RJEŠENJE ZA DUŽNIKE

DUŽNI STE DRŽAVI? Porezna uprava objavila upute kako do plaćanja duga na rate!

 Elvir Tabaković / CROPIX

Prošlog tjedna Sabor je donio Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba, kojim će biti omogućeno reprogramiranje naplate duga.

Porezna uprava danas je poslala obavijest u kojem građane detaljno savjetuje kako da taj dug i vrate.

Svrha je ovoga Zakona poreznim obveznicima - građanima, fizičkim osobama koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja na snagu Zakona i fizičkim osobama u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva omogućiti reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5 %, plaćanjem u mjesečnim obrocima na rok otplate, koji ovisno o visini poreznog duga, može biti najmanje do 36 mjeseci i najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata ili ako im to više odgovara, omogućiti otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom, stoji u obavijesti Porezne uprave.

Porezni dug u smislu Zakona jest dospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Porezni dug čine glavnica i kamate na dan podnošenja zahtjeva za otpis duga s osnove kamata uz istovremeno reprogrmiranje glavnice poreznog duga ili za otpis duga s osnovekamata uz plaćanje glavnice duga jednokratno.

Porezni dug nastao s osnove poreza može biti dug s osnove poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, s osnove poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina te dug s osnove lokalnih poreza.

Porezni dug nastao s osnove doprinosa može biti dug s osnove doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, za obvezno zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti te doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Porezni dug nastao s osnove drugih javnih davanja može biti dug s osnove spomeničke rente, doprinosa komorama, članarine turističkim zajednicama, novčanih kazni i pristojbi.

Zakon će se primjenjivati isključivo na naplatu poreznog duga fizičkih osoba, koje pisani i obrazloženi zahtjev za plaćanje poreznog duga prema ovom Zakonu mogu podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Zahtjev mora sadržavati:

- ime, prezime i adresu fizičke osobe,

- osobni identifikacijski broj (OIB),

- razloge zbog kojih je nastao porezni dug,- prijedlog za otpis duga s osnove kamata s prijedlogom razdoblja reprogramiranja

naplate glavnice duga,

- ili prijedlog za otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom,

- razloge za plaćanje glavnice u produženom roku (realizacija kredita, deblokada od strane drugih vjerovnika i sl.) i ako postoje, dokaze na temelju kojih će podnositelj zahtjeva uplatu u tom roku učiniti izvjesnom.

Radi lakšeg podnošenja zahtjeva te veće učinkovitosti u provedbi postupka po zahtjevu,kreiran je obrazac Zahtjeva za plaćanje poreznog duga prema Zakonu o naplati poreznog duga fizičkih osoba. Obrazac svojim sadržajem prati sadržaj koji je propisan Zakonom te za slučaj plaćanja glavnice duga jednokratnom uplatom, predviđa doprinošenje dokaza kojima se opravdava utvrđivanje roka za uplatu dužeg od 30 dana.

Budući da za fizičke osobe koje dug žele platiti po ovom Zakonu, a kojima su blokirani računi ili im se plijeni plaća, Zakon propisuje mogućnost za odgodu ovrhe, iste radi odgode ovrhe ispostavi Porezne uprave za to trebaju podnijeti posebni zahtjev i razloge za odgodu ovrhe učiniti opravdanim.

Obrazac Zahtjeva za plaćanje poreznog duga prema Zakonu o naplati poreznog duga fizičkih osoba i obrazac zahtjeva za odgodu ovrhe sukladno ovom Zakonu, moći će se naći na web stranici www.porezna-uprava.hr a obrasce će se moći podići i u ispostavi Porezne uprave.

Ako svoje obaveze podmiruju uredno, zahtjev za plaćanje poreznog duga po ovom Zakonu moći će podnijeti i fizičke osobe kojima je dug reprogramiran prema prijašnjim propisima.

Za sve dodatne informacije fizičke osobe moći će se obratiti nadležnom područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
20. rujan 2022 02:34