Izbor za najbolji EU projekt 2020

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

Zagreb, 27. travnja 2020. godine

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

„Izbor za najbolji EU projekt 2020“

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Izbor za najbolji EU projekt 2020” (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o. i njegovog izdanja Jutarnji list.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 10.5.2020. godine na portalu www.jutarnji.hr

2. Nagradni natječaj

2.1. Nagradni natječaj organizira se na portalu www.jutarnji.hr u razdoblju od 10.5.2020. godine do 1.10.2020. godine.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju županije i Županijske razvojne agencije na području Republike Hrvatske. Svaka županija, odnosno županijska razvojna agencija, može nominirati više EU projekata koji se provodeni na području županije ili projekte koje je provelo trgovačko društvo i/ili institucija sa sjedištem na području županije, ali isključivo projekte u kojima je županija ili Županijska regionalna agencija nositelj ili partner projekta. Nominacija jednog projekta po svakoj županiji pokrivena je sudjelovanjem Hrvatske zajednice županija, ako županija želi nominirati više projekta, za sudjelovanje je potrebno uplatiti Organizatoru iznos od 3.000,00 kn + PDV po svakoj dodatnoj nominaciji.

U Izboru sudjeluju svi EU projekti provedeni i/ili završeni u 2018. i 2019. godini.

2.3. Prijave za nagradni natječaj se dostavljaju putem obrasca za nominaciju projekta koji će se nalaziti na stranici www.jutarnji.hr. Nominacija projekta treba sadržavati sljedeće elemente: projekt predložen od strane županijske razvojne agencije (naziv projekta); lokacija; datum početka i završetka projekta; nositelji/partneri na projektu; cilj projekta; što projekt čini uspješnim; što je projektom ostvareno (rezultati projekta); koristi koje su županija i cjelokupna država ostvarile projektom; ukupna vrijednost projekta; iznos isplaćenih bespovratnih sredstava; vlastita sredstva i kontakt osoba zadužena za provedbu projekta (e-mail adresa i telefon/mobitel). Uz obvezne podatke iz obrasca kandidati mogu učitati ili poslati poveznice na najviše pet dokumenata kako bi istaknuli i prikazali prednost prijave.

2.4. Razdoblje podnošenja prijava na natječaj je od 10.5.2020. godine do 10.6.2020. godine. U konkurenciji za osvajanje nagrade sudjeluju svi prijavljeni koji su potpuno i ispravno ispunili prijavnicu i prijavili projekt do 10.6.2020. godine u 23:59 sati.

2.5. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od predstavnika Hanza Media d.o.o., predstavnika Hrvatske zajednice županija, predstavnika Ureda Europskog parlamenta u Zagrebu i predstavnika projekta Župan.hr. Između dostavljenih projekata, žiri će prema kriterijima ocjenjivanja, izabrati 20 najboljih projekata, koji ulaze u drugi krug. Drugi krug izbora provodi se u razdoblju od 20.6.2020. godine do 1.10.2020. godine. U drugom krugu žiri će od 21 finalista izabrati pobjednike (prva tri mjesta) u četiri kategorije:

- Doprinos znanosti i inovacijama

- Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici

- Doprinos prekograničnoj suradnji

- Doprinos poduzetništvu.

Odluka žirija je konačna.

2.6. Nositelji projekata - dobitnici nagrada po izboru žirija bit će objavljeni početkom listopada 2020. godine na tradicionalnim Danima regionalnoga razvoja i EU fondova.

2.7. Nagradni fond čine plakete za prvo, drugo ili treće mjesto u svakoj od kategorija.

2.8. Prijave na natječaj koje pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.

2.9. Dobitnici nagrada pristaju na objavu članka o osvojenim nagradama te objavu fotografija i njihovih osobnih podataka u tiskanim i digitalnim izdanjima Hanza Medije te društvenim mrežama Hanza Medije.

3. Preuzimanje nagrade

    1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješten o osvajanju nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača.
    1. Dobitnik preuzima nagradu na tradicionalnim Danima regionalnoga razvoja i EU fondova na lokaciji koju odredi Priređivač, a koji će se održati početkom listopada 2020. godine. Dobitnik je dužan doći na Dane regionalnoga razvoja i EU fondova. Ukoliko Pobjednik nije u mogućnosti doći na Dane regionalnoga razvoja i EU fondova, potrebno je poslati izaslanika koji će umjesto njega preuzeti nagradu. Dobitnik će pisanim putem obavijestiti Priređivača o nemogućnosti dolaska na Dane regionalnoga razvoja i EU fondova i o imenu svog izaslanika, koji će u njegovo ime preuzeti nagradu. Ukoliko Dobitnik ne dođe na Dane regionalnoga razvoja i EU fondova i ne pošalje izaslanika, Dobitnik je dužan preuzeti nagradu u roku od 8 dana od Dana regionalnoga razvoja i EU fondova. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu niti u dodatnom roku od 8 dana od eventa, gubi na nju pravo.
    2. Dobitnik pristaje biti fotografiran na Danima regionalnoga razvoja i EU fondova te pristaje da se njegovo ime i prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Hanza Medije i projekta Župan.hr. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima.

4. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

4.1. Podatke iz točke 2.3. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

4.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

4.4. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

- Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

- Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;

- U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

- Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

4.5. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medije d.o.o. i s njome povezanih društava.

4.6. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

5. Troškovi

5.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

5.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

6. Posebne situacije

6.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

7. Rješavanje sporova

7.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

7.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

8. Stupanje na snagu

8.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.jutarnji.hr dana 10.5.2020. godine.

8.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković, članica uprave

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
26. svibanj 2024 08:45