NAGRADNI NATJEČAJ

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom „2020 Student DIGI Award“

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi: Zagreb, 17. siječnja 2020. godine

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „2020 Student DIGI Award” (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o. i njegovog izdanja Jutarnji list.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 21.01.2020. godine na portalu www.jutarnji.hr

2. Nagradni natječaj

2.1. Nagradni natječaj organizira se na portalu www.jutarnji.hr u razdoblju od 21.01.2020.g. do 21.02.2020. godine.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju studenti i učenici te timovi studenata i učenika koji prijavljuju studentske ili učeničke projekte u sklopu programa „2020 Student DIGI Award“. Na nagradni natječaj mogu se prijaviti sva inovativna rješenja. Glavno preporučeno područje su digitalne transformacije, robotika, „smart city“ i „smart villages“ rješenja, primjene strojnog učenja i umjetne inteligencije, ostala preporučena područja su zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio- ekonomija, moderno obrazovanje, turizam te edukacija. Na nagradni natječaj mogu se prijaviti aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost na tržištu, što uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda. Inovacije mogu uključivati inovativne proizvode, tehnologije i/ili inovacije vezane uz pružanje usluga.

2.3. Prijave za nagradni natječaj se dostavljaju putem prijavnice dostupne na ovoj stranici i pošalju svoje osobne podatke (ime, prezime, broj telefona, datum rođenja, e-mail, naziv škole ili fakulteta). Ukoliko prijavitelj nije punoljetan uz prijavu je potrebno dostaviti i pisanu privolu roditelja ili zakonskog skrbnika za sudjelovanje u nagradnom natječaju (učitati fotografiju privole roditelja). Prijavitelji putem obrasca dostavljaju i tražene podatke o prijavljenom projektu: zašto ste se prijavili na Student DIGI Award 2020, u kojem sektoru/industriji razvijate vašu inovaciju, kratki opis inovacije, način na koji planirate plasirati vaš proizvod i kako ćete održati profitabilnost te učitati prezentaciju proizvoda. Natječajna dokumentacija je dostupna na stranici www.jutarnjilist.hr/studentaward2020.

2.4. U konkurenciji za osvajanje nagrade sudjeluju svi prijavljeni koji su ispunili prijavnicu i prijavili projekt do 21.02.2020. godine u 23:59 sati.

2.4. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media d.o.o. i nezavisnih stručnjaka. Između dostavljenih projekata žiri će prema kriteriju inovativnosti izabrati minimalno 1, a maksimalno 3 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

2.5. Imena i prezimena dobitnika nagrade po izboru žirija biti će objavljena dana 18.03.2020.g. na Velikoj digitalnoj konferenciji u Zagrebu i portalu www.jutarnji.hr.

2.6. Nagradni fond čini nagrada u ukupnom novčanom iznosu od 50.000 kn. Ovisno o odluci žirija nagradni fond može biti podijeljen između maksimalno 3 najbolja projekta (1-3 dobitnika ovisno o inovativnosti prijavljenih projekata. Prijaviteljima najboljih projekata omogućit će se i nefinancijska podrška koja uključuje mentorsku i konzultantsku podršku od strane ZICER-a.

Deset najboljih projekata i inovatora biti će predstavljeno u tiskanom i digitalnom izdanju Jutarnjeg lista. Predstavnik najboljeg projekta imati će mogućnost sudjelovati u jednom od panela u sklopu prateće konferencije u organizaciji Hanza Medije i zastupnika u Europskom parlamentu Valtera Flega.

2.7. Prijave i radovi na natječaj koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.

2.8. Dobitnici nagrada pristaju na objavu članka o osvojenim nagradama te objavu fotografija i njihovih osobnih podataka u tiskanim i digitalnim izdanjima Hanza Medije te društvenim mrežama Hanza Medije.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, učenici osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj te studenti fakulteta u Hrvatskoj. U nagradnom natječaju mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina uz pristanak roditelja ili zakonskog skrbnika. Sudionici nagradnog natječaja mlađi od 18 godina uz prijavu za nagradni natječaj dužni su poslati (učitati uz prijavni obrazac) i privolu koju ispunjava roditelj ili zakonski skrbnik te time daje svoj pristanak da dijete sudjeluje u nagradnom natječaju i da se njegovi/njezini osobni podaci objave u izdanjima Hanza medije.

3.2. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješten o osvajanju nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetan obvezan je u roku od 2 dana od dostave obavijesti o osvajanju nagrade dostaviti Priređivaču original privole roditelja ili zakonskog skrbnika za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Ukoliko dobitnik ne dostavi privolu roditelja ili zakonskog skrbnika gubi pravo na nagradu.

4.2. Dobitnik preuzima nagradu dana 18.03.2020.g. na Velikoj digitalnoj konferenciji na lokaciji koju odredi Priređivač. Dobitnik je dužan doći na Veliku digitalnu konferenciju. Ukoliko Pobjednik nije u mogućnosti doći na Veliku digitalnu konferenciju potrebno je poslati izaslanika koji će umjesto njega preuzeti nagradu. Dobitnik će pisanim putem obavijestiti Priređivača o nemogućnosti dolaska na Veliku digitalnu konferenciju i o imenu svog izaslanika, koji će u njegovo ime preuzeti nagradu. Ukoliko Dobitnik ne dođe na Veliku digitalnu konferenciju i ne pošalje izaslanika, Dobitnik je dužan preuzeti nagradu u roku od 8 dana od Velike digitalne konferencije. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu niti u dodatnom roku od 8 dana od eventa, gubi na nju pravo.

4.3. Dobitnik pristaje biti fotografiran na Velikoj digitalnoj konferenciji te pristaje da se njegovo ime i prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Hanza Medije.

4.4. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.5. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.4. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

- Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

- Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;

- U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

- Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.5. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medije d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.6. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.jutarnji.hr dana 21.01.2020. godine.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković, članica uprave

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
15. svibanj 2024 23:23