LIJEČENJE TUMORA

Gljive protiv raka pluća

Velikim brojem istraživanja u svijetu, uključujući i dva hrvatska, nepobitno je dokazano da aktivne tvari iz nekih gljiva – prvenstveno polisaharidi ili, još određenije, specifični beta-glukani – mogu snažno kočiti tumorski rast

O liječenju raka pluća ljekovitim gljivama piše dr. sc. Ivan Jakopović.

Rak pluća najučestalija je vrsta raka u svjetskim razmjerima, sa 1,35 milijuna novih slučajeva godišnje i 1,18 milijuna umrlih svake godine (gotovo 18 posto ukupnog broja umrlih od malignih bolesti). Dok je početkom 20. stoljeća još bio rijedak, nakon pojave masovnog pušenja cigareta 20-ih i 30-ih godina postajao je sve češći, da bi potkraj prošlog stoljeća dobio razmjere epidemije: od 1985. do 2002. porast iznosi čak 51 posto (uz zastrašujućih 76 posto kod žena). Dok se u razvijenim zemljama ta epidemija usporava, u zemljama u razvoju u punom je jeku.

Imunostimulacija prirodnim proizvodima

Unatoč napretku u tretmanu raka pluća, stope preživljavanja u proteklom desetljeću ostale su gotovo iste, a dugoročno preživljavanje i dalje je slabo, tako da pet godina preživi samo oko deset posto oboljelih. Tako nizak postotak pacijenata koji prežive nekoliko godina od postavljanja dijagnoze prvenstveno je rezultat činjenice da rak pluća obično metastazira prije nego što bude otkriven. S druge strane, pacijenti s uznapredovalim (metastatskim) rakom pluća bez terapije prežive samo četiri do pet mjeseci nakon dijagnoze.

Bez obzira na sve napore istraživača, rezultati različitih terapija daleko su od zadovoljavajućih – zaključak je iz knjige "The Biology and Treatment of Cancer" (Wiley-Blackwell, 2009.), koju su uredili vrhunski svjetski onkolozi Pardee i Stein, a predstavlja ekstrakt više od 1,5 milijuna znanstvenih radova o raku. Standardne onkološke terapije – kirurška, citotoksična kemoterapija i radioterapija – donose skromno povećanje preživljavanja, ali uz ozbiljnu toksičnost i pogoršanje kvalitete života. Stoga bi razuman zaključak bio da su dobrodošli svi ozbiljni napori za poboljšanje postojeće situacije, uključujući i imunostimulaciju efikasnim prirodnim proizvodima, kao što su primjerice aktivne tvari iz nekih vrsta gljiva.

Rezultati liječenja preparatima iz gljiva

Početkom rujna 2009. u Kini je održana 5. međunarodna konferencija o ljekovitim gljivama, na kojoj je – uz gotovo tisuću znanstvenika i stručnjaka iz više od 30 zemalja – sudjelovala i delegacija poduzeća Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva iz Zagreba. Dr. sc. Ivan Jakopović, direktor poduzeća, na konferenciji je iznio prezentaciju "Preparati iz ljekovitih gljiva protiv raka pluća", koja sadrži rezultate studije o primjeni preparata poduzeća Dr Myko San kod 65 oboljelih od raka pluća. Studija je obuhvatila 13 oboljelih od mikrocelularnog i 52 oboljelih od nemikrocelularnog karcinoma pluća – zaključno sa stanjem od lipnja 2009. godine - koji su u razdoblju između početka 2004. i sredine 2007. godine koristili složene ekstrakte iz ljekovitih gljiva "Lentifom", "Super Polyporin" i "Agarikon" u masivnim dozama u trajanju od 30 do stotinu i više dana. Temelj studije je analiza službenih medicinskih nalaza iz hrvatskih i inozemnih bolnica prije i poslije korištenja preparata iz gljiva. Od pacijenata s mikrocelularnim karcinomom pluća devet je bilo u tzv. ograničenom, a četiri u proširenom stadiju. Od pacijenata s nemikrocelularnim karcinomima pluća (adenokarcinom, makrocelularni, planocelularni i nespecificirani) samo je sedam bilo operirano, a 45 inoperabilno, šest je bilo recidivnih karcinoma, a od 52 pacijenta 50 ih je bilo u vrlo uznapredovalima 3A, 3B i 4. stadiju. Ukratko, u obje grupe većinom se radilo ne o "prosječno" teškim, nego o izuzetno teškim slučajevima.

Koče tumorski rast

Velikim brojem istraživanja u svijetu, uključujući i dva hrvatska, nepobitno je dokazano da aktivne tvari iz nekih gljiva – prvenstveno polisaharidi ili, još određenije, specifični beta-glukani – mogu snažno kočiti tumorski rast. Zato mikoterapija određenim dozama tih tvari može zaustaviti rast tumora ili smanjiti njegovu veličinu, uključujući i potpuno povlačenje u nekim slučajevima. Ti se učinci obično brže i lakše postižu udruženo s kemoterapijom i zračenjem, ali mogući su čak i neovisno o njima. Nakon intenzivne mikoterapije kod troje pacijenata s mikrocelularnim karcinomom tumor se potpuno povukao, kod četiri se povukao djelomično, kod jednog se donekle povećao, a za pet nedostaju podaci. Nakon intenzivne mikoterapije kod deset pacijenata s nemikrocelularnim karcinomom veličina tumora ostala je ista, kod deset se tumor smanjio za manje od 50 posto, kod njih pet se smanjio za više od 50 posto, kod troje je porastao za manje od 50 posto, a kod 24 pacijenta veličina tumora nije mjerena ili nema podataka.

