TRI SCENARIJA

KAKVA KAZNA OČEKUJE ŠUNJERGU ZA UBOJSTVO RODITELJA? Mogao bi dobiti maksimalnu kaznu od 50 godina zatvora, ali u jednoj verziji u zatvor neće ni dana!

Tin Šunjerga (desno) i njegovi roditelji (u krugu)
 Facebook

Ni najveći pravni stručnjaci, bez obzira na to što su zakonski okviri o rasponu kazne po Kaznenom zakonu RH vrlo jasni, u ovo trenutku ne mogu sa sigurnošću reći koliko godina zatvora može dobiti 19-godišnji Tin Šunjerga koji je u mjestu Čista Velika ubio svojeg oca Marina i majku Silvanu i, štoviše, hoće li uopće biti osuđen, piše Slobodna Dalmacija.

- Iz medija smo dobili informaciju da je mlađi punoljetnik prijavljen za dva kaznena djela teškog ubojstva u stjecaju, odnosno da je roditelje lišio života na okrutan i podmukao način. Za ovo kazneno djelo zakonodavac je propisao kaznu zatvora od najmanje deset godina, a moguće je izreći i kaznu dugotrajnog zatvora koja ne može biti kraća od dvadeset godina, niti dulja od četrdeset godina.

Kako se radi o prijavi za dva kaznena djela, sud može izreći jedinstvenu kaznu u trajanju od pedeset godina - rekao nam je splitski odvjetnik Jadran Franceschi, koji je u svojoj dugogodišnjoj praksi branio ovakve i slične počinitelje teških kaznenih djela.

Stupanj okrutnosti

Neosporno je da će u ovom slučaju veliku ulogu odigrati sudski vještaci, naročito defektolog, psihijatar i psiholog, kojima će predmet Šunjerga biti dodijeljen. Od procjene njegova mentalnog stanja, razine ubrojivosti ili apsolutne neubrojivosti u trenutku dvostrukog ubojstva ovisit će hoće li Šunjerga uopće biti zatvorski kažnjen i koliko, te hoće li mu se uopće suditi pred Sudom za mladež (dakle kao maloljetniku) ili odrasloj osobi.

Sva nagađanja o tome radi li se u mladićevu slučaju o shizofreniji, narcisoidnom poremećaju i sličnim dijagnozama u ovom su trenutku samo - nagađanja.

- Da bi postojala obilježja kaznenog djela teškog ubojstva na okrutan način, mora se raditi o postupanju mlađeg punoljetnika koje doseže minimalni stupanj okrutnosti. To se utvrđuje konkretno u postupku i zavisi od svih okolnosti, patnji žrtve i načinu postupanja okrivljenog. Podmuklost podrazumijeva zloporabu povjerenja žrtve i njegovu bespomoćnost.

Ako sud ne prihvati takvu kvalifikaciju, radilo bi se o kaznenom djelu ubojstva u stjecaju, za što je propisana kazna od najmanje pet godina do dvadeset godina, a za to se može odmjeriti jedinstvena kazna u trajanju koje ne smije prijeći zbroj kazni i najveću mjeru kazne dugotrajnog zatvora.

Sud može i ublažavati kazne ispod propisanog minimuma, ako utvrdi postojanje takvih okolnosti. Kako se radi o mlađem punoljetniku koji nije navršio dvadeset jednu godinu života, moguće je primijeniti odredbe Zakona o sudovima za mladež, ako je počinjeno djelo u velikoj mjeri odraz okrivljenikove životne dobi, na primjer ako se zatraži mišljenje defektologa i sudskog vještaka koji bi utvrdio da u ponašanju dominira emocionalno nezrelo, povodljivo i nekritično ponašanje.

U tom slučaju maloljetnički zatvor može trajati najviše deset godina za teško ubojstvo u stjecaju - kazao nam je Franceschi.

Dakle, sud može Šunjergu tretirati kao maloljetnika i izreći mu kaznu do najviše deset godina zatvora (ako se dokaže da je djelo počinio kao emocionalno nezreo, povodljiv i nekritičan), može ga osuditi kao punoljetnika do pedeset godina zatvora ako se pokaže da je roditelje ubio svjestan svega, i može ga se osloboditi, odnosno uputiti na liječenje u psihijatrijsku ustanovu.

Procjena stručnjaka

Stalni sudski vještak, neuropsihijatar dr. Mijo Milas nam kaže: "To liječenje treba biti zatvorenog tipa gdje se mladićevo stanje evaluira svakih šest mjeseci i nije propisano vrijeme koliko se dugo počinitelj treba hospitalizirati. Osoba se iz psihijatrijske ustanove pušta na slobodu kada stručnjaci procijene da je njegovo stanje psihički dobro da može socijalno funkcionirati."

Ako bude osuđen kao maloljetnik, nakon odslužene jedne trećine kazne (za punoljetne je to nakon dvije trećine odslužene kazne) mladić može uz primjereno vladanje završiti na slobodi nakon nepune tri i po godine.

Ako bude neubrojiv, neće ni ići u zatvor, a ako mu se bude sudilo kao odrasloj i svojih postupaka svjesnoj osobi, tek tada se može govoriti o dugotrajnoj kazni koja se sada ne može ni nazreti, a kamoli izračunati, piše Slobodna.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
17. rujan 2021 12:33