Od ožujka 2024.

Udvostručuje se broj obitelji koje će imati pravo na doplatak za djecu, a i iznosi se povećavaju

Po novom, naknada će se dodjeljivati po kategorizaciji u pet razreda umjesto dosadašnjih tri

Pelene, vlažne maramice, kremice, bodiji, pidžame, čarapice, kolica, nosiljke, bočice, hrana za bebe. Potom igračke, bojice, flomasteri, papiri, bojanke, dječje knjige, lopte i rekviziti za djecu predškolske dobi. Školske torbe i pernice, bilježnice, olovke, gumice, škare, ljepilo, kalkulator, knjige, laptop ili tablet, kvalitetne tenisice i oprema za tjelesni za školsku djecu. Potom naši najmlađi postanu tinejdžeri, što znači da im trebaju kozmetika, odjeća koja im se sviđa, mobitel, pretplate na streaming servise, sportska oprema, izvannastavne aktivnosti i članarine, ali i uobičajene školske potrepštine. A svemu tome još treba pridodati i lijekove, preparate za higijenu, poklone za blagdane, iznose za školske izlete.

Pokrivanje dijela troškova

Baš zato brojne države, među kojima je i Hrvatska, roditeljima isplaćuju doplatak za djecu, novčanu potporu kojoj je primarni cilj da pokrije dio troškova odgoja i skrbi o djeci. Kako su troškovi života posljednjih godina značajno i osjetno rasli, Hrvatski sabor je nedavno donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, koji stupa na snagu i primjenjuje se 1. ožujka 2024. te donosi brojne promjene i novosti u ovaj sustav.

Cilj Izmjena i dopuna Zakona o doplatku za djecu je proširiti broj korisnika ovog obiteljskog davanja te dovesti do pravednije distribucije novčane pomoći, kao i povećati iznos doplatka za djecu. Navedeno će se postići podizanjem dohodovnog cenzusa sa 70 posto proračunske osnovice (309,01 eura) na 140 posto proračunske osnovice (618,02 eura). Pojednostavljeno, to znači da će gornja granica prihoda po osobi u obitelji koja želi primati doplatak za djecu iznositi 618 eura. Osim što je povećan proračunska osnovica, uvedeno je pet dohodovnih razreda umjesto dosadašnja tri.

image
/Hanza Media

Obitelji u prvom razredu dobivat će doplatak od 61,80 eura po djetetu, što je ujedno i najveći iznos ove naknade, dok će u posljednjem razredu – u kojem prihod po članu iznosi maksimalno 618,02 eura - iznos biti duplo manji, oko 30 eura.

Dohodovni razredi po kojima će se određivati visina doplatka za djecu

1. razred

Obitelji u kojima prosječni mjesečni dohodak po članu obitelji ne prelazi 88,29 eura imat će pravo na doplatak za djecu od 61,80 eura po djetetu. Dosad je najviši iznos doplatka bio gotovo upola niži (39,73 eura). No, dohodovni cenzus za ovu skupinu i dalje je vrlo nizak, pa će ovakav iznos doplatka u pravilu ostvarivati djeca u obiteljima primatelja socijalne pomoći jer četveročlana obitelj u kojoj radi samo jedan roditelj i ima minimalnu plaću već premašuje propisani cenzus.

2. razred

Za djecu u obiteljima u kojima prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva iznosi od 88,30 do 176,58 eura doplatak za djecu će iznositi 55,18 eura po djetetu. U sadašnjem sustavu postoje samo tri dohodovne skupine, a druga se skupina sada odnosi na obitelji s prosječnim mjesečnim dohotkom od 72 do 148,60 eura po članu obitelji. Za njih doplatak sada iznosi 33,11 eura.

3. razred

Obitelji u kojima prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva iznosi od 176,59 do 264,86 eura mogu računati na doplatak za djecu u visini od 48,56 eura po djetetu. Prema važećim propisima, u trećoj (i posljednjoj) dohodovnoj skupini nalaze se obitelji u kojima mjesečni dohodak iznosi između 148,6 i 309,01 eura po članu, a doplatak iznosi 26,49 eura po djetetu.

