NASTAVAK SAGE

KIBERNETIČKO ZLOSTAVLJANJE Nitko se ne smatra nadležnim za rješavanje zahtjeva Pravnog fakulteta za osiguranje zakonitosti rada Zaklade za znanost

Ilustracija
 Ranko Šuvar / CROPIX

Ni jedno tijelo ne smatra se nadležnim za rješavanje zahtjeva Pravnog fakulteta za osiguranje zakonitosti rada Zaklade za znanost nakon što je ta ustanova bez očitovanja etički osudila voditeljicu istraživanja kibernetičkog zlostavljanja, jedino je najavljena rasprava u nadležnom saborskom Odboru.

Pravni fakultet u Zagrebu prijavio je Zakladu za kršenje vlastitog Etičkog kodeksa jer je etički osudila voditeljicu projekta Annu Mariu Getoš Kalac, a nije joj omogućila elementarno pravo da se očituje.

Također, od Ministarstva znanosti i obrazovanja, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora i od Sveučilišta u Zagrebu Pravni je fakultet zatražio da osiguraju zakonito postupanje Zaklade. Njezini potezi, kažu, ostavljaju dojam netransparentnosti postupka Zaklade i izazivaju nedoumice o pravnoj svrsi nadzora, ali i nepovjerenje u objektivnost samog postupka Zaklade.

Argument za to vide ne samo u etičkoj osudi voditeljice projekta bez mogućnosti obrane, nego i u određivanje dodatnog nadzora projekta pri Pravnom fakultetu neposredno pred podnošenje redovitog izviješća o projektu.

Ministarstvo: Mi nismo nadležni

Pravni fakultet nije odgovorio na upit što kani poduzeti, kao ni Sveučilište u Zagrebu, a ostali su upitani odgovorili da nisu nadležni.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kaže da je, istina, Zaklada dužna dostavljati Ministarstvu financijska izvješća, a izvješća o radu Hrvatskom saboru i državnim tijelima – to su Ministarstvo uprave, Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju - ali da Ministarstvo nema pravo provesti upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Zaklade kao što ima pravo provesti nad aktima visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija iz Upisnika znanstvenih organizacija.

Stoga, kaže u odgovoru, nije u mogućnosti odlučiti o pitanju opravdanosti Odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost temeljem koje je određeno dodatno vrednovanje kroz provođenje službenog posjeta Pravnom fakultetu Sveučilišta.

Iz Ministarstva kažu da se Pravni fakultet može za provedbu nadzora obratiti drugim nadležnim tijelima, a to je, sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama nadležno upravno tijelo, dok inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti zaklada obavljaju nadležni inspektori, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju te djelatnosti.

"Malo se zezaju s novinarom"

Koje bi to tijelo moglo biti? Ministarstvo uprave kaže da je upravo Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno tijelo državne uprave za davanje mišljenja o primjeni Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, a kojim je zakonom, između ostaloga, uređen i nadzor nad radom Zaklade, rečeno je u odgovoru Hini.

Na pitanja koja nisu uređena tim posebnim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama kojim je u članku 39. uređen nadzor nad zakladama pa ste, sukladno tome, upućeni na Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, kao nadležno tijelo za provedbu nadzora nad djelovanjem Zaklade, kaže se u odgovoru Ministarstva uprave.

Međutim, i Gradski ured za opću upravu se proglasio nenadležnim. U odgovoru na upit Hine gradska uprava je odgovorila da Ured nije zaprimio dopis Pravnog fakulteta, jer kao registracijsko tijelo i nije nadležan za postupanje po istome.

Zakonom o zakladama propisano je da inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti zaklade obavljaju nadležni inspektori, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje ta djelatnost. Kako je Hrvatska zaklada za znanost osnovana Zakonom o hrvatskoj zakladi za znanost, to su i tijela koja nadziru rad i djelatnost Zaklade određena Zakonom a ne ovaj Gradski ured kao nadležno registracijsko tijelo.

Predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Irena Petrijevčanin Vuksanović odgovorila je da je pitanje etike u znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju regulirano Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, točnije člankom 112. Zakona prema kojemu „Odbor za etiku, etički kodeks i etička povjerenstva“ kodeksom utvrđuje etička načela u visokom obrazovanju i znanstvenom radu. Odredbom istog članka propisano je da Odbor donosi mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti u obliku preporuka, prijedloga ili primjedbi.

Kada se govori o nadzoru Zaklade članak 113. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje da upravni nadzor nad zakonitošću rada visokih učilišta i znanstvenih organizacija provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Jedan voditelj projekta prokomentirao je da se „oni malo zezaju" na račun novinara "s tim kvazi-odgovorima, jer pitanje je vrlo jednostavno i jasno".

"Malo me tješi da se se ne zezaju samo s nama običnim smrtnicima, nego i s vama novinarima. Zamislite da ste ih pitali nešto kompliciranije", kazao je i zaključio: "To nema puno veze s pravom, a kamoli s pravdom".

Zaklada nije odgovorila na upit u pogledu dopisa Pravnog fakulteta, s obrazloženjem da se ne smije miješati u projekte. Na primjedbu da se ne radi o projektu nego zakonitosti postupanja Povjerenstva za znanstvenu čestitost Zaklada nije odgovorila, kao ni na molbu da proslijede upit onima koji su nadležni.

„I otrov i lijek“ u politici

Ministarstvo znanosti i obrazovanja napominje u odgovoru da je „svjesno određene nefleksibilnosti zakonskih i podzakonskih propisa temeljem kojih posluje Zaklada, kao i određenih procedura Zaklade koje se temelje na odlukama Upravnog odbora“ te dodaje da u redovitoj komunikaciji sa upravom Zaklade zajednički pokušavaju iznaći fleksibilnija rješenja.

Rješenja bi u određenoj dopustivoj mjeri trebala omogućiti administrativno rasterećenje znanstvenih organizacija nositelja projekata te samih voditelja projekata Zaklade, vodeći pritom brigu da se ne naruši uspostavljeni sustav kvalitete rada i djelovanja Zaklade, kaže se.

Sukladno tome, a s obzirom da je na snagu stupio novi Zakon o zakladama te se trenutno važeći Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost mora uskladiti s novim zakonom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja planira u 2020. godini, u suradnji s dionicima, započeti s procedurom donošenja relevantnih izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, a jedna od motivacija je također upravo i intencija da se odgovarajućim izmjenama omogući veća fleksibilnost u radu Zaklade, zaključuju u Ministarstvu.

Predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Irena Petrijevčanin Vuksanović odgovorila je mailom da je na temu iz upita reagirala čim su do nje došle primjedbe na postupanje HRZZ-a prema pojedinim voditeljima projekata.

„Sa svim dionicima involviranima u problematiku koja je predmet Vašeg upita održala sam sastanke u Hrvatskom saboru. Sljedeće što mogu učiniti u svojstvu predsjednice Odbora najavila sam 23. siječnja 2020. na 59. sjednici Odbora: Sazvat ću tematsku sjednicu Odbora na ovu temu. Planiram pozvati sve involvirane strane kako bismo argumentirano i u dijalogu raspravili navedenu problematiku te također planiram predložiti izmjenu/ili dopunu zakonske podloge“, kazala je.

Bivši predsjednik Odbora za etiku u znanosti i visokome obrazovanju Sabora RH akademik Vlatko Silobrčić kazao je bi u navedenom slučaju neovisno etičko tijelo trebalo poslužiti za nepristranu ocjenu predmeta, te da je takva bila uloga spomenutog Odbora.

Nažalost, to tijelo nije imenovano ni gotovo dvije godine nakon isteka mandata prošloga sastava. Kako tu priču poznajem „iznutra“, osuđujem se reći da takva odgoda imenovanja Odbora ima jasnu političku pozadinu jer je Odbor donosio odluke o nekim istaknutim hrvatskim političarima, zaključio je akademik Silobrčić.

Napisao: Ivo Lučić / Hina

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
19. veljača 2024 19:15