PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom „Uzmi svoj dio sunca“

ENNA Opskrba d.o.o., Gospodarska zona Vukovar 13, Vukovar, OIB: 61700516273 (u daljnjem tekstu: Organizator) donosi: Zagreb, 30. kolovoza 2023. godine

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom

„Uzmi svoj dio sunca“

1. Predmet Pravila

1.1. ENNA OPSKRBA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Uzmi svoj dio sunca“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva ENNA OPSKRBA i njegovih usluga.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 4.9.2023. godine na portalu jutarnji.hr.

2. Nagradni natječaj

2.1. Nagradni natječaj organizira se na portalu jutarnji.hr u razdoblju od 4.9.2023. od 12 sati do 3.11.2023. godine do 23:59 sati.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su vlasnici nekretnine (stan ili kuća) te se putem postavljene kontakt forme prijave na natječaj i prihvate Pravila nagradnog natječaja u razdoblju od 4.9.2023. od 12h do 3.11.2023. godine do 23:59 sati. Za prijavu na nagradni natječaj potrebno je ispuniti kontakt obrazac sa sljedećim osobnim podacima (ime i prezime, županija nekretnine, da li je nekretnina koju prijavljujete zgrada ili kuća, e- mail adresa, broj telefona), te napisati zašto baš oni trebaju osvojiti nagradu. Natjecatelj prijavom na nagradni natječaj potvrđuje da prijavljena nekretnina ima krov na koji se može postaviti solarna elektrana.

Moguće je prijaviti se samo unosom svih podataka u kontakt obrazac s odgovorom na nagradno pitanje.

Po slanju ispunjenog kontakt obrasca s odgovorom na nagradno pitanje svatko tko se prijavio na natječaj dobit će automatiziranu poruku sa potvrdom prijave i uputama o daljnjem tijeku natječaja.

Organizator će po primitku valjanih prijava kontaktirati sve prijavljene i prikupiti sve potrebne podatke o nekretnini potencijalnog natjecatelja, te potom izraditi neobvezujuću ponudu za realizaciju solarne elektrane. Neobvezujuće ponude će biti izrađene samo za one prijavljene nekretnine kod kojih postoje uvjeti za postavljanje solarne elektrane, a što će utvrditi stručni suradnik za solarne elektrane Organizatora temeljem obavljenog razgovora s natjecateljem.

2.2. Odabir dobitnika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva ENNA Opskrba d.o.o ili njegovog povezanog društva. Između dostavljenih imena prijavljenih žiri će prema kriteriju kreativnosti izabrati 3 dobitnika.

2.3. Ime i prezime dobitnika nagrade po izboru žirija biti će objavljena na web portalu jutarnji.hr dana 17.11. 2023. godine nakon 12 sati.

2.4. Nagrade su sljedeće:

1. nagrada - 100% popusta, odnosno besplatna solarna elektrana

2. nagrada - 50% popusta na solarnu elektranu

3. nagrada - 25% popusta na solarnu elektranu

Organizator će sa dobitnicima nagrade potpisati Ugovor o kupoprodaji i instalaciji fotonaponskog sustava.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske koji su vlasnici nekretnine koju prijavljuju na natječaj i odgovorni su da nekretnina ima uvjete za postavljanje solarne elektrane na svoj krov, odnosno da nekretnina posjeduje krov na koji se može postaviti solarna elektrana. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Organizatora kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnici nagrada bit će objavljeni u članku na portalu jutarnji.hr 17.11.2023. nakon 12h.

4.2. Dobitnici nagrada koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će obavješten putem maila i telefonski. Dobitnik će po zaprimanju obavijesti biti obaviješten o terminu i načinu realizacije nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu koju je dobitnik nagrade dostavio Organizatoru.

4.3. Ukoliko dobitnik ne dostavi sve potrebne podatke i dokumentaciju potrebnu za realizaciju ugradnje solarne elektrane, gubi pravo na nagradu.

4.4. Ukoliko dobitnik ne realizira s organizatorom svoju nagradu u roku od 6 mjeseci nakon objave dobitnika, gubi pravo na nagradu.

4.5. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom. Po realizaciji nagrade dobitnik nagrade potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.6. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu. Nagrada je neprenosiva.

5. Pravo Organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 4.1. Pravilnika Organizator prikuplja u svrhu provođenja nagradnog

natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Organizator (voditelj obrade osobnih podtaka ENNA Opskrba d.o.o.) se obvezuje obrađivati i štiti osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima.

Sudionik u nagradnom natječaju prihvaća Pravila te sudjelujući u natječaju, prihvaća i odobrava obradu osobnih podataka (ime i prezime, kontakt podaci i podaci o nekretnini) u svrhu održavanja i provođenja natječaja.

Osobni podaci sudionika-dobitnika pohranjuju se do ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni odnosno do preuzimanja nagrada ili rješavanja prigovora sudionika natječaja.

Sudionik može zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

- Pravo na pristup podacima i informacijama o obradi podataka, uključujući i kopiju osobnih podataka;

- Pravo na ispravak podataka;

- Pravo na brisanje podataka;

- Pravo na ograničavanje obrade;

- Pravo na prijenos podataka;

- Pravo na prigovor (kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelj obrade)

Osobni podaci Sudionika čuvat će se za vrijeme trajanja natječaja i rješavanja eventualnih prigovora sudionika.

Sudionik može u svakom trenutku u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Detaljnije informacije o obradi osobnih podataka dostupne su na:

https://www.enna.hr/storage/userfiles/files/enna-opskrba/2023/Informacije-o-zastiti-osobnih-podataka-01062023.pdf

6. Troškovi

6.1. Organizator nagradnog natječaja snosi sve troškove realizacije projekta ugradnje solarne elektrane, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Organizator može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu jutarnji.hr dana 4.9.2023. godine.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

ENNA opskrba d.o.o.

Nenad Ukropina, direktor

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
29. studeni 2023 10:29