Bolja kvaliteta života

Primjena masivnih doza preparata iz gljiva značajno je održavala ili poboljšavala opće stanje bolesnika i podnošenje kemoterapije. Podaci potvrđuju da intenzivna mikoterapija može održati ili poboljšati opće stanje pacijenata, mjereno ECOG indeksom za tzv. "performance status", bilo ono ugroženo samim rakom pluća ili postojećim načinima njegova liječenja. Isto vrijedi i za dobro podnošenje kemoterapije citostaticima i ublažavanje njenih štetnih nuspojava. Na taj način mikoterapija održava ili poboljšava kvalitetu života oboljelih od raka pluća, što samo po sebi ima ljudsku vrijednost neovisno o duljini preživljavanja, posebno kada se radi o terminalnim pacijentima u završnom stadiju bolesti.

Preživljavanje češće i dulje

I dugoročni efekti intenzivne mikoterapije pokazali su da korisnici ovih preparata i u poodmaklim, čak i najtežim fazama bolesti, preživljavaju češće ili žive znatno dulje od onih koji imaju samo standardnu onkološku terapiju! Primjerice, od 13 oboljelih od vrlo agresivnog mikrocelularnog karcinoma u vrijeme završetka studije u lipnju 2009. živa su bila četiri pacijenta, i to s prosjekom preživljenja od 42,5 mjeseca – troje bez ikakvih znakova bolesti, a jedan s lokalnom progresijom. Dok kod mikrocelularnog raka pluća u ograničenom obliku srednje preživljavanje iznosi samo 14 mjeseci (Skeel, Handbook of Cancer Chemotherapy, Lippincott, 2007.), kod korisnika ovih preparata iz gljiva ono je čak 37 mjeseci; dok u proširenom obliku bolesti srednje preživljavanje iznosi samo sedam do devet mjeseci, kod korisnika preparata iz ljekovitih gljiva traje 27 mjeseci.

Kod nemikrocelularnog karcinoma pluća, od 52 gotovo bez iznimke vrlo teška slučaja, na završetku studije u lipnju 2009. bilo je živo osam pacijenata – četiri bez bilo kakvih znakova bolesti, troje sa stabilnom bolešću, a kod jednog pacijenta bolest se proširila. Detaljnija analiza podataka pokazuje da je preživljavanje oboljelih s uznapredovalom bolešću kod korisnika ovih preparata također daleko bolje nego kod bolesnika koji imaju samo standardnu onkološku terapiju. Primjerice, u najproširenijem 4. stadiju bolesti (s udaljenim metastazama, najčešće u mozgu, jetri i nadbubrežnim žlijezdama), gdje - prema jednom relevantnom američkom istraživanju – četiri godine od postavljanja dijagnoze doživi samo dva posto bolesnika, četiri godine preživljava 18 posto korisnika intenzivne mikoterapije!

Intenzivnija i dulja upotreba preparata iz gljiva daje i bolje kratkoročne i dugoročne efekte i kod mikrocelularnog i kod nemikrocelularnog karcinoma: dok su npr. u roku od 24 mjeseca umrli svi oboljeli od nemikrocelularnog karcinoma koji su koristili masivne doze ekstrakata iz ljekovitih gljiva u trajanju od samo 30 do 40 dana, na kraju tog razdoblja bilo je živo više od 20 posto onih koji su intenzivnu mikoterapiju uzimali 50 do 60 dana; od pacijenata koji su mikoterapiju koristili 70 do 100 dana bilo je živo njih gotovo 40 posto, a od onih koji su je koristili 110 i više dana oko 60 posto. Na duljinu života i opće preživljenje pozitivno je utjecalo i dodatno povremeno korištenje preparata "Agarikon" nakon intenzivne mikoterapije.

Usavršen protokol

Prikazani rezultati mikoterapije raka pluća s preparatima iz ljekovitih gljiva poduzeća Dr Myko San postignuti su sredstvima i znanjem raspoloživima u razdoblju od početka 2004. do sredine 2007. godine. Danas je taj mikoterapijski protokol znatno usavršen: umjesto 40 do 60 dana sada se korisnicima predlaže prosječno trajanje intenzivne mikoterapije od 60 do 100 dana, doziranje "Agarikona" se u određenim slučajevima udvostručuje, razvijen je i koristi se i novi, još efikasniji preparat "Agarikon plus". Također se nakon intenzivne mikoterapije – koja se zbog neškodljivosti može i ponavljati ako je nužno – preporučuje i mikoterapija održavanja, obično po jedan "Agarikon plus" svaka tri mjeseca.

Budući da je Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva prvi hrvatski i europski proizvođač preparata iz ljekovitih gljiva, i u svjetskom vrhu na tom području – ovom je poduzeću ukazana posebna čast da bude domaćin i glavni organizator 6. međunarodne znanstvene konferencije o ljekovitim gljivama. Konferencija je održana u Zagrebu u rujnu 2011. godine, a na njoj je sudjelovalo 150 znanstvenika iz 38 zemalja, koji su prezentirali više od 12 novih znanstvanih istraživanja na tom području.

• Više informacija možete potražiti na www.zdravljeizgljiva.hr i www.myko-san.com, a prodaja je u Zagrebu, Miramarska 109, tel/fax 01 466 0095.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
08. travanj 2024 07:59