4. razred

Kućanstva koja mjesečno zarađuju između 264,87 i 441,44 eura po članu obitelji imat će za svako dijete pravo na doplatak od 39,73 eura. On u cent odgovara sadašnjoj najvišoj mogućoj svoti doplatka, dok će se po novom sustavu nalaziti među najnižim propisanim iznosima.

5. razred

Na najmanji iznos doplatka za djecu od 30,90 eura po djetetu moći će računati obitelji u kojima mjesečni dohodak iznosi između 441,45 i 618,02 eura po članu kućanstva. Oni koji zarađuju više od toga neće imati pravo na doplatak za djecu.

Iz Vlade RH očekuju da će povećanje dohodovnog cenzusa i uvođenje dodatna dva razreda rezultirati time da će doplatak za djecu umjesto dosadašnjih 246 tisuća djece koristiti njih gotovo 512 tisuća, a sveukupni godišnji iznos koji se ulaže u ovo davanje u idućoj bi godini trebao narasti sa 173 na 262 milijuna eura.

image
/Hanza Media

Predloženom odredbom Zakona definira se i mogućnost "produženog" korištenja prava na doplatak za djecu u skladu s pravom na školovanje učenika s teškoćama u razvoju prema posebnim propisima. Naime, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je pravo učenika s višestrukim teškoćama da pohađaju osnovnoškolski odgoj i obrazovanje do 21. godine života. Odredbom se propisuje da za dijete koje se školuje u skladu s posebnim propisima o školovanju djece s teškoćama u razvoju, doplatak za djecu pripada i nakon navršene određene životne dobi odnosno najduže do 21. godine života.

Pojednostavljivanje procesa

Novost je i da se uvodi i takozvani inkluzivni dodatak.

Zakonom o inkluzivnom dodatku će se četiri postojeća prava koje korisnici ostvaruju temeljem utvrđenog invaliditeta objediniti u pravo na inkluzivni dodatak. To su pravo na osobnu invalidninu, koje se ostvaruje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pravo na doplatak za pomoć i njegu, koje se ostvaruje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pravo na doplatak za dijete u uvećanom iznosu, koje se ostvaruje temeljem oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta sukladno Zakonu o doplatku za djecu i pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom, koje se ostvaruje temeljem Zakona o tržištu rada.

Cilj objedinjena nekoliko naknada je smanjenje birokracije te broja procedura koje korisnici moraju proći te generalno pojednostavljenje cijeloga procesa. Osnovica inkluzivnog dodatka koji obuhvaća postojeće četiri naknade iznosit će 120 eura. Niti jedan korisnik od sadašnjih 147 tisuća neće dobiti manji mjesečni iznos kroz inkluzivni dodatak nego što je dobivao do sada, a prihod za sve sadašnje korisnike rast će za minimalno 50 do 100 i više posto. U proračunu za 2024. za isplatu inkluzivnog dodatka predviđeno je 506 milijuna eura, što je dvostruko više nego što se sada isplaćuje na ime četiriju naknada.

Kroz inkluzivni dodatak će se obuhvatiti postojeće četiri naknade, a njegova osnovica će iznositi 120 eura.

U prijedlogu novog Zakona izmijenjene su i pojedine ‘tehnikalije‘ – termin "bračni drug" zamijenjen je rječju "roditelj", a specificirani su i pojmovi koji se vežu uz osobe koje nad djecom ostvaraju roditeljsku skrb (a nisu im roditelji) radi usklađivanja s posebnim propisom kojim se uređuju obiteljski odnosi. Također, u slučajevima podijeljenoga skrbništva pravo na doplatak za djecu ide roditelju na čijoj je adresi prijavljeno prebivalište djeteta.

image
/Shutterstock

Kazne između 130 i 1.320 eura

Novost je da će i radi olakšavanja podnošenja i rješavanja zahtjeva korisnika Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje s Hrvatskom poštom ugovoriti obavljanje poslova zaprimanja zahtjeva i dokumentacije u vezi s rješavanjem o pravu na doplatak za djecu. To znači da će korisnici moći podnositi zahtjeve za doplatak za djecu u svim hrvatskim poštanskim uredima. Nadalje, radi ažurnosti u rješavanju o pravima na doplatak za djecu omogućava se rješavanje o pravu u bilo kojoj područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje bez obzira na prebivalište korisnika, a tu je, kao i do sada, sustav e-Građani za brže i lakše podnošenje e-Zahtjeva za doplatak za djecu.

