ZLATNA BILANCA

Velika dodjela nagrada najboljim tvrtkama u 2021. godini

U četvrtak, 30. lipnja 2022. u KD Vatroslav Lisinski

Zlatna bilanca

U četvrtak 30. lipnja na HTV2 pratite uživo Zlatnu bilancu!

Financijska agencija utemeljila je 2009. nagradu Zlatna bilanca za najbolje hrvatske kompanije u 11 kategorija odnosno djelatnosti te za ukupno najbolju kompaniju u svim djelatnostima. Kako bi tvrtka uopće ušla u obzir za dodjelu Zlatne bilance, mora zadovoljiti osam kriterija, a oni su, u prvom redu, poslovanje svih 12 mjeseci tijekom godine za koju se radi izbor Zlatne bilance, kao i tijekom prethodnih 12 mjeseci, poslovanje s dobiti u dvije navedene godine, zaposlenost 20 i više radnika tijekom godine izbora te vrijednost temeljnog kapitala od 20 tisuća kuna. Preostala četiri kriterija za ulazak u izbor Zlatne bilance su da tvrtka ima vrijednost kapitala i rezervi jednaku ili veću od upisanog temeljnog kapitala u tekućoj godini, ukupan godišnji prihod od najmanje milijun kuna, udio poslovnih prihoda u ukupnim prihodima tvrtke od 80 posto te da im je vrijednost aktive najmanje 500 tisuća kuna krajem tekuće godine. Jedanaest kategorija ili djelatnosti u kojima se dodjeljuje Zlatna bilanca su poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo kao jedna kategorija, rudarstvo i vađenje, prerađivačka industrija, opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom, opskrba vodom s uklanjanjem otpadnih voda, gospodarenjem otpada te sanacijom okoliša, građevinarstvo, trgovina, prijevoz i skladištenje, pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane, informacije i komunikacije te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti.

Ocjenjivanje i rangiranje tvrtki unutar svake od spomenutih kategorija Zlatne bilance odvija se prema 11 financijskih pokazatelja na temelju kojih se radi rangiranje tvrtki prema kvaliteti poslovanja. Riječ je o pokazateljima profitabilnosti imovine, vlastitog kapitala i neto profitne marže tvrtke, utvrđivanju koeficijenta njezine tekuće likvidnosti, odnosu duga i glavnice tvrtke, kao i koeficijenta zaduženosti te pokrića njezine imovine dugoročnim obvezama. Isto tako, analiziraju se, u grupi financijskih pokazatelja za Zlatnu bilancu, koeficijenti obrtaja ukupne imovine, obrtaja potraživanja i obveza prema dobavljačima te koeficijent ukupne ekonomičnosti. Dobiveni pokazatelji kvalitete poslovanja promatranih tvrtki u 11 kategorija ili djelatnosti zatim se ponderiraju za pet ključnih kriterija. Uz ponder kvalitete poslovanja za rangiranje tvrtki unutar spomenutih djelatnosti Fina uzima još tri pondera. Radi se o ponderima ranga broja zaposlenih u tekućoj godini, ranga veličine dobiti u tekućoj ili prethodnoj godini te rangu ocjene financijskog rejtinga po Fininoj metodologiji.

U konkurenciji za ukupnog pobjednika Zlatne bilance uvijek je 11 poduzetnika koji su pobjednici po područjima djelatnosti, a izbor ukupnog pobjednika odvija se po istovjetnoj metodi za dobivanje pobjednika po svakom od područja djelatnosti.

Prije tri godine Fina je u izbor Zlatne bilance nadodala još četiri dodatna priznanja. Riječ je o proglašenjima najuspješnije banke, najdugovječnijeg poduzetnika, najuspješnijeg novog poduzetnika i najvećeg poduzetnika po ukupnome prihodu. U suradnji s Hrvatskom narodnom bankom Fina trenutno razvija metodologiju izbora najuspješnije banke.

U obzir za nagradu najdugovječnijem poduzetniku dolaze tvrtke koje imaju najmanje 15 godina poslovanja iza sebe, s tim da u tome razdoblju nisu bili u stečaju ili u likvidaciji i uz ostvarene uvjete, među ostalim, redovitog predavanja financijskih izvješća, ostvarivanja dobiti u najmanje osam godini ako posluju 15 godina te barem jednog zaposlenog kroz spomenuto razdoblje.

Preduvjeti za ulazak u Finin izbor najuspješnijeg novog poduzetnika je osnivanje tvrtke najviše tri godine prije izbora, minimalno tri zaposlena i prihod od najmanje 500 tisuća kuna u posljednjoj godini prije izbora. U obzir dolaze samo privatne tvrtke, a rangiranje se provodi nakon analize pokazatelja povećanja zaposlenosti, investicija, udjela izvoza u ukupnome prihodu, ulaganja u zaštitu okoliša i stipendiranja učenika i studenata.

Za konkuriranje izbora najvećeg poduzetnika po ukupnome prihode tvrtke moraju ispunjavati kriterije isključivo privatnog vlasništva, ostvarene kumulativne dobiti u posljednjih pet godina, ostvarene dobiti u tekućoj i prethodnoj godini, povećanja prihoda u tekućoj u odnosnu na prethodnu godinu ili održavanja iste razine prihoda u promatranim godinama te zadržavanja istog broja radnika u dvama spomenutim godištima.

Priznanja u sklopu Finine Zlatne bilance dodjeljuju se nakon formiranja užeg izbora od po tri kandidata u spomenutim kategorijama, a nakon odabranih nominacija slijedi proglašenje po jednog pobjednika u svakoj kategoriji.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
22. ožujak 2023 12:35