedene stranice bit će postavljen nagradni zadatak u obliku objave s naznakom ‘Želiš na INmusic festival?’’.

Zadatak sudionika je u komentaru na objavu odgovoriti na pitanje: ‘Čemu ili kome se najviše veseliš na novom INmusic festivalu i zašto?’

ODABIR DOBITNIKA

Autori pet komentara koji do završetka natječaja prikupe najviše lajkova osvajaju po jednu ulaznicu za INmusic festival.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u Natječaju ima svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji je fan Facebook stranice Jutarnji list (https://www.facebook.com/jutarnji.list).

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

NAGRADE

Fond nagrada u ovom natječaju je pet (brojkom: 5) ulaznica za INmusic festival 2016. u Zagrebu.

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati drugačije Nagrade od onih koje su im dodijeljene ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni putem Facebook stranice Jutarnji list (https://www.facebook.com/jutarnji.list) unutar 24 sata od završetka natječaja.

Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu stanovanja i e-mail adresu) na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. unutar 24 sata od proglašenja dobitnika. Ukoliko se netko od dobitnika ne odazove u navedenom roku, ulaznice osvaja autor komentara koji je drugi po redu po broju prikupljenih likeova. .

Podaci primljeni na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. koristit će se isključivo u svrhu održavanja ovog Natječaja.

Dobitnik se obavezuje poslati istinite i točne osobne podatke.

Dobitnike ćemo kontaktirati i obavijestiti o načinu preuzimanju nagrade.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača i Organizatora prema dobitniku nagrade.

DISKVALIFICIRANJE SUDIONIKA

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja, te ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu prijave na Natječaj.

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju ukoliko su njihove prijave uvredljive na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci Sudionika koje isti moraju dostaviti za sudjelovanje u ovom Natječaju, obvezni su. Ako Sudionici ne dostave tražene podatke, mogu biti isključeni iz Natječaja. Priređivač će se koristiti podacima Sudionika pošteno i savjesno i u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske, isključivo u svrhe upravljanja sudjelovanjem Sudionika u promociji, preuzimanja i korištenja nagrade te pridržavanja zakonskih obveza i pridržavanja ovih Pravila. Sudionici pristaju na ustupanje svojih osobnih podataka pružateljima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. Sudionici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i točnost informacija i podataka koje dostavljaju.

Sudionici imaju pravo pristupiti svojim osobnim podacima bez naknade u svrhe konzultacije ili kako bi od Priređivača zatražili ispravak ili brisanje njihovih podataka.

U slučaju da bilo koji od Sudionika zatraži cjelovito ili djelomično brisanje njihovih osobnih podataka tijekom trajanja Natječaja, ti će Sudionici biti isključeni iz tog Natječaja i izgubiti pravo na nagradu. Isto tako, svi zahtjevi za cjelovito ili djelomično brisanje osobnih podataka Sudionika koji onemogućavaju ili materijalno otežavaju pridržavanje ovih Pravila od strane Sudionika ili Priređivača također će rezultirati isključenjem tih Sudionika i/ili gubitka nagrade. Svi zahtjevi Sudionika u vezi s njihovim osobnim podacima moraju se uputiti na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, Priređivač može podatke Sudionika prenijeti primateljima bilo unutarnjim ili vanjskim, koji se nalaze isključivo u zemljama koje osiguravaju adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka. Adekvatna razina zaštite koju pruža pojedina zemlja procjenjuje se s obzirom na okolnosti u svezi s iznošenjem osobnih podataka, a posebno s obzirom na vrstu podataka, svrhu i trajanje obrade, zemlju u koju se podaci iznose, zakonske odredbe koje su na snazi u toj zemlji te profesionalna pravila i sigurnosne mjere koje se primjenjuju u toj zemlji.

Prema odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, Sudionici imaju pravo zatražiti da se njihovi osobni podaci dopune, izmijene ili brišu ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama važećih Zakona. Sva ova prava ostvaruju se putem elektronskog pisma, zajedno s kopijom osobne, poslanima na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Priređivač obrađuje i čuva osobne podatke Sudionika u svrhu provođenja Natječaja i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Priređivač obavještava Sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u računalnu datoteku u vlasništvu Priređivača. Priređivač se obvezuje ispuniti svoje obveze kako bi osobni podaci ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka te će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom.

Sudionici pristaju da Priređivač modificira ili na neki drugi način mijenja poslane prijave iz Natječaja ili neki njihov dio. Nadalje, Sudionici pristaju da predane prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Sudionici sudjelovanjem pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korištenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Natječaja i objave u medijima Priređivača, bez naknade.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Priređivač ni na koji način ne preporučuje, ne podržava, ne promiče, niti ne odgovara za sadržaje, njihovu dostupnost, ni uvjete pod kojima su isti dostupni na internetskim stranicama trećih osoba koje Sudionici objave u okviru sudjelovanja u Natječaju.

Svaki Sudionik jamči Priređivaču da su sadržaji koje prijavljuje u svrhu sudjelovanja u Natječaju slobodni od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Facebooku ili Facebook stranici Jutarnji list. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak podataka na Facebooku te za kašnjenje, krivo upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu).

Sudionici su odgovorni za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju.

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Priređivač se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, zakonodavne promjene, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. okolnosti više sile).

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
22. rujan 2023 21:43