PREKO CETINE

Gradi se trenutno najkompleksniji i najspektakularniji most u Hrvatskoj: Pogledajte video!

U ovom trenutku napravljeno je 25 metara mosta, a radove je obišao i ministar prometa Oleg Butković

Izgradnja mosta Cetina - obilaznica Omiš

 Screenshot Youtube/hrvatske Ceste

Tvrtka Strabag gradi brzu cestu Stobreč – Dugi Rat – Omiš, a jedan od najsloženijih dijelova tog projekta je izgradnja mosta preko kanjona rijeke Cetine, približno 600 metara uzvodno od postojećeg mosta na državnoj cesti D8. U ovom trenutku riječ je o najkompleksnijoj, a istovremeno i najspektakularnijoj izgradnji jednog infrastrukturnog objekta u Hrvatskoj. Most se nalazi između dva tunela te se segmenti mosta guraju iz jednog tunela prema drugom. U ovom trenutku napravljeno je 25 metara mosta. Gradilište mosta danas je posjetio ministar prometa Oleg Butković te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Grad Omiš smješten je na uskom pojasu između kopna i planina, uz ušće Cetine, u kojemu nema prostora za novu brzu cestu, pa je niveleta na mjestu prepreke 70 metara nad morem. Širina prepreke na koti nivelete iznosi 140 metara s izuzetno strmim liticama nagiba i do 1:5, pa je sam most na oba kraja smješten u portale prilaznih tunela Omiš i Komorjak.

Most kao cjelina

Ovakav položaj građevine zahtijevao je od projektanta da prilazne tunele i most promatra kao jednu cjelinu, kako u pogledu odabira projektnog rješenja, tako i sa stanovišta potencijalne izvedbe, poglavito s obzirom na temeljenje mosta, koje je potrebno izvesti unutar tunelske cijevi. U svrhu zaštite prometnice od odrona, portal tunela izvučen je iz stijene u duljini od približno 6 do 8 metara, štiteći promet na mostu. Prometna površina na mostu sastoji se od dva vozna traka širine 3,25 metara, dva rubna traka širine 0,30 metara te dvije servisne staza širine 0.75 metara.

Odabir konstruktivnog sustava proizlazi iz konfiguracije prepreke i ograničenja diktiranih zaštitom vrijednog okoliša: mjerodavna državna tijela zabranila su bilo kakvo rješenje koje zadire u stijene kanjona, odnosno sklop čija bi izgradnja dovela do devastacije kanjona Cetine.

Nakon razmatranja mogućih varijanti odabran je čelični gredni most koji se s obje strane izvodi iz tunelske cijevi postupkom slobodne konzolne gradnje. Ovakav konstruktivni sustav predstavlja i oblikovno vrijedno rješenje, koje u potpunosti respektira veličanstvenost kanjona.

Raspon od 152 metra

Nosivi sklop mosta kontinuirani je nosač koji ima dva skrivena raspona u prilaznim tunelima, veličine po 30 metara i središnji raspon veličine 152 metra nad kanjonom. Projektiran je čelični nosač sandučastog poprečnog presjeka, promjenjive visine. Visina presjeka u tunelskim rasponima je konstantna i iznosi 6,5 metara, a unutar raspona nad rijekom se mijenja. Na središnjem dijelu mosta najmanja je visina konstrukcije i iznosi 2,5 metara.

Veličina krajnjih raspona u tunelima je takva da se uslijed težine mosta, a pogotovo uslijed prometnog opterećenja, na krajnjim osloncima javljaju odižuće reakcije. Zbog toga je projektom predviđeno da se čelični sanduci u krajnjim rasponima ispune betonom, kako do odizanja ne bi dolazilo. Time je znatno pojednostavljeno temeljenje mosta u tunelima.

Ukupni utrošak čelika za izradu rasponskog sklopa iznosi 1.150 tona, što daje prosječni utrošak od 497 kg/m2 površine mosta.

Donji ustroj mosta sastoji se od armiranobetonskih temelja bliže portalima tunela i od upornjaka mosta na krajevima. Na jednom kraju mosta ugrađuje se uređaj – prijenosnik udara koji omogućava polagane uzdužne pomake rasponskog sklopa (uslijed promjene temperature), a u slučaju naglih pomaka (kod potresa) predstavlja uzdužno nepomičnu točku.

Zbog specifičnog smještaja radovi na izgradnji mosta mogli su započeti tek nakon proboja oba tunela Omiš i Komorjak. Nakon proboja i podgrađivanja tunela bilo je potrebno izvršiti iskop unutar tunelskih cijevi u duljini od oko 70 metara od izlaznih portala, formirajući pritom prilaznu rampu unutar tunela kojom se omogućava pristup temeljima upornjaka i stupnim mjestima, kao i radni plato na kojem se okrupnjavaju već predgotovljene sekcije. Započelo je njihovo pomicanje prema sredini kanjona uz usporedno betoniranje ispune sanduka kako bi se izbjegle odizne reakcije tijekom građenja. Ukupna vrijednost radova je 174,46 milijuna kuna (bez PDV-a) a most bi trebao biti završen do kraja godine.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
25. svibanj 2024 11:41