OGLASILO SE MINISTARSTVO

Inspekcija u školi Milanovićeva sina: ‘Ovo je procedura za promjenu zaključne ocjene‘

Pokrenut je inspekcijski postupak, rekli su o spornim zaključenim ocjenama mlađeg sina Sanje Musić Milanović i Zorana Milanovića

Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović

 Goran Mehkek/Cropix

O slučaju Sanje Musić Milanović, supruge predsjednika RH Zorana Milanovića, koja je izvršila pritisak na ravnateljicu zagrebačke Klasične gimnazije, Zdravku Martinić-Jerčić, kako bi se već zaključene dvije ocjene njezina mlađeg sina, nakon gotovo tjedan dana od završetka škole, iz četvorki promijenile u petice, o svemu se oglasilo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Njihovo priopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti.

- Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, člankom 73., propisano je da na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom odjelu na kraju nastavne godine.

Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi člankom, 11., propisano je da je zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta rezultat ukupnoga procesa vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se temeljem elemenata vrednovanja.

Nastavnici na početku školske godine na stručnim aktivima pojedinih nastavnih predmeta utvrđuju elemente, načine i postupke u procesu zaključivanja ocjene. Isto tako je definirano da zaključna ocjena iz nastavnog predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu.

Što se tiče mogućnosti promjene zaključene ocjene, navedenim Zakonom, člankom 76., definirano je da učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom, a polaganje ispita pred Povjerenstvom provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

Povjerenstvo čine tri člana koje određuje nastavničko vijeće škole, a ocjena povjerenstva je konačna. Način polaganja ispita pred povjerenstvom uređuje se statutom škole.

U skladu s navedenim, svaki roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog predmeta može postupiti prema ranije opisanoj proceduri. U svim drugim slučajevima škola nije dužna postupati.

Što se tiče slučaja koji spominjete, pokrenut je inspekcijski postupak.

Odredbe članka 16. Zakona o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine, broj 52/21.) propisuju da je, provodeći inspekcijski nadzor, inspektor dužan čuvati osobne i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svojih dužnosti kao službenu tajnu te postupati tako da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna kao i identitet podnositelja predstavke te da je prosvjetna inspekcija dužna kao inspekcijsku tajnu čuvati dokumentaciju i druge podatke i činjenice u vezi s inspekcijskim postupkom te postupati s istima sukladno zakonu i drugom propisu - stoji u priopćenju Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
16. lipanj 2024 07:40