Obavijest o provedbi elektroničke javne dražbe - poslovna zgrada u Kastvu

HPB d.d.

Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14) te članka 247. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17), povodom zahtjeva za prodaju kojeg je dostavio Trgovački sud u Rijeci poslovni broj ST-386/2021 u stečajnom postupku nad dužnikom CEDAR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PRERADU DRVA U STEČAJU, Kastav, Istarska cesta 1, OIB: 17113221373, zastupanom po stečajnom upravitelju, radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv za prodaju nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika upisane pri Općinskom sudu u Rijeci, Zemljišnoknjižnom odjelu Rijeka, katastarska općina Kastav:

- kč. br. 3283/1, POSLOVNA ZGRADA BR. 1 I DVORIŠTE U UL. ISTARSKA CESTA površine 2092 m², i to dvorište površine 1692 m², i poslovna zgrada Kastav, Istarska cesta 1 površine 400 m², i kč. br. 3283/2 POLASIJA šuma površine 17 m², k. o. 324574 Kastav, upisano u zk. ul. 4775. Nekretnina se nalazi na adresi Istarska cesta 1, Kastav. Nekretnina je slobodna od osoba. Stvari u poslovnoj zgradi se prodaju s nekretninom.

Prodaju provodi Financijska agencija elektroničkom javnom dražbom sukladno Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi Klasa: O/110-10/22-01/1658, Ur. br.: 07-01-22-9.

Prva elektronička javna dražba počinje 06. 12. 2022. godine u 15:00:00 sati. Elektronička javna dražba završava 01. 03. 2023. godine u 08:59:59 sati. Ponude u prvoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 15. 02. 2023. godine s početkom u 09:00:00 sati do 01. 03. 2023. godine u 08:59:59 sati.

Ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produživat će se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude.

Uvjeti prodaje:

Iznosi izraženi u eurima su obračunati po fiksnom tečaju konverzije
1 EUR = 7,53450 HRK i isključivo su informativnog karaktera.

Utvrđena vrijednost predmeta prodaje:
13.073.445,22 kn/1.735.144,37 €

Prodajna cijena, plaćanje poreza i pristojbi u vezi s prodajom:

Na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi predmet prodaje ne može se prodati ispod iznosa od 9.805.083,92 kn/1.301.358,27 €. Poreze i pristojbe u vezi s prodajom dužan je snositi kupac.

Početna cijena za nadmetanje:

9.805.083,92 kn/1.301.358,27 €

Iznos dražbenog koraka:

20.000,00 kn/2.654,46 €

Iznos, rok i način uplate jamčevina:

U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu u iznosu od 1.307.344,52 kn/173.514,44 €.

Od uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj do navedenog roka za uplatu jamčevine, potrebno je uplatiti jamčevinu u naznačenom iznosu u eurima. Jamčevina se uplaćuje od dana objave ovog poziva te na računu Agencije mora biti evidentirana najkasnije 06. 02. 2023. godine. Uplate evidentirane na računu Agencije nakon 06. 02. 2023. neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779, Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35. Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate. Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u Opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.

Ova elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim identifikatorom (identifikator nadmetanja) broj: 41145.

Razgledavanje nekretnine moguće je uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na broj 091/173-3859.

Rok za plaćanje kupovnine je 30 dana.

Detaljni podaci o servisu e-Dražba dostupni su na mrežnim stranicama Financijske agencije (www.fina.hr).

image

HPB d.d.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
27. studeni 2023 02:49