Postupci za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, pokrenuti do 31. prosinca 2023. koji su u tijeku, dovršit će se prema odredbama trenutno važećeg Zakona o doplatku za djecu, a zahtjevi podneseni u razdoblju od 1. siječnja do 29. veljače 2024., riješit će se prema odredbama novoga Zakona.

Novost je da će radi olakšavanja podnošenja i rješavanja zahtjeva korisnika HZMO i Hrvatska pošta ugovoriti obavljanje poslova zaprimanja zahtjeva i dokumentacije u vezi s rješavanjem o pravu na doplatak za djecu.

Uređeni su i iznosi novčanih kazni za građane, zaposlenike nadležnih tijela i banke koji naprave prekršaje vezane za doplatak za djecu. Konkretno, za građane će one će iznositi između 130 i 1.320 eura, a dobivat će ih oni koji ostvare pravo na doplatak za djecu na osnovi neistinitih i netočnih podataka ili ne prijave u propisanom roku svaku promjenu koja utječe na gubitak prava na doplatak za djecu ili na smanjenje svote doplatka za djecu.

image
/Shutterstock

Kazne će ići i odgovornim osobama nadležnoga tijela državne uprave ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, odnosno drugoga nadležnog tijela ili pravne osobe i fizička osoba koje Zavodu uskrate dostavu ili stavljanje na raspolaganje podataka, a oni će prekršaje platiti u iznosu od 190 do 660 eura. Banke koja obavljaju platni promet u Republici Hrvatskoj kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.300 do 13.300 eura ako na zahtjev Zavoda ne vrate doplatak za djecu nakon smrti korisnika ili djeteta, ako vlastita potraživanja namiruje iz sredstava doplatka za djecu ili ako na zahtjev Zavoda ne da podatke o drugoj osobi koja je raspolagala sredstvima za doplatak za djecu. Odgovorna osoba nadležnog tijela socijalne skrbi kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 190 do 660 eura ako u propisanom roku ne izvijesti Zavod da korisnik doplatak za djecu ne koristi za uzdržavanje i odgoj djece ili ako ne donese odluku o imenovanju posebnog skrbnika za isplatu doplatka za djecu i o tome ne izvijesti Zavod.

Sve u svemu, povećanje iznosa doplatka za djecu ima za cilj značajno unaprijediti status budućih korisnika pružajući im veću financijsku stabilnost i podršku u uzdržavanju djece. Proširenje kruga korisnika doplatka omogućava da više obitelji koje se suočavaju s financijskim izazovima ostvari tu pomoć, što stvara povoljnije uvjete za odgoj djece.

image
/Hanza Media

Osim toga, ovo povećanje ima pozitivan utjecaj na pronatalitetna kretanja i upravo je to, uz poboljšavanje uvjeta života pojedinačnim obiteljima, dugoročni cilj novog Zakona.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2022. godini je u odnosu na prethodnu godinu broj živorođene djece pao za 7,2 posto, odnosno rođeno je 2 625 djece manje nego u 2021. godini. Ukupan broj rođenih u 2022. bio je 34 027 djece.

Povećanje financijske potpore obiteljima može potaknuti veću sigurnost i povjerenje kod roditelja, što može rezultirati većom željom za proširenjem obitelji. Stvaranje povoljnijih financijskih uvjeta za obitelji put je prema osiguranju bolje budućnosti za djecu i podizanje svijesti o važnosti podrške obiteljima u društvu.


Sponzorirani sadržaj nastao u suradnji Native Ad Studija Hanza Medije i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
26. travanj 2024 21:55