Poziv na iskazivanje interesa za kupnju potraživanja banke

Građevinsko zemljište u širem centru grada Zagreba

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 (u daljnjem tekstu: Banka), objavljuje poziv na iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke.

Predmet prodaje je potraživanje Banke osigurano založnim pravom na nekretninama:

- Građevinsko zemljište u širem centru grada Zagreba, površine 2.332,00 m², s mogućnošću bruto gradnje 22.167,90 m²
- Dva stana u Dubrovniku, površine 57,57 m² i 78,75 m²

Početna minimalna cijena: 18.250.000,00 HRK
Rok za dostavu ponuda: 04.10.2021. godine

Svi zainteresirani pozivaju se obratiti Banci pisanim putem na adresu:

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Sektor upravljanja naplatom
Direkcija restrukturiranja i naplate za gospodarstvo
Strojarska 20/20. kat, 10 000 Zagreb
S naznakom „Prodaja potraživanja - Iskaz interesa za otkup potraživanja“

Iskaz interesa moguće je dostaviti i elektronskom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz naknadnu dostavu originalne dokumentacije na gore navedenu adresu do 04.10.2021. godine.

Svi zainteresirani Ponuditelji mogu se obratiti Banci i dostaviti ponudu zaključno s danom 04.10.2021. godine, nakon čega će se, s Ponuditeljima prema odabiru Banke, potpisati ugovor o povjerljivosti podataka.

Ponude se podnose u pisanom obliku te trebaju sadržavati iznos, naziv ponuditelja, način i rok plaćanja kupoprodajne cijene.

Ponude također trebaju sadržavati naznaku plaća li se kupoprodajna cijena iz vlastitih izvora kao i izjavu Ponuditelja o upućenosti s obvezama kupca potraživanja sukladno Odluci o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke.

Ponude u ime i za račun treće osobe (uključujući posrednike/savjetnike) razmatrat će se samo uz priloženu punomoć za zastupanje te uz naznaku sredstava iz kojih bi bila uplaćena kupoprodajna cijena.

Ponudi je potrebno priložiti potvrdu o izvršenoj uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu 1.000.000,00 HRK.

Uplatu je potrebno izvršiti na račun HPB d.d. broj:

IBAN HR46 2390 0011 0700 0002 9, Model 00,
Poziv na broj 2609256-001, uz opis plaćanja: “Jamstvo za ozbiljnost ponude za kupnju potraživanja DRNG“

Umjesto uplate Jamstva za ozbiljnost ponude, Ponuditelj može predati neopozivu i bezuvjetnu garanciju banke plativu bez prigovora i na prvi poziv.

Sve ponude podnesene nakon 04.10.2021. godine bit će isključene iz odabira, a uplaćene jamčevine povodom nepravovremenih ponuda odmah se vraćaju Ponuditeljima.

Uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude naplatit će se ukoliko odabrani Ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o prodaji (ustupu) potraživanja najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimljene obavijesti o prihvatu ponude i/ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku navedenom u ugovoru.

Ostalim Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude bit će vraćeno po završetku procesa odnosno u 3 radna dana od obavijesti o izboru najpovoljnije ponude.

U slučaju prihvata ponude, iznos uplaćen na ime jamstva za ozbiljnost ponude uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelji nemaju pravo na obračun kamata na uplaćeni iznos jamstva za ozbiljnost ponude.

Banka će prilikom razmatranja zaprimljenih ponuda ujedno razmatrati i financijsku sposobnost ponuditelja kao i sukladnost istih s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te u tu svrhu može zatražiti dodatnu dokumentaciju od ponuditelja.

Sve troškove vezano za iskaz interesa te ponudu u cijelosti snosi sam Ponuditelj.

U slučaju primitka zadovoljavajuće ponude, Banka će s najpovoljnijim Ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji potraživanja.

Dostava ponude ne obvezuje Banku na sklapanje ugovora o prodaji potraživanja.

Banka zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te se ovime ni na koji način ne obvezuje da će postupak prikupljanja i analize ponuda za kupnju potraživanja Banke rezultirati ugovaranjem poslovnog odnosa s potencijalnim Ponuditeljima.

image
HPB 30 godina
Nsisko
Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
22. listopad 2021 